education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.1 אלימות

(תשעג) 2.1-1  פעילויות שיא במערכת החינוך בנושאי שפ"י השונים בשנה"ל התשע"ג
 

1.      כללי

חוזר זה מרכז את המועדים בשנת הלימודים התשע"ג המיועדים לפעילויות שיא בנושאים חינוכיים שונים הנמצאים באחריות השירות הפסיכולוגי-ייעוצי. פעילויות השיא נערכות כחלק מתכנית "כישורי חיים", והן מתמקדות בעיקר במניעת התנהגויות סיכון. כמו כן יתקיים שבוע שיא של "ימי משפחה" המהווים פעילות לימודית, חינוכית וחווייתית להעצמת הורים ומשפחות.

חלק מהמועדים נקבעו ברמה הלאומית והבין-לאומית וחלקם נקבע על ידי משרד החינוך. כל פעילויות השיא מתקיימות בנוסף לעבודה החינוכית השגרתית, ומנהלי בתי הספר נקראים להקדיש להן שיעורים מיוחדים.

חומרי עזר לעבודה בכל שכבות הגיל יוצגו לקראת ימי השיא באתר שפ"י בכתובת www.education.gov.il/shefi.

להלן הנושאים של פעילויות השיא והתאריכים שבהם יתקיימו:

הנושא

התאריך

המועד המומלץ לפעילות החינוכית

דרכי הפעולה והערות

החודש הלאומי למאבק בסמים ובאלכוהול

י"ח בכסלו-י"ח בטבת התשע"ג,    31-2 בדצמבר 2012

החודש כולו יוקדש לפעילות בבתי הספר ובקהילה

שיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות ועם הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול

יום האיידס הבין-לאומי

י"ח בכסלו התשע"ג, 2.12.2012

י"ח-כ"ד בכסלו התשע"ג,8-2 בדצמבר 2012

אפשר יהיה למצוא חומר עדכני באתר שפינ"ט.

שבוע מערכת החינוך נגד אלימות מינית התשע"ג

ב'-ח' בשבט התשע"ג,

13-19.1.2013

בהתאם לתאריכים

חומר עדכני יהיה זמין באתר שפינ"ט.

ימי המשפחה

 

ל' בשבט-ו' באדר התשע"ג,
10-16.2.2013

בהתאם לתאריכים

תיערכנה פעילויות להורים ולמשפחה במרכזים הארציים, המחוזיים והיישוביים.

היום הבין-לאומי למלחמה בהומופוביה

ח' בסיוון התשע"ג,

17.5.2013

ג'-ח' בסיוון התשע"ג,

12-17.5.2013

חומר עדכני יהיה זמין באתר שפינ"ט.

היום הבין-לאומי ללא  עישון

כ"ב בסיוון התשע"ג,

31.5.2013

י"ז-כ"ב בסיוון התשע"ג,

26-31.5.2013

שיתוף פעולה עם משרד הבריאות, האגודה למלחמה בסרטן  וגורמים נוספים.

 

2.      פירוט ימי השיא

2.1     החודש הלאומי לצמצום שתיית אלכוהול והחודש הלאומי למאבק בסמים

החודש הלאומי לצמצום שתיית  אלכוהול והחודש הלאומי למלחמה בסמים  מיועדים להדגיש את הפעילות המניעתית הנעשית לאורך השנה כולה ועליהם להיות חלק מהתכנית החינוכית השנתית. בחודשים אלה תתקיימנה פעילויות רבות ומגוונות בקהילה ובבתי הספר בהובלת משרד החינוך. חודשים אלו, המצוינים ברמה הלאומית, מאפשרים את העלאת הנושא לסדר היום ומספקים הזדמנות נוספת לשיח משותף של כל באי בית הספר: מורים, תלמידים והורים. מטרת הפעילויות להדגיש את המסר שחברה בריאה היא חברה המגנה את השימוש בסמים ובאלכוהול ומעודדת אחריות ומעורבות חברתית.

להלן גורמים שאפשר לפנות אליהםלקבלת סיוע נוסף:

א.    לקבלת סיוע והדרכה בתכנון הפעילות אפשר לפנות אל האגף לתכניות סיוע ומניעה בשפ"י, היחידה למניעת סמים, אלכוהול וטבק,
טל' 02-5603874, 02-5603233.

ב.    לקבלת חומרי פרסום והסברה אפשר לפנות אל הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול, טל' 02-5675911.

 

2.2     היום הבין-לאומי למלחמה באיידס

היום הבין-לאומי למלחמה באיידס נועד להעלאת המודעות לנושא בארץ ובעולם ולשינוי דעות קדומות הרווחות  בנוגע לחיים עם איידס. כמדי שנה תקדיש מערכת החינוך את שבוע הלימודים שבו חל מועד זה לפעילות חינוכית בנושא האיידס ומניעתו. העיסוק בנושא מזמן לתלמידים אפשרות ללמוד על אחד מכישורי החיים המרכזיים –אחריות אישית, חברתית וציבורית  במערכות יחסים זוגיות שהן גם מיניות. הפעילויות יתקיימו בין התאריכים י"ח-כ"ד בכסלו התשע"ג, 2-8.12.2012.

ההיערכות לקראת היום הזה היא באחריותה של היחידה למיניות ולמניעת פגיעה בילדים ובבני נוער בשפ"י.

באתר שפ"ינט אפשר למצוא מידע עדכני בנושא האיידס, סיפורי מקרים העוסקים בו והצעות להפעלות לתלמידים בטווח גילים רחב, מכיתות בית הספר היסודי ועד סוף כיתה י"ג.

להלן גורמים שאפשר לפנות אליהם לקבלת סיוע נוסף:

א.    הוועד למלחמה באיידס, קו פתוח לשאלות, טל' 03-5613300, בימים א'-ד', בין השעות 22:00-20:00. כמו כן אפשר להיעזר באתר האינטרנט בכתובת

http://aidsisrael.org.il/zope/categories/israeli_aids_task_force

ב.    פרויקט איידס ירושלים, טל' 02-6797677, פקס' 02-6797737, דוא"ל aipisrael@yahoo.com. כתובת אתר האינטרנט

http://www.israaid.org.il/member_page.asp?id=11 הקו הפתוח למתן מידע לציבור, טל' 02-6799671.

 

2.3     שבוע מערכת החינוך נגד אלימות מינית

בשבוע שבין ב'-ח' בשבט התשע"ג, 13-19.1.2013, מתבקשת הקהילה הבית ספרית לעסוק במניעת הטרדה ואלימות מינית בהתאם לשלבים ההתפתחותיים של התלמידים ובסיוע והכוונה של הגורמים המקצועיים בשפ"י. לקראת שבוע זה יתקיימו במחוזות ימי עיון ומפגשי הדרכה לאנשי מקצוע וכן פעילויות לתלמידים בגילים שונים. המועדים יתפרסמו באתר שפ"ינט.

להלן גורמים שאפשר לפנות אליהםלקבלת סיוע נוסף:

א.   המדריכות והרכזים ביחידה למיניות ומניעת פגיעה בילדים ובבני נוער בשירות הפסיכולוגי-הייעוצי במשרד החינוך. לבירור מספר הטלפון של המדריכה המחוזית או הרכז המחוזי אפשר לפנות לטל' 02-5603171,
 02-560324, 02-5603234. לגב' הילה סגל, מנהלת היחידה  אפשר לפנות בדוא"ל hilase@education.gov.il.

בחינוך הדתי אפשר לפנות גם אל הגב' דבורה  רוזנברג, טל'03-9306603, 050-5664201.

ב.   עמותת אל"י, טל' 1-800-22-39-66, 03-6091920, כתובת אתר העמותה www.eli.org.il.

ג.    ארגוני הסיוע לנפגעי תקיפה מינית, טל' 1202*, דוא"ל rcc_sh@netvision.net.il, כתובת אתר האינטרנט www.1202.org.il.

ד.   המועצה הלאומית לשלום הילד, טל'  02-6780606. פרויקט ליווי קרבנות עברה, טל' 02-6797980, דוא"ל ncc@children.org.il, כתובת אתר האינטרנט www.children.org.il.

ה.   "דלת פתוחה", טל' 03-5101511, דוא"ל ippf@post.com, כתובת אתר האינטרנט http://www.opendoor.org.il.

 

2.4     ימי המשפחה  

הפעילות בימי המשפחה מהווה הזדמנות ללמידה משותפת על נושאי הורות, משפחה וחינוך, לקידום היחסים בין מורים, הורים וילדים ולהגדרה מחדש של הקשרים ההדדיים בין הבית לבין הגן ובית הספר.

לתכנון הפעילות בימי המשפחה אפשר להסתייע  בגורמים האלה:

א.    יחידות האגף לתכניות סיוע ומניעה בשפ"י – היחידה לפיתוח אקלים חינוכי מיטבי וצמצום אלימות, היחידה למניעת שימוש לרעה בסמים, אלכוהול טבק, הפיקוח על תחום הורים.

ב.    מנהלי השירותים הפסיכולוגיים-חינוכיים ברשויות המקומיות.

ג.    המרכזים הארציים, המחוזיים והיישוביים להורים ולמשפחה.

ההיענות לבקשות תהיה בהתאם ליכולתם של הגורמים הללו.

 

להיוועצות נוספת אפשר לפנות אל מר מיכאל קיפניס, מדריך ארצי בתחום הורים בשפ"י, טל' 02-5602812, דוא"ל Michaelki@education.gov.il

דבורה  רוזנברג devoraos@education.gov.il  0506282843

 

 

2.5     היום הבין-לאומי למאבק בהומופוביה

היום הבין-לאומי למלחמה בהומופוביה חל ב-ח' בסיוון התשע"ג, 17.5.2013.

יום זה מוקדש להעלאת המודעות לנושא ההומופוביה, להשפעותיה המזיקות ולדרכים להפחיתה ולצמצמה בחברה שלנו. בשבוע הלימודים שבו חל מועד זה יש להקדיש זמן במסגרת "כישורי חיים" להוראת נושאים הקשורים לקבלת השונה, לבירור עמדות ותפיסות כלפי נערים ונערות בעלי זהות מינית שונה, להרחבת ידע בנושאים הקשורים לשונות בזהות או בנטייה מינית ולמניעת אפליה כלפי נוער על רקע זה.

ההיערכות לקראת היום היא באחריותה של היחידה למיניות ומניעת פגיעה בילדים ובבני נוער בשפ"י.

באתר שפינ"ט אפשר למצוא מידע עדכני בנושא  המלחמה בהומופוביה, סדנאות ופעילויות לתלמידי חטיבות הביניים והתיכונים, דפי הנחיות לאנשי חינוך ולמטפלים, מאמרים רלוונטיים ועקרונות המדיניות של שפ"י בתחום הזה.

להלן הגורמים שאליהם אפשר לפנות לקבלת סיוע נוסף:

א.       חוש"ן– info@hoshen.org

ב.       איגי– office@igy.org.il

ג.       תהיל"ה– info@org.il

 

בשאלות  אפשר לפנות אל הגב' הילה סגל , מנהלת היחידה למיניות ומניעת פגיעה בילדים ובבני נוער, דוא"ל hilase@education.gov.il

 

 

2.6     היום הבין-לאומי ללא עישון

היום הבין-לאומי ללא עישון יצוין ביום ו', כ"ב בסיוון התשע"ג, 31.5.2013. יום זה הוא יום שיא של הפעילויות למניעת עישון בבתי הספר, שמטרתן לפתח בקרב הצעירים כישורי חיים וערכים שיסייעו בידם לנהל חיים בריאים.

משרד החינוך שותף לגורמים הממלכתיים וההתנדבותיים במאמץ לקדם את בריאות החברה בישראל ולהביא להפחתה בשיעורי העישון.

להלן הגורמים שאליהם אפשר לפנות לקבלת סיוע נוסף:

א.    משרד החינוך, האגף לתכניות סיוע ומניעה בשפ"י, היחידה למניעת סמים, אלכוהול וטבק, טל' 02-5603874, 02-5603233

ב.    משרד הבריאות, המחלקה לחינוך וקידום בריאות, טל' 02-6228880, 02-6228864

ג.    האגודה למלחמה בסרטן, טל' 03-5719577

ד.    שירותי בריאות כללית, היחידה לחינוך וקידום בריאות,טל' 03-6923049

ה.   הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת, טלפקס' 03-5222543.

 עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/4, י"ח בכסלו התשע"ג, 02 בדצמבר 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014