education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.1 אלימות

(תשסח) 2.1-2  שירותי בריאות לתלמיד
 

שירותי בריאות לתלמיד בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים ניתנים על ידי האגודה למען שירותי בריאות הציבור תוך שיתוף פעולה עם משרד החינוך, עם מנהלי מוסדות החינוך ועם ועדי ההורים.

במסגרת השירותים הניתנים כשירותי מעקב ומניעה יינתן מענה לצורכי הבריאות של התלמידים - חיסונים, מעקב גדילה והתפתחות - וכל זה באמצעות צוותים מקצועיים של אחיות ורופאים.

השירותים יכללו, בין השאר:
- בדיקת רופא לתלמידי כיתות א' בנוכחות ההורים;
- בדיקת רופא לתלמידי כיתות ז';
- חיסונים לתלמידי כיתות א' ו-ח';
- בדיקות מנטו לחלק מתלמידי כיתות ז' על פי הקריטריונים שקבע משרד הבריאות
- בדיקות גדילה, גובה ומשקל לתלמידי כיתות א', ג', ה', ז' ו-ט'
- בדיקות ראייה לכיתות א' ו-ח'
- בדיקות שמיעה לתלמידי כיתות א'.

כמו כן יכלול השירות השלמה של בדיקות וחיסונים שלא ניתנו בשנת הלימודים הקודמת.

צוות הבריאות ייצור קשר ישיר עם המנהל ויתאם מפגש עמו ועם הצוות לתיאום ציפיות ולגיבוש תכנית עבודה שנתית משותפת.

מנהלי מוסדות החינוך נקראים לסייע בהפעלת השירות, ביידוע ההורים ובאיסוף פנקסי החיסונים והאישורים הנדרשים, וכמו כן לדאוג לתנאים הפיזיים הנאותים, כלומר לתקינותו של חדר האחות, כפי שמצוין בסעיף 2.2-36 בחוזר הוראות הקבע סג/4(א) הקובע תנאים נאותים ומספקים למתן השירות.

שירותי הבריאות לתלמיד הם נדבך משמעותי לאותם מוסדות חינוך שיאמצו תהליכים ותכניות לקידום הבריאות לכלל קהילת בית הספר.

על כל מקרה של תחלואה חריגה בבית הספר (היעדרות תלמידים רבים מכיתה מסוימת או מכיתות שונות, תופעה של שלשולים בקבוצת ילדים גדולה וכד') יש להודיע למחלקה לאפידמיולוגיה בלשכת הבריאות הנפתית/המחוזית שבתחומה בית הספר נמצא.

להלן רשימת משרדי האגודה ובעלי התפקידים בה על פי המחוזות:

  המחוז העיר הכתובת שם איש הקשר מס' הטלפון
1 מחוז דרום באר שבע האבות 61, באר שבע יעל איזקסון 08-6650238
2 מחוז דרום אשדוד הבונים 3, בניין פורום, ק' 2, אשדוד טל שלי 08-8653075
3 מחוז חיפה חיפה י"ל פרץ 32, חיפה שרית גולדנברג 04-8668085
4 מחוז חיפה חדרה הרברט סמואל 66, חדרה מאירה מרום 04-6222586
5 מחוז
ירושלים
ירושלים האומן 27, ירושלים אהובה הולצברג 073-2101608
6 מחוז מרכז רחובות גד פיינשטיין 4, בית אפריקה ישראל, רחובות אביבה לזרוב 08-9471899
7 מחוז מרכז ראש העין העבודה 7, ראש העין ציפי פרלמוטר 073-2101600
8 מחוז מרכז רמלה הרצל 84, רמלה שיפמן רות 073-2101600
9 מחוז מרכז נתניה גיבורי ישראל 24, פינת הבונים, בית רעים, נתניה נינט סורוסקי 073-2101600
10 מחוז צפון חצור מרכז מסחרי רסקו, חנות 5, חצור הגלילית אמי גרינברג 04-6490902
11 מחוז צפון עפולה הרב לוין 2, בית שמרגד, עפולה בלה דר 04-6490902
12 מחוז צפון מעלות תרשיחא קנין כאן זמאן, ק' 2, ת"ד 5606, תרשיחה אמאל מוסא 04-9973129
13 מחוז צפון נהריה ז'בוטינסקי 31, נהריה רינה איתן 04-9511463
14 מחוז ת"א תל אביב אלפסי 9/5, תל אביב אריאלה שטיין 03-5182251
15 מחוז ת"א בני ברק בן פתחיה 21, בני ברק אבנרי אילנה 03-6197172

מספר המוקד הטלפוני של האגודה הוא 2711*, וכתובת אתר האינטרנט של האגודה היא http://ww.aguda.co.il.


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' עירית ליבנה, המפקחת על תחום הבריאות במשרד, טל' 02-5603220/3451, דוא"ל iritli@education.gov.il.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסח/1, י'ט באלול התשס'ז, 02 בספטמבר 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014