education - חינוך מחוז חרדי
 

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
תקשוב
 

תכנית התקשוב

התכנית מקדמת בבתי הספר תהליכי תקשוב במטרה להופכם לארגונים מתוקשבים, זאת בדגש על הטמעת פדגוגיה חדשנית ופיתוח אוריינות דיגיטלית במגוון תחומים המקוונים להשבחת תהליכי הוראה, למידה והערכה ותהליכים חברתיים- שיתופיים.

תכנית התקשוב גם במחוז החרדי מנגישה חומרי ועזרי למידה בתחומי הדעת השונים.

הטמעת טכנולוגיות חדשות בבתי הספר הפכה בשנים החדשות לדגל של מערכת החינוך, אבל שילוב טכנולוגיה לכשעצמה אינה מהווה מטרה בפני עצמה; היא אמצעי להשגת מטרות אחרות כמו שיפור רמת ההוראה, יצירת עניין בשיעורים, הקניית מיומנויות אוריינות ועוד (דרור וסער, 2012).

התהליך החינוכי מכוון להעניק לתלמידים תחושת צמיחה, ערך ומסוגלות, הצלחה ומימוש אישי, חווית גילוי ומענה לסקרנותם, ולפתחם כאנשים פעילים המשתלבים בחברה ותורמים לה. כדי שהתהליך ישיג את מטרותיו, על מערכת החינוך לחתור ולאפשר למידה משמעותית לאורך הרצף החינוכי, תוך הבטחת האיזון הנדרש בין המכוונות לפרט לבין המחויבות לחברה, בין מדידה לבין למידה, בין התהליך לבין התוצר, בין הוראת ה"מה" לבין "האיך" ובין המובנה לבלתי מובנה (משרד החינוך, 2014).

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/06/2017