education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.11 תשלומי הורים

(תשעב) 3.11-2  הקפדה על החזרת פיקדון עבור השאלת ציוד בבתי הספר בתום תקופת ההשאלה
 

במקרים מסוימים חברות פרטיות משאילות תאים נעולים (לוקרים) ופרטי ציוד נוספים לתלמידים לשימוש בבתי הספר תמורת פיקדון. מנהלי בתי הספר מתבקשים לרענן את ההנחיות לחברות הפועלות בבית ספרם בדבר החובה להחזיר את הפיקדון להורים מיד בתום תקופת ההשאלה, ללא צורך בפנייה מיוחדת מצד ההורים או מצד בית הספר.עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/6, ח' בשבט התשע"ב, 01 בפברואר 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014