education - חינוך תכנון ההתפתחות המקצועית

 
 

המערכת מיועדת לאיסוף בקשות תכנון הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה  השייכים לרפורמות "אופק חדש"  ו"עוז לתמורה" לאחר אישורן על ידי המנהל המוסד החינוכי.
בניית התכנון נעשית לפי נתוני עובד ההוראה (המוסד, מקצועות ההוראה, שלב בקריירה ועוד) ובהתאם לתכניות הפיתוח המקצועי של עו"ה המוצעות במערכת הממוחשבת .
התכנונים נשמרים באופן שיאפשר מגוון חתכים ושימושים עתידיים על מנת לנהל את פתיחת הקורסים לקראת שנות הלימודים הבאות באופן מושכל ובהתאם לצורכי עו"ה ומשרד החינוך.


לתמיכה בנושא סיסמאות: 03-9298888.  לתמיכה תפעולית : 03-9298111
לשאלות תוכן: Htl.info@education.gov.il

המערכת פותחה ע"י מינהל תקשוב ומערכות מידע.

 
כניסה בהזדהות אישית של עובד הוראה
 
כניסה בהזדהות מוסדית
 

דרישות המערכת

גרסת דפדפן – Internet Explorer 7 ומעלה או Firefox 3. רזולוציה מומלצת: 1024X768.

Adobe Acrobat Reader לצפיה ב-pdf

 
  אתר המינהל
  עזרה   כתבו לנו
 

תהליך התכנון  לשנה"ל תשע"ד  הסתיים


 

בכל שאלה הקשורה למתווה או למיפוי, יש לפנות למפקח על הפיתוח המקצועי במחוז.
לאחר התכנון וניתוח הצרכים, תבנה ע"י המחוז תוכנית הקורסים המחוזית להתפתחות מקצועית לעו"ה.

הרישום לקורסים יעשה באמצעות מרכזי הפסג"ה במהלך החודשים אוגוסט-ספטמבר.
מנהלים בלבד - בפניות בנושאי תוכן ונהלים יש לפנות למרכז הפסג"ה.
מנהלים בלבד - בפניות בנושאים טכניים יש לפנות למוקד התמיכה של המנב"ס.