education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.2 בריאות

2.2-86  תלמידים החולים במחלת הצליאק

 

הוראה זו הועברה לאתר החדש של חוזרי מנכ"ל

למעבר להוראה

תוקף ההוראה: החל מ-1 במרס 2015.

תאריך הפרסום: י' באדר התשע"ה, 1 במרס 2015.

התחולה: כל מוסדות החינוך.

תמצית ההוראה

סעיף זה מנחה את מוסדות החינוך כיצד לנהוג בתלמידים חולים בצליאק במוסדות החינוך, בגני ילדים ובבתי הספר, ובפעילויות מיוחדות. הסעיף מתאר את המחלה ואת השלכותיה על התלמידים החולים ומגדיר את הדרישות ממוסדות חינוך.

הסטטוס: חדש.

הוראות תקפות בנושאים קשורים

-     סעיף 2.2-52 בחוזר הוראות הקבע סה/1(א), "רגישות יתר למזון בקרב ילדים" – בתוקף

-     סעיף 2.2-82 בחוזר הוראות הקבע עג/7(א), "הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות החינוך" – בתוקף

-     סעיף 2.2-84 בחוזר הוראות הקבע עד/1(א), "הצהרת הורים על בריאות ילדם"  – בתוקף.

התפוצה: מנהלי מוסדות החינוך ואגפי החינוך ברשויות המקומיות.

הגורם האחראי

א.     שם היחידה: המינהל הפדגוגי

ב.     בעל התפקיד: המפקח על תחום הבריאות

ג.     מספר הטלפון: 02-5603451, 02-5603220

ד.     כתובת הדוא"ל: briut@education.gov.il.

 

תוכן העניינים

1. המשנה החינוכית

2. תיאור המחלה

3. היערכות המוסד החינוכי

4. מקורות סיוע.

 

1. המשנה החינוכית

במערכת החינוך לומדים תלמידים החולים במחלת הצליאק שכיחות מחלת הצליאק היא 1% באוכלוסיית הילדים והמבוגרים. לפיכך חיוני שהצוות החינוכי בכל מוסד חינוכי, בית ספר וגן ילדים, יכיר את המחלה, את מאפייניה ואת דרך הטיפול בה.

 

2. תיאור המחלה

מחלת הצליאק היא אי-סבילות קבועה לגלוטן שהוא מרכיב חלבוני המצוי  בדגנים כגון חיטה, שעורה, שיפון ושיבולת שועל. צליאק היא מחלה כרונית שאינה ניתנת לריפוי ואינה חולפת.

אכילת גלוטן גורמת לחולי הצליאק לתהליך אימונולוגי בדופן המעי הגורם להתפתחות דלקת במעי ולנזק תפקודי. הטיפול במחלה הוא דיאטה נטולת גלוטן במהלך כל החיים.

אי הקפדה על תזונה נטולת גלוטן גורמת לנזקים לטווח הקצר ולטווח הארוך:

בטווח הקצר – נפיחות בבטן, גזים, שלשולים, עצירות, כאבי בטן, הקאות חוזרות ומחסור בברזל ובוויטמינים חיוניים.

בטווח הארוך – עלייה בסיכון לחלות בסרטן המעי, גידולים מחוץ למערכת העיכול, הפרעות בתהליך הגדילה בקרב ילדים, אנמיה מחוסר ברזל, תופעות נוירולוגיות ופגיעה בעור ובציפוי השן.

 

3. היערכות המוסד החינוכי

     3.1 כללי

תלמידים החולים בצליאק אינם מוגבלים בשום פעילות פיזית ומפתחים בהתבגרותם אחריות אישית, שיקול דעת ומודעות להתנהגות נכונה בשל מחלתם.

3.2 בשגרה

    א. תלמיד החולה בצליאק יכול להשתתף עקרונית בכל פעילות לימודית או חינוכית במוסד החינוכי או בפעילות מטעמו, בהתאם למגבלותיו.

   ב.  על המוסד החינוכי לוודא, בשיתוף עם ההורים, שבכל פעילות חינוכית הכוללת חומרים או מזון המכילים גלוטן תימצא לתלמיד החולה בצליאק החלופה המתאימה. זאת כדי שהוא יוכל להשתתף בפעילות כשווה ולא ייפגע חברתית והפעילות לא תסכן את בריאותו.

יש להקפיד על הימנעות משימוש בחומרים המכילים גלוטן גם לעבודות אמנות ויצירה וגם לפעילויות מיוחדות לקראת חגים ומועדים כגון אפיית עוגות, חלות וכד'.

   ג.  במוסדות חינוך שמתקיימת בהם הזנה יש לדאוג שהתלמיד החולה בצליאק יקבל מנה מותאמת לצרכיו, מגוונת בהרכבה וטעימה. התאמת המנה תיעשה בשיתוף ספק ההזנה.

3.3 בפעילויות מיוחדת – בטיולים, במסעות

על המוסד החינוכי להיערך מבעוד מועד באופן שבכל פעילות מיוחדת, כגון בטיולים, במסעות ובמסגרת של"ח, תתאפשר לתלמיד החולה בצליאק מנת מזון מותאמת לצרכיו.

3.4 הסברה וחינוך

על מנהל המוסד החינוכי לפעול להעמקת הידע והמודעות של עובדי ההוראה לגבי הימצאות תלמיד החולה במחלה כרונית, ובכלל זה מחלת הצליאק, בכיתתם, להטמעת ערכים חברתיים לסיוע לתלמידים אלה בהסתגלות למצבם וללקות הבריאותית שהם סובלים ממנה ולהיערכות המוסד החינוכי כנדרש.

 

4. מקורות סיוע

עמותת הצליאק בישראל (office@celiac.org.il) ומטה מאבק הצליאק

(maavak.edu@gmail.com) עומדים לרשות מוסדות החינוך.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעה/7(א), י' באדר התשע"ה, 01 במרץ 2015

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/01/2019