מוקדי התקשרות במחוזות
מען ודרכי התקשרות במחוזות
 
מעני המשרד
מס' טלפון
דואר אלקטרוני
משרד ראשי
רח' שבטי ישראל ‎34, ירושלים ‎91911
02 - ‎5602222


www.education.gov.il

מחוז ירושלים
רח' כנפי נשרים ‎22, ירושלים ‎95464
02- ‎5602222
מחוז צפון
קרית הממשלה, נצרת עילית ‎17105
04 - ‎6500111
מחוז חיפה
רח' חורי ‎2, חיפה ‎33045
04 - ‎8632666
מחוז מרכז
רח' השלושה ‎2, ת"א ‎61092
03 - ‎6896666
מחוז תל אביב
רח' השלושה ‎2, ת"א ‎61092
03 -‎6896666
מחוז דרום
רח' הנשיאים‎15, באר שבע ‎84895
08 - 6263333
 
חינוך התיישבותי ועליית הנוער
רח' השלושה ‎2, ת"א ‎61092
03 -‎6898888


מוקדי התקשרות


טלפון
פקס
דואר אלקטרוני
הממונה על חופש המידע
‎02-5602444
‎02-5604342
מוקד פניות הציבור
‎02-5602711

‎1-800-250025
‎02-5602058

‎02-5602390
קו פתוח לתלמידים
‎02-5602358/9

‎1-800-222003
‎02-5603754


kavpatuach@
education.gov.il

חדר מצב לטיולים
‎02-6222211
‎02-6236545

"אוח" - אתר המשרד באינטרנט