education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.5 עישון, סמים ואלכוהול

(תשעא) 2.5-1  היום הבין-לאומי ללא עישון במערכת החינוך – פעילויות ותחרות נושאת פרסים
 

1.      כללי

היום הבין-לאומי ללא עישון יצוין  ביום א', כ"ה באייר, התשע"א, 29.5.11. לקראת יום זה  מערכת החינוך משתפת פעולה עם הגופים  האלה: השירות הפסיכולוגי-ייעוצי (שפ"י) בשיתוף המחלקה לבריאות במשרד החינוך, האגודה למלחמה בסרטן, הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת בישראל, הפורום הישראלי לצמצום העישון, משרד הבריאות - המחלקה לחינוך ולקידום הבריאות, שירותי בריאות כללית - המחלקה לחינוך ולקידום הבריאות ומכבי שירותי בריאות.

מנהלי בתי הספר מתבקשים להיעזר בגופים  האלה ולהקדיש לקראת יום זה שיעורים מיוחדים בנושא:

  •       לקבלת עצה, הדרכה וחומרי עזר אפשר לפנות ליחידה למניעת סמים, אלכוהול וטבק בשפ"י, משרד החינוך, פקס' 02-5603256.
  •       לקבלת חומרי הסברה אפשר לפנות לאגודה למלחמה בסרטן, אל הגב' מיכל אלפרן, מקדמת הבריאות באגודה, דוא"ל  michale@cancer.org.il.

אפשר לפנות גם בפקס' מס' 03-7322780. יש לוודא קבלת הפקס' בטל' 03-5719577.

יש לציין שם מלא של המזמין ותפקידו בבית הספר, שם בית הספר, סוג בית הספר (יסודי או תיכון, דתי או ממלכתי), כתובת מלאה, מספרי הטלפון (כולל הטלפון הנייד של איש הקשר בביה"ס), מספר הכיתות, מספר התלמידים ומספר דוברי השפות הזרות שביניהם.

  •       להזמנת הרצאות (ללא תשלום) בנושא נזקי עישון (גם לדוברי ערבית) יש לפנות בהתאם למחוזות:

          חיפה והצפון –  טל'  04-85117151

          מרכז – טל'  03-5721605

          ירושלים – טל'  02-625671

          דרום –  טל'  08-6271228

          מגזר ערבי – טל'  04-6550655.

  •       לקבלת שלטים ופרסומים  שונים אפשר לפנות למשרד הבריאות, המחלקה לחינוך ולקידום הבריאות , פקס'  02-6235399. יש לציין כתובת מלאה של בית הספר.
  •       לאתר שפ"י:  www.education.gov.il/shefi/
  •       לאתר האגודה למלחמה בסרטן:  www.cancer.org.il
  •       לקבלת החוברת "לשאוף אוויר בריא" לכיתות ו', ז', ח', והחוברת "חופשי לנשום" לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה אפשר לפנות ליחידת למניעת סמים, אלכוהול וטבק בשפ"י,  פקס' 02-5603256.

 

2.      תחרות נושאת פרסים לתכניות מניעה

בין בתי הספר שיפעילו תכניות ייחודיות בנושא תתקיים תחרות נושאת פרסים  בחסות הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת בישראל ובשיתוף שפ"י במשרד החינוך, האגודה למלחמה בסרטן, מכבי שירותי בריאות והיחידה לחינוך לקראת בריאות  במשרד הבריאות.

הפרסים יחולקו בכנס חגיגי שיוקדש לזכרו של ד"ר מרקוס, היו"ר  לשעבר של מרכז הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת בישראל, במעמד משפחתו ובמעמד יו"ר הליגה פרופ' אלירז.

הפרסים המוצעים

פרס ראשון - 2500 ₪ 

פרס שני -  1500 ₪ 

פרס שלישי - 1000 ₪ 

סך כל הפרסים 6500 ₪.  תיתכן זכייה ביותר מפרס אחד מכל סוג.

הקריטריונים להשתתפות בתי הספר בתחרות

א.      הפעלת תכנית על פי עקרונות המניעה, הכוללת מידע, עמדות וצרכים, כישורי חיים ופעילויות חווייתיות, בשיתוף התלמידים ובקיום דיאלוג עמם

ב.      עירוב גורמים מהקהילה (כשותפים, כמנחים, כמרצים וכד'): בתי הספר הממלכתיים -דתיים יערבו את רב בית הספר ואת רבני הקהילה, ובתי הספר מהמגזר הערבי והדרוזי יערבו את נציגי דתם

ג.       שילוב  הפעילויות במקצועות הלימוד השונים

ד.      תיעוד הפעילויות בתקליטור וצירוף נספח הסבר.

ועדה מיוחדת תבחר את בתי הספר הזוכים.

יש לשלוח את התכניות בדואר רגיל (לא רשום) עד יום ד', כ"ג בניסן, 27.4.2011,  אל הגב' דגנית פלס, מדריכה ארצית למניעת עישון, ת.ד.349, כפר ויתקין, מיקוד 40200. אפשר לשלוח גם מצגת הכוללת תיאור הפעילות ותיעודה לדוא"ל dganit.peles@gmail.com.

המעוניינים להשתתף בתחרות  יכתבו אל היחידה לתכניות מניעה בשפ"י,
פקס' 02-5603256, ויציינו את שם בית הספר, כתובת בית הספר, המחוז,  שם המנהל, מספר הטלפון והפקס' של בית הספר, שם איש הקשר ומספר הטלפון שלו.

פרטים נוספים  יימסרו לבתי הספר שיירשמו לתחרות.

על המעוניינים להשתתף בתחרות  למלא את הטופס שלהלן:

טופס השתתפות בתחרותעדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/5, כ"ו בטבת התשע"א, 02 בינואר 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014