education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.5 עישון, סמים ואלכוהול

(תשעד) 2.5-1  היום הבין-לאומי ללא עישון במערכת החינוך
 

ב-31 במאי 2014 יצוין ברחבי העולם "היום ללא עישון" המתקיים מדי שנה מאז 1987.

מטרת היום היא להעלות על סדר היום העולמי את נגע העישון ולהגביר את המודעות למניעת תחלואה ותמותה ממחלות הנגרמות עקב עישון טבק.

מנהלי בתי הספר מתבקשים להקדיש לקראת יום זה שיעורים מיוחדים ולקיים פעילויות בנושא.

הפעילות החינוכית בנושא מקבלת משנה תוקף במסגרת תכנית הפיילוט "בתי ספר נקיים מעישון" שבה לוקחים חלק כ-200 בתי ספר ברחבי הארץ, שבחרו לקבל על עצמם שינוי של הסביבה החינוכית לשם קידום הבריאות. "בית ספר נקי מעישון" מיישם תפיסה לקידום בריאות כחלק מתרבות החיים והאקלים החינוכי ומהווה חלק מהתכנית הלאומית לצמצום העישון ונזקיו ולהגבלת העישון במקומות ציבוריים.

א. פעילויות וחומרי למידה בנושא מניעת עישון

אפשר להיעזר בתכניות ובפעילויות חינוכיות שמטרתן חינוך לאורח חיים בריא ומניעת עישון שיזמו השירות הפסיכולוגי-ייעוצי (שפ"י) והמחלקה לבריאות במשרד החינוך בשיתוף פעולה עם הגופים האלה: האגודה למלחמה בסרטן, הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת בישראל, הפורום הישראלי לצמצום העישון, משרד הבריאות – המחלקה לחינוך ולקידום הבריאות, שירותי בריאות כללית – המחלקה לחינוך ולקידום הבריאות ומכבי שירותי בריאות.

 • לקבלת הדרכה וחומרי עזר אפשר לפנות ליחידה למניעת סמים, אלכוהול וטבק בשפ"י, באמצעות פקס' מס' 02-5603256.
 • לקבלת חומרי הסברה בעברית ובערבית אפשר לפנות למחלקת ההדרכה וההסברה באגודה למלחמה בסרטן, באמצעות פקס' מס' 03-7322780 או באמצעות הדוא"ל בכתובת hasbaradep@cancer.org.il. בהזמנה יש לציין את חומרי ההדרכה המבוקשים, שם בית הספר, חטיבת הגיל שעבורה דרושים חומרי הלימוד, מספר הכיתות, מספר התלמידים ומספר דוברי השפות הזרות שביניהם, שם המזמין ותפקידו בבית הספר, כתובת מלאה וכן מספרי טלפון ליצירת קשר (כולל הטלפון הנייד של איש הקשר בביה"ס). החומר יועבר לבית הספר באמצעות שליח.
 • להזמנת הרצאות ללא תשלום בנושא נזקי עישון (גם לדוברי ערבית) יש לפנות למחוזות.
  מחוז חיפה – טל' 04-85117151
  מחוז צפון רבתי – 04-8511712
  מחוז מרכז – טל' 03-5721677
  מחוז ירושלים – טל' 02-6256721
  מחוז דרום – טל' 08-6271228
  המגזר הערבי – טל' 04-6550655
 • לקבלת שלטים ופרסומים שונים אפשר לפנות למשרד הבריאות, המחלקה לחינוך ולקידום הבריאות, פקס' 02-6474834. יש לציין את שם בית הספר, כתובתו ומספרי טלפון ליצירת קשר (כולל מספר הטלפון הנייד של איש הקשר בבית הספר).
 • כתובת אתר שפ"י www.education.gov.il/shefi.
 • כתובת אתר האגודה למלחמה בסרטן www.cancer.org.il.
 • כתובת אתר החנות הווירטואלית של משרד הבריאות
  http://ecom.gov.il/Counter/general/Homepage.aspx?counter=29.

ב. תחרות בין בתי ספר המפעילים תכניות למניעת עישון

בין בתי הספר שיפעילו תכניות ייחודיות בנושא תתקיים תחרות נושאת פרסים בחסות הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת בישראל ובשיתוף שפ"י והיחידה לקידום הבריאות במשרד החינוך, האגודה למלחמה בסרטן, מכבי שירותי בריאות והיחידה לחינוך לבריאות במשרד הבריאות.

ועדה מקצועית תבחן את התכניות ותקבע את בתי הספר הזוכים. הפרסים לבתי הספר שיזכו בתחרות יוענקו בכנס חגיגי שיתקיים ביום שני, ד' בסיוון התשע"ד, 2 ביוני 2014, ויוקדש לזכרו של ד"ר מרקוס, היו"ר לשעבר של מרכז הליגה למניעת מחלות ריאה ושחפת בישראל.

התבחינים להשתתפות בתחרות

א. הפעלת תכנית המקדמת אורח חיים בריא ורווחה נפשית ושוללת שימוש בטבק בקרב התלמידים תוך שיתופם של ההורים

ב. עבודה מערכתית עקבית ומתמשכת בנושא

ג. שיתוף גורמים מהקהילה בתכנון התכנית ובהפעלתה

ד. שילוב הנושא במקצועות הלימוד השונים

ה. שילוב מנהיגות תלמידים בהפעלת התכנית

ו. תיעוד הפעילויות בתקליטור וצירוף נספח הסבר.

המעוניינים להשתתף בתחרות מתבקשים למלא את הטופס בנספח 1 שלהלן ולשלוח אותו ליחידה למניעת סמים, אלכוהול וטבק בשפ"י, באמצעות הפקס' או הדואר האלקטרוני.

כמו כן יש לשלוח את התכנית הבית ספרית בדואר רגיל (לא רשום) עד יום א', כ"ז בניסן התשע"ד, 27.4.2014, אל הגב' אורלי אבינועם, מדריכה ארצית למניעת עישון, רח' יהלום 22, נווה מונסון-יהוד, מיקוד 60190.

אפשר לשלוח גם מצגת המתארת את הפעילות ומתעדת אותה לדוא"ל orlyavinoam@gmail.com.

נספח: טופס השתתפות בתחרות

 


 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' אורלי אבינועם, מדריכה ארצית למניעת עישון, היחידה למניעת סמים, אלכוהול וטבק בשפ"י, טל' 054-4740704, דוא"ל orlyavinoam@gmail.com.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/8, ו' בניסן התשע"ד, 06 באפריל 2014

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/06/2015