education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

1. אוכלוסיות מיוחדות

1.1 חינוך מבוגרים

(תשעד) 1.1-1  חדשון בעברית קלה במרשתת
 

האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך השיק בשנת הלימודים התשע"ד את העיתון המקוון "חַדְשוֹן" בעברית קלה במרשתת, במסגרת חיבור האגף למערכת ניהול הלמידה מודל
(moodle). החדשון מיועד ללומדי עברית ולתלמידים הזקוקים להעשרת השפה ולחיזוק הבנת הנקרא של תכנים תקשורתיים בשפה העברית.

סגירתו של העיתון "שער למתחיל" של האגף לחינוך מבוגרים יצרה מחסור בידיעות חדשותיות ובכתבות העשרה בעברית קלה ועלה הצורך בפיתוח עיתון חלופי. החדשון שפותח באגף לחינוך מבוגרים הוא כלי עכשווי, ייחודי ועדכני המשתלב בתכנית התקשוב הלאומית. הכתבות נכתבות על ידי צוות האגף לחינוך מבוגרים והפרסומים מעודכנים על ידו באופן שוטף מדי יום.

התכנים בחדשון:

-    כותרות וידיעות קצרות בנושאי חדשות

-    ידיעות מהארץ ומהעולם בנושאי בריאות, חינוך, חברה, תרבות, משפחה, איכות הסביבה, עלייה וקליטה וכלכלה וכספים

-    כתבות בנושאי מורשת, עם דגש על נושאי חגים, ימי זיכרון ואירועים מיוחדים בלוח השנה היהודי

-    כתבות מתוך ארכיון העיתון "שער למתחיל"

-    סקירות קצרות על אישים ומקומות בישראל ששמם מוזכר בחדשות.

החדשון כתוב בעברית קלה ובניקוד חלקי. מילים קשות ומושגים שאינם מוכרים מוסברים ומורחבים על פי הצורך הן בגוף הידיעה (בתגית עילית) והן במילון המילים והמושגים של החדשון הכולל מאות מילים ומושגים הרווחים בלשון התקשורת. חלק מהידיעות מוקלטות וכך  הלומד יכול לא רק לקרוא אלא גם להאזין לעברית רהוטה ותקנית.

החדשון זמין לקהל הרחב בכתובת זו:

http://ae.lms.education.gov.il/course/view.php?id=61.


 

לפרטים אפשר לפנות אל ציפי מזר, ראש צוות החדשון, טל' 050-6288986,  דוא"ל   zipima@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/12, כ"ד באב התשע"ד, 20 באוגוסט 2014

 
   תאריך עדכון אחרון:  24/08/2014