education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.1 ארגון העבודה הפדגוגית

(תשעד) 3.1-4  מענקי הקרן לעידוד יזמות חינוכיות
 

הקרן לעידוד יזמות חינוכיות (ע"ר) נוסדה בשנת 1971 על-ידי פרופ' מרסלה ברנר ז"ל ופועלת בשיתוף כמה קרנות ובמיזם משותף עם משרד החינוך.

הקרן הוקמה כדי להעצים את המורה והמחנך בישראל תוך טיפוח יצירתיות וחדשנות בחינוך. באמצעות ליווי פדגוגי, מענקים כספיים ותמיכה לגננת, למורה או לצוות מורים, הקרן מעודדת  את הוצאתם של רעיונות חינוכיים חדשניים מן הכוח אל הפועל ומסייעת ליישם אותם במערכת החינוך הישראלית. הקרן מנוהלת בהתאם להמלצות ועדת חינוך המורכבת ממנהלים ומבכירים במשרד החינוך.

מדי שנה הקרן תומכת בכ-60 יזמות בתחומים לימודיים–חינוכיים מגוונים אשר מהווים חידוש או פריצת דרך, מקדמים את המעשה החינוכי או עונים על צרכים ייחודיים של תלמידים. היזמות שהקרן מעודדת עוסקות בשיטות הוראה חדשניות, בחומרי למידה לא שגרתיים, בהפעלות חברתיות מגוונות, בגישה ייחודית לשונות ועוד.

הקרן מציעה מענקים למוסד החינוכי שבו מלמד היזם לצורך מימוש היזמה. המענקים מדורגים על-פי היקף היזמה ושיעורם נע בין 6,500 ש"ח ל-12,000 ש"ח. כמו כן הקרן מעניקה מלגות אישיות בשווי $1,000 למורה או לצוות שהגה את היזמה ופיתח אותה לתכנית החדשנית שזכתה במענק מהקרן באותה השנה. בנוסף למענק הכספי, היוזמים מקבלים גם ליווי פדגוגי והדרכה במהלך השנה לשם העשרתם בכלים לפיתוח היזמה.

גננות ומורים מוזמנים להציע יזמות ולבקש מענק לקראת שנת הלימודים התשע"ה.

המועד האחרון להגשת מועמדות הוא יום שישי, כ"ח באדר א' התשע"ד, 28.2.2014.

מפגשים ליזמים ולמתעניינים יתקיימו בתל אביב ובחיפה במועדים האלה:
תל אביב: יום שני, כ"ו בשבט התשע"ד, 27 בינואר 2014, בשעה 16:00, בבית הספר הקהילתי משה שרת, רח' בית אל 45, ת"א.

חיפה: יום רביעי, כ"ח בשבט התשע"ד, 29 בינואר 2014, בשעה 16:00, במרכז פסג"ה חיפה, רחוב דרך הים 202, חיפה.

קיום המפגשים מותנה במספר מינימום של נרשמים. לפרטים ולהרשמה למפגשים אפשר לפנות בטלפון 02-5638895, או בדוא"ל office@keren-yozmot.org.il.


 

פרטים, הנחיות וטפסים לבקשת המענק אפשר למצוא באתר האינטרנט בכתובת www.keren-yozmot.org.il החל מיום ראשון, כ"ח בחשוון התשע"ד, 1.12.2013.
בשאלות אפשר לפנות אל הגב' מירי ונד, מנהלת גף מוסדות חינוך באגף א' חינוך עי"ס, טל' 02-5603252/3.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/5, כ"ט בטבת התשע"ד, 01 בינואר 2014

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014