education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

1. אוכלוסיות מיוחדות

1.4 לקויי למידה

(תשעו) 1.4-1  המרת מקצוע המתמטיקה לתלמידים בעלי דיסקלקוליה– הבהרה לסעיף 4.3-25 בחוזר הוראות הקבע סד/4(ב)
 

להלן הבהרה לסעיף 4.3-25 בחוזר הוראות הקבע סד/4(ב), "התאמות בדרכי ההיבחנות לנבחנים בעלי ליקויי למידה אינטרניים ואקסטרניים", ס"ק 3.11.3:

תלמידים הלומדים בחטיבה העליונה והמאובחנים כבעלי דיסקלקוליה בדרגת קושי חמורה ואשר אושרו על ידי הוועדה המחוזית כזכאים להמרת המקצוע מתמטיקה במקצוע מדעי אחר – תלמידים אלה יוכלו ללמוד ולהיבחן בבחינת בגרות חיצונית ללא המעבדה במקצוע מדעי על פי בחירתם ועל פי החלטת בית הספר לשם קבלת תעודת בגרות*.

מקצועות ההמרה האפשריים הם ביולוגיה, כימיה, פיזיקה ומדעי הסביבה.

לאחר אישור הוועדה המחוזית יש לפנות למפמ"ר המקצוע לצורך תיאום ההמרה ולפעול לפי הנחיותיו.

אם בחר התלמיד להיבחן בשלב ראשון רק בבחינות החיצוניות באחד ממקצועות אלו, דהיינו להיבחן בבחינה חיצונית וגם במעבדה חיצונית בכימיה, בפיזיקה או בביולוגיה או להיבחן בבחינה חיצונית במדעי הסביבה – יישמר ציונו בהיבחנות החיצונית, והוא יוכל להשלים, אם ירצה, את ההיבחנות על החלק הבית-ספרי בשאלון חיצוני המיועד לנבחני משנה לאחר סיום בית הספר.*

 

 

 

*בחלקים אלו בוצע תיקון ב-20.9.2015 ונוספה התייחסות בנוגע למעבדה.


 

לפרטים אפשר לפנות אל :

דסי בארי, מנהלת אגף א' לחינוך על יסודי dasibe@education.gov.il

דני ז'ורנו, מנהלת אגף א'- שפ"י danijo@education.gov.il

חנה פרל, מנהלת אגף המקצועות המדעיים hannahpe@education.gov.il

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעו/1, י" באלול התשע"ה, 01 בספטמבר 2015

 
   תאריך עדכון אחרון:  15/01/2016