education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.1 אלימות

(תשעב) 2.1-1  ימי שיא במערכת החינוך בנושאי שפ"י השונים, התשע"ב
 

1.        כללי

חוזר זה מרכז את המועדים בשנת הלימודים התשע"ב המיועדים לפעילות שיא בנושאים חינוכיים שונים הנמצאים באחריות השירות הפסיכולוגי-ייעוצי. ימי השיא נערכים כחלק מתכנית "כישורי חיים" והם מתמקדים בעיקר במניעת התנהגויות סיכון. כמו כן יתקיים שבוע שיא של "ימי משפחה" המהווים פעילות לימודית, חינוכית וחווייתית להעצמת הורים ומשפחות.

חלק מהמועדים הם ימי שיא שנקבעו ברמה הלאומית והבין-לאומית וחלקם נקבע על ידי משרד החינוך. כל ימי השיא מתקיימים בנוסף לעבודה החינוכית השגרתית, ומנהלי בתי הספר נקראים להקדיש שיעורים מיוחדים לנושאים הללו.

חומרי עזר לעבודה בכל שכבות הגיל יוצגו לקראת ימי השיא באתר שפ"י בכתובת: www.education.gov.il/shefi.

להלן הנושאים של ימי השיא והתאריכים שבהם יתקיימו ימים אלה:

הנושא

התאריך

המועד המומלץ לפעילות החינוכית

דרכי הפעולה והערות

החודש הלאומי למאבק בסמים ובאלכוהול

במהלך חודש דצמבר

החודש כולו יוקדש לפעילות בבתי הספר ובקהילה

שיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות ועם הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול

יום האיידס הבין-לאומי

1.12.2011

ה' בכסלו התשע"ב

בין התאריכים א' –י"ג בכסלו התשע"ב, 27.11.2011-9.12.2011

אפשר יהיה למצוא חומר עדכני באתר שפינ"ט

שבוע מערכת החינוך נגד אלימות מינית התשע"ב

15-21.1.2012

 

 כ'-כ"ו בטבת התשע"ב

בהתאם לתאריכים

חומר עדכני יהיה זמין באתר שפינ"ט.

ימי המשפחה

 

19.2.12-2.3.2012

כ"ו בשבט-ח' באדר התשע"ב

בהתאם לתאריכים

תיערכנה פעולות להורים ולמשפחה במרכזים הארציים, המחוזיים והיישוביים

היום הבין-לאומי למלחמה בהומופוביה

17.5.2012

כ"ה באייר התשע"ב

6.5.2012-25.5.2012

י"ד באייר-ד' בסיוון התשע"ב

 

חומר עדכני יהיה זמין באתר שפינ"ט.

היום הבין-לאומי ללא  עישון

31.5.2012

י' בסיוון התשע"ב

 

29.5.2012-5.6.2012

ח'-ט"ו בסיוון התשע"ב

שיתוף פעולה עם משרד הבריאות, האגודה למלחמה בסרטן  וגורמים נוספים.

 

2.        פירוט ימי השיא

2.1     החודש הלאומי לצמצום שתיית  אלכוהול והחודש הלאומי למאבק בסמים

החודש הלאומי לצמצום שתייה בעייתית של אלכוהול והחודש הלאומי למלחמה בסמים מטרתם להדגיש את הפעילות המניעתית הנעשית לאורך השנה כולה ועליהם להיות חלק מהתכנית השנתית. בחודשים אלה תתקיימנה פעילויות רבות ומגוונות בקהילה ובבתי הספר בהובלת משרד החינוך. חודשים אלו, המצוינים ברמה הלאומית, מאפשרים העלאת הנושא לסדר היום ומספקים הזדמנות נוספת לשיח משותף של כל באי בית הספר: מורים, תלמידים והורים. מטרת הפעילויות להדגיש  את  המסר שחברה בריאה היא חברה המגנה את השימוש בסמים ובאלכוהול ומעודדת אחריות ומעורבות חברתית.

להלן הגורמים שאליהם אפשר לפנות לקבלת סיוע נוסף:

א.    לקבלת סיוע והדרכה בתכנון הפעילות אפשר לפנות אל האגף לתכניות סיוע ומניעה בשפ"י, היחידה למניעת סמים, אלכוהול וטבק,  טל'
  02-5603874, 02-5603233.

ב.    לקבלת חומרי פרסום והסברה אפשר לפנות אל הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול, טל' 02-5675911.

2.2     היום הבין-לאומי למלחמה באיידס

היום הבין-לאומי למלחמה באיידס חל מדי שנה ב-1 בדצמבר ויצוין השנה במערכת החינוך בין התאריכים א'-י"ג בכסלו התשע"ב,                            9.12.2011-27.11.2011.   

  יום זה מוקדש להעלאת המודעות ל-HIV (איידס) בארץ ובעולם ולשינוי דעות קדומות הרווחות בנושא החיים עם איידס. היום הבין-לאומי למלחמה באיידס הוא חלק מפעילות מרוכזת בת שבוע ימים אשר מזמנת לתלמידים אפשרות ללמוד על אחד מכישורי החיים המרכזיים – לקיחת אחריות אישית, חברתית וציבורית בכל הקשור למערכות יחסים זוגיות שהן גם מיניות.

כמדי שנה תקדיש מערכת החינוך את שבוע הלימודים שבו חל מועד זה לפעילות חינוכית בנושא האיידס ומניעתו.

ההיערכות לקראת היום הזה היא באחריותה של היחידה לחינוך למיניות, זוגיות ומשפחה בשפ"י.

באתר שפ"ינט אפשר למצוא מידע עדכני ומשמעותי בנושא האיידס וכן סיפורי מקרים והצעות להפעלות תלמידים בטווח גילים רחב, מכיתות בית הספר היסודי ועד סוף כיתה י"ב.

להלן הגורמים שאליהם אפשר לפנות לקבלת סיוע נוסף:

א.    הוועד למלחמה באיידס, קו פתוח לשאלות בטל' 03-5613300, בימים א'-ד', בין השעות 22:00-20:00. כמו כן אפשר לפנות לאתר האינטרנט בכתובת

http://aidsisrael.org.il/zope/categories/israeli_aids_task_force

ב.    פרויקט איידס ירושלים, רחוב הלר 10, ת"ד 7179, ירושלים, מיקוד 91072, טל' 02-6797677, פקס' 02-6797737, דוא"ל aipisrael@yahoo.com.
כמו כן אפשר לפנות לאתר האינטרנט בכתובת

http://www.israaid.org.il/member_page.asp?id=11 או לקו הפתוח למתן מידע לציבור בטל' 02-6799671.

2.3     שבוע מערכת החינוך נגד אלימות מינית

בשבוע שבין י"ד-י"ט בטבת התשע"ב, 14-9.1.2012, מתבקשת הקהילה הבית ספרית לעסוק במניעת הטרדה ואלימות מינית, בהתאם לשלבים ההתפתחותיים של התלמידים ובסיוע והכוונה של הגורמים המקצועיים בשפ"י. לקראת שבוע זה יתקיימו במחוזות ימי עיון ומפגשי הדרכה לאנשי מקצוע וכן פעילות לתלמידים בגילים שונים. המועדים יתפרסמו באתר שפ"ינט.

להלן הגורמים שאליהם אפשר לפנות לקבלת סיוע נוסף:

א.   המדריכות והרכזים ביחידה למניעת התעללות בילדים ובבני נוער בשירות הפסיכולוגי-הייעוצי במשרד החינוך. לבירור מספר הטלפון של המדריכה המחוזית או הרכז המחוזי אפשר לפנות לטל'   02-5603874, 02-5603244,  או  02-5603234.

בחינוך הדתי אפשר לפנות גם אל הגב' דבורה  רוזנברג,               טל'  03-9306603, 050-5664201.

ב.   עמותת אל"י, טל' 1-800-22-39-66 ,03-6091920, כתובת אתר העמותה www.eli.org.il

ג.    ארגוני הסיוע לנפגעי תקיפה מינית, טל' 1202, דוא"ל rcc_sh@netvision.net.il, אתר אינטרנט בכתובת  www.1202.org.il

ד.   המועצה הלאומית לשלום הילד, טל'  02-6780606. פרויקט ליווי קרבנות עברה, טל' 02-6797980, דוא"ל ncc@children.org.il, אתר אינטרנט בכתובת www.children.org.il

ה.   "דלת פתוחה", טל' 03-5101511, דוא"ל ippf@post.com, אתר אינטרנט בכתובת http://www.opendoor.org.il 

2.4     ימי משפחה  

הפעילות בימי המשפחה היא הזדמנות ללמידה משותפת על נושאי הורות, משפחה וחינוך, לקידום היחסים בין מורים, הורים וילדים-תלמידים ולהגדרה מחדש של הקשרים ההדדיים בין הבית לבין בית הספר והגן.

לתכנון הפעילות בימי המשפחה אפשר להסתייע  בגורמים האלה:

א.   יחידות האגף לתכניות סיוע ומניעה בשפ"י – היחידה לפיתוח אקלים חינוכי מיטבי וצמצום אלימות, היחידה למניעת שימוש לרעה בסמים, אלכוהול טבק, הפיקוח על תחום הורים – יסייעו בייעוץ ובהכוונה.

ב.    מנהלי השירותים הפסיכולוגיים-חינוכיים ברשויות המקומיות.

ג.    המרכזים הארציים, המחוזיים והיישוביים להורים ולמשפחה יסייעו בקיום הפעילות – בחשיבה, בתכנון ובהפעלה.

ד.    ההיענות לבקשות תהיה בהתאם ליכולתם של המרכזים והמוסדות המפעילים. 

2.5     היום הבין-לאומי למאבק בהומופוביה  

היום הבין-לאומי למלחמה בהומופוביה חל ב-17.5.2012, כ"ה באייר התשע"ב

יום זה מוקדש להעלאת המודעות לנושא ההומופוביה, להשפעותיה המזיקות ולדרכים להפחיתה ולצמצמה בחברה שלנו. בשבוע הלימודים שבו חל מועד זה יש להקדיש זמן במסגרת כישורי חיים להוראת נושאים הקשורים לקבלת השונה, לבירור עמדות ותפיסות כלפי נערים ונערות בעלי זהות מינית שונה, להרחבת ידע בנושאים הקשורים לשונות בזהות או בנטייה מינית ולמניעת אפליה כלפי נוער להט"בי.

ההיערכות לקראת היום הזה היא באחריותה של היחידה לחינוך למיניות, זוגיות ומשפחה בשפ"י.

באתר שפינ"ט אפשר יהיה למצוא מידע עדכני בנושא  המלחמה בהומופוביה אשר יכלול סדנאות ופעילויות  לתלמידי חטיבות הביניים והתיכונים, דפי הנחיות לאנשי חינוך וטיפול, מאמרים רלוונטיים ומדיניות של שפ"י בתחום הזה.

להלן הגורמים שאליהם אפשר לפנות לקבלת סיוע נוסף:

א.        חוש"ן – info@hoshen.org

ב.        איגי – office@igy.org.il

ג.        תהיל"ה – info@org.il

בשאלות  אפשר לפנות אל הגב' יעל רימון, מנהלת היחידה למיניות, זוגיות, ומשפחה yaelri@education.gov.il

2.6     היום הבין-לאומי ללא עישון

היום הבין-לאומי ללא עישון יצוין ביום ה', י' בסיוון התשע"ב, 31.5.2012. יום זה  הוא יום שיא של הפעילויות למניעת עישון בבתי הספר, שמטרתן לפתח בקרב הצעירים כישורי חיים וערכים שיסייעו להם לקבל החלטה שקולה ומבוססת  לחיים בריאים.

משרד החינוך שותף לגורמים הממלכתיים והוולונטריים במאמץ לקדם את בריאות החברה בישראל ולהביא להפחתה בשיעורי העישון.

להלן הגורמים שאליהם אפשר לפנות לקבלת סיוע נוסף:

א.  משרד החינוך, האגף לתכניות סיוע ומניעה בשפ"י, היחידה למניעת סמים, אלכוהול וטבק, טל' 02-5603874,  02-5603233

ב.    משרד הבריאות, המחלקה לחינוך וקידום בריאות, טל' 02-6228880,    02-6228864

ג.    האגודה למלחמה בסרטן, טל' 03-5719577, דוא"ל michale@cancer.org.il

ד.    שרותי בריאות כללית, היחידה לחינוך וקידום בריאות, טל'  03-6923049

ה.   הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת, טלפקס' 03-5222543.


 

להיוועצות נוספת אפשר לפנות אל הגב' רינה כהן, מפקחת ארצית על תחום הורים בשפ"י,  טל'  02-5603917, דוא"ל aco2@education.gov.il

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/2(א), ד' בתשרי התשע"ב, 02 באוקטובר 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014