education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.5 עישון, סמים ואלכוהול

(תשעג) 2.5-1  היום הבין-לאומי ללא עישון במערכת החינוך
 

ביום ו', כ"ב בסיוון התשע"ג, 31 במאי 2013, יצוין בישראל וברחבי העולם "היום ללא עישון" המתקיים מדי שנה מאז 1987.

מטרתו היא להעלות על סדר היום העולמי את נגע העישון ולהגביר את המודעות למניעת תחלואה ותמותה ממחלות הנגרמות  עקב עישון טבק.

מנהלי בתי הספר מתבקשים להקדיש לקראת יום זה שיעורים מיוחדים בנושא.

 

א.     פעילויות וחומרי למידה בנושא מניעת עישון

אפשר להיעזר בתכניות ובפעילויות חינוכיות של השירות הפסיכולוגי-ייעוצי (שפ"י) והמחלקה לבריאות במשרד החינוך בשיתוף פעולה עם הגופים האלה: האגודה למלחמה בסרטן, הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת בישראל, הפורום הישראלי לצמצום העישון, משרד הבריאות – המחלקה לחינוך ולקידום הבריאות, שירותי בריאות כללית – המחלקה לחינוך ולקידום הבריאות ומכבי שירותי בריאות.

 • לקבלת הדרכה וחומרי עזר אפשר לפנות ליחידה למניעת סמים, אלכוהול וטבק בשפ"י, משרד החינוך, פקס' 02-5603256.
 • לקבלת חומרי הסברה אפשר לפנות לאגודה למלחמה בסרטן, פקס'            03-7322780. יש לוודא את קבלת הפקס' בטלפון 03-5721605. בהזמנה יש לציין את שם בית הספר, חטיבת הגיל שעבורה דרושים חומרי הלימוד, מספר הכיתות, מספר התלמידים ומספר דוברי השפות הזרות שביניהם, שם המזמין ותפקידו בבית הספר, כתובת מלאה, מספרי טלפון ליצירת קשר (כולל הטלפון הנייד של איש הקשר בביה"ס).
 • להזמנת הרצאות ללא תשלום בנושא נזקי עישון (גם לדוברי ערבית) יש לפנות למחוזות.
  מחוז חיפה והצפון – טל' 04-85117151
  מחוז מרכז – טל' 03-5721605
  ירושלים  – טל' 02-6256721
  מחוז דרום –  טל' 08-6271228
  המגזר הערבי – טל' 04-6550655.
 • לקבלת שלטים ופרסומים שונים אפשר לפנות למשרד הבריאות, המחלקה לחינוך ולקידום הבריאות, פקס' 02-6474834. יש לציין את שם בית הספר, כתובתו ומספרי טלפון ליצירת קשר (כולל מספר הטלפון הנייד של איש הקשר בביה"ס).
 • כתובת אתר שפ"י www.education.gov.il/shefi
 • כתובת אתר האגודה למלחמה בסרטן www.cancer.org.il
 • כתובת אתר החנות הווירטואלית של משרד הבריאות

http://ecom.gov.il/Counter/general/Homepage.aspx?counter=29

 

ב.      תחרות בין בתי ספר המפעילים תכניות למניעת עישון

בין בתי הספר שיפעילו תכניות ייחודיות בנושא תתקיים תחרות נושאת פרסים. בתי הספר המשתתפים בתחרות יציגו את תכניותיהם בכנס חגיגי שיוקדש לזכרו של ד"ר מרקוס, היו"ר  לשעבר של מרכז הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת בישראל, במעמד משפחתו ויו"ר הליגה פרופ' אלירז. הכנס יתקיים בחסות הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת בישראל ובשיתוף שפ"י במשרד החינוך, האגודה למלחמה בסרטן, מכבי שירותי בריאות והיחידה לחינוך לבריאות במשרד הבריאות.

ועדה מקצועית תבחן את התכניות ותחליט על הזוכים. לזוכים יוענק  פרס כספי.

 

הקריטריונים להשתתפות בתחרות

א.    הפעלת תכנית המקדמת אורח חיים בריא ורווחה נפשית ותומכת בעמדה השוללת שימוש בטבק בקרב התלמידים תוך שיתופם של ההורים

ב.    עבודה מערכתית עקבית ומתמשכת בנושא

ג.     שיתוף גורמים מהקהילה בתכנון התכנית ובהפעלתה

ד.    שילוב הנושא במקצועות הלימוד השונים

ה.    שילוב מנהיגות תלמידים בהפעלת התכנית

ו.     תיעוד הפעילויות בתקליטור וצירוף נספח הסבר.

המעוניינים להשתתף בתחרות מתבקשים למלא את הטופס בנספח 1 שלהלן ולשלוח אותו ליחידה למניעת סמים, אלכוהול וטבק בשפ"י, מס' פקס' 02-5603256.

כמו כן יש לשלוח את התכנית הבית-ספרית בדואר רגיל (לא רשום) עד יום א', ד' באייר התשע"ג, 14.4.2013, אל הגב' אורלי אבינועם, מדריכה ארצית למניעת עישון, רח' יהלום 22, נווה מונסון, מיקוד 60190.

אפשר לשלוח גם מצגת המתארת את הפעילות ומתעדת אותה לדוא"ל

orlyavinoam@gmail.com.

פרטים נוספים על התחרות יימסרו לבתי הספר שיירשמו לתחרות.

 

נספח 1   טופס השתתפות בתחרות


 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' אורלי אבינועם, מדריכה ארצית למניעת עישון, היחידה למניעת סמים, אלכוהול וטבק בשפ"י, טל' 054/4740704, דוא"ל orlyavinoam@gmail.com.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/7(א), כ"א באדר התשע"ג, 03 במרץ 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014