education - חינוך מערכת ניהול משתמשים - דלגציה
   
 
 
 
 
 
 
 
 
מבוא
 מטרות המערכת ויעדיה
 

בעזרת המערכת ניתן לנהל את מתן ההרשאות לכניסה (הזדהות) ולפעילויות שונות ומוגדרות במערכות המשרד הקיימות ברשת האינטרנט.

משתמשים שונים מורשים להשתמש במערכות מידע אינטרנטיות המיועדות להם (תלמידים בעבר ובהווה, עובדי הוראה לסוגיהם, רשויות מקומיות ומוטבים שונים).

מתן ההרשאות יעבוד באופן הירארכי לכל מערכת וארגון, כאשר יוגדרו ויוסמכו מורשים למתן ההרשאה ואשר יכולים להאציל מהרשאתם זו למורשים נוספים או חדשים לצורך ביצוע פעילות כהזדהות לכניסה או פעילויות שונות.

כיוון שהפעילויות האפשריות במערכות הן שונות ומגוונות, יוגדרו כללים שונים למי ניתן להאציל סמכות לבצע פעילות ולאיזה.


מתן ההרשאות במערכת:


דלגטור - תפקיד המאפשר ניהול הרשאות ומתן תפקיד יישומי רק ביישות הארגונית בו הוא עובד כביה"ס או רשות מקומית.

 

 

לנוחיותך סימנים מוסכמים במדריך:
      תחת הכותרת הערה תוכל למצוא מידע נוסף.
      תחת הכותרת טיפ תוכל למצוא מידע המקל ומשפר את העבודה    
                      במערכת.
      סימן זה מתריע בפני תקלות אפשרויות. 


במדריך זה ניתן למצוא הוראות צעד אחר צעד לשימוש בתוכנה.
המדריך נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות והוא מיועד לשימוש שני המינים.

 

להורדת המדריך למשתמש לחץ כאן 

 
 
 
      תאריך עדכון אחרון:  19/08/2015  

עדכוני rss