education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.1 אלימות

(תשע) 2.1-1  היום השנתי במוסדות החינוך בנושא "מערכת החינוך נגד אלימות מינית"
 

בשנת הלימודים התש"ע יחול היום נגד אלימות מינית בתאריך ג' באדר התש"ע, 17.2.10. מערכת החינוך תקדיש את שבוע הלימודים שבו מועד זה חל, בין התאריכים ל' בשבט–
ה' באדר התש"ע, 14-19.2.10, לפעילות חינוכית בנושא. מנהלי בתי הספר נקראים להקדיש שיעורים מיוחדים לנושא זה בשבוע זה.

הטיפול בנושא הפגיעה וההתעללות המינית חייב להיות חלק משגרת העבודה במסגרת התכנית "כישורי חיים". שבוע מערכת החינוך נגד אלימות מינית מאפשר לתת בולטות לנושא ופותח הזדמנות נוספת להדגיש היבטים נוספים שלו.

חומרי עזר לעבודה בכל שכבות הגיל יוצגו במהלך חודש ינואר 2010 באתר שפ"י, EducationCMS/Units/Shefi/Hitalelut/Yeda.htm, ובמקביל יישלחו לבתי הספר.

להלן הגורמים שאפשר לפנות אליהם לקבלת סיוע נוסף:

1.    השירות הפסיכולוגי-הייעוצי במשרד החינוך, המדריכות ביחידה למניעת התעללות בילדים ובבני נוער (לבירור מספר הטלפון של המדריכה המחוזית אפשר לפנות
בטל' 02-5603874, 02-5603244 ו-02-5603234)

2.    בחינוך הדתי – הגב' דבורה רוזנברג, טל' 03-9306603 ו-050-5664201

3.    עמותת אל"י, טל' 1-800-22-39-66 ו-03-6091920 או אתר האינטרנט www.eli.org.il

4.    ארגוני הסיוע לנפגעי תקיפה מינית, טל' 1202 או דוא"ל rcc_sh@netvision.net.il 
או אתר האינטרנט www.1202.org.il

5.    המועצה הלאומית לשלום הילד, טל' 02-6780606, פרויקט ליווי קרבנות עברה,
טל' 02-6797980 או דוא"ל ncc@children.org.il או אתר האינטרנט www.children.org.il

6.    "דלת פתוחה", טל' 03-5101511 או דוא"ל ippf@post.com או אתר האינטרנט http://www.opendoor.org.il.עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/1, י"ב באלול התשס"ט, 01 בספטמבר 2009

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014