education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.5 מבנה שנת הלימודים

(תשעא) 3.5-16  לוח החופשות, החגים והימים המיוחדים במגזר היהודי בהתשע"ב
 

 * הערות כלליות

1.       שנת הלימודים התשע"ב תיפתח בכל מוסדות החינוך, בכל המגזרים, ביום ה', ב' באלול התשע"א, 1.9.2011, ותסתיים כדלקמן:

-     בבתי הספר העל-יסודיים: ביום רביעי, ל' בסיוון התשע"ב, 20.6.12

-     בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים: ביום שישי, ט' בתמוז התשע"ב, 29.6.12 (במגזר הערבי ביום שבת, י' בתמוז התשע"ב, 30.6.12).

2.       חופשת הקיץ תקוצר בחמישה ימים.

3.       ימי החופשה שנגרעו מחופשת הקיץ יתווספו במהלך שנת הלימודים התשע"ב. לוחות החופשה וימי הלימודים במגזרים היהודי, הערבי והדרוזי, וכן לוח ימי ההפעלה בחופשות במוסדות החינוך המיוחד, עודכנו בהתאם.

4.       שנת הלימודים התשע"ג תיפתח ביום ב', ט' באלול התשע"ב, 27.8.2012.

 

 

1.      השינויים בלוח החופשות במגזר היהודי בשנה"ל התשע"ב

-     בין יום הכיפורים לחג הסוכות יתווספו שלושה ימי חופשה. החופשה תחל ביום  שישי, ט' בתשרי התשע"ב, 7.10.2011.

-     חופשת החנוכה תוקדם ביום אחד, ותחל ביום רביעי, כ"ה בכסלו התשע"ב, 21.12.2011.

-     חופשת הפסח תוקדם ביום אחד ותחל ביום רביעי, ה' בניסן התשע"ב, 28.3.2012.

-     חופשת הקיץ תקוצר בחמישה ימים ותסתיים ביום ראשון, ח' באלול התשע"ב, 26.8.2012 (במקום ב-31.8, כפי שהיה מקובל בעבר).

 

 2.     לוח החופשות החדש

-     פתיחת שנת הלימודים: הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בבתי הספר העל-יסודיים, בכיתות י"ג-י"ד ובמוסדות להכשרת עובדי הוראה יתחילו ביום חמישי, ב' באלול התשע"א, 1 בספטמבר 2011, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

-     ראש השנה: ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים רביעי, חמישי ושישי, כ"ט באלול התשע"א עד ב' בתשרי התשע"ב, 28–30 בספטמבר 2011. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ד' בתשרי התשע"ב, 2 באוקטובר 2011, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה. 

-     יום הכיפורים וסוכות: מיום שישי, ט' בתשרי התשע"ב, 7 באוקטובר 2011, עד יום שבת, כ"ד בתשרי התשע"ב, 22 באוקטובר 2011. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ה בתשרי התשע"ב, 23 באוקטובר 2011, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

-     חנוכה: מיום רביעי, כ"ה בכסלו התשע"ב, 21 בדצמבר 2011, עד יום רביעי, ב' בטבת התשע"ב, 28 בדצמבר 2011. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ג' בטבת התשע"ב, 29 בדצמבר 2011, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

-     ט"ו בשבט: יום רביעי, ט"ו בשבט התשע"ב, 8 בפברואר 2012. ט"ו בשבט (חג האילנות) הוא יום נטיעות או טיולים. אם מחמת מזג האוויר אי אפשר לעשות זאת, יקדישו מחנכי הכיתות חלק מהשיעורים לשיחות ולפעילויות חינוכיות הקשורות לט"ו בשבט.

-     פורים: הימים רביעי, חמישי ושישי, י"ג-ט"ו באדר התשע"ב, 9-7 במרס 2012. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"ז באדר התשע"ב, 11 במרס 2012, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

-     פסח: מיום רביעי, ה' בניסן התשע"ב, 28 במרס 2012, עד יום שבת (אסרו חג), כ"ב בניסן התשע"ב, 14 באפריל 2012. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ג בניסן התשע"ב, 15 באפריל 2012, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

-    יום העצמאות: יום חמישי, ד' באייר התשע"ב (הוקדם), 26 באפריל 2012. הלימודים יתחדשו ביום שישי, ה' באייר התשע"ב, 27 באפריל 2012, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

-    ל"ג בעומר: יום חמישי, י"ח באייר התשע"ב, 10 במאי 2012. הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"ט באייר התשע"ב, 11 במאי 2012, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

-     יום ירושלים: יום ראשון, כ"ח באייר התשע"ב, 20 במאי 2012.  מציינים את יום ירושלים באירועים במוסדות החינוך ובעליית תלמידים ובני נוער לירושלים בירת ישראל. בחמ"ד נאמרת תפילת "הלל" כפי שנקבעה על ידי הרבנות הראשית. 

-     חג השבועות: ערב החג, החג ואסרו חג, הימים שבת, ראשון ושני, ה'-ז' בסיוון  התשע"ב, 28-26 במאי 2012. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ח' בסיוון התשע"ב, 29 במאי 2012, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

-     פגרת הקיץ

בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תתחיל פגרת הקיץ ביום ראשון, י"א בתמוז התשע"ב, 1 ביולי 2012.

בבתי הספר העל-יסודיים, במפת"נים, במוסדות להכשרת עובדי הוראה ובכיתות י"ג-י"ד תתחיל פגרת הקיץ ביום חמישי, א' בתמוז התשע"ב, 21 ביוני 2012.

פגרת הקיץ תסתיים ביום ראשון, ח' באלול התשע"ב, 26.8.2012.

 

ימי צום

-     צום גדליה: יום ראשון, ד' בתשרי התשע"ב (נדחה), 2 באוקטובר  2011

-     עשרה בטבת: יום חמישי, י' בטבת התשע"ב, 5  בינואר 2012

-     תענית אסתר: יום רביעי, י"ג באדר  התשע"ב, 7 במרס 2012

-     ט' באב: יום ראשון, י' באב התשע"ב, 29 ביולי 2012 (נדחה). חל במהלך חופשת הקיץ.

 

ימי זיכרון ממלכתיים

ימי הזיכרון המפורטים להלן אינם ימי חופשה. המחנכים יקדישו בימים אלה חלק מהשיעורים לזכר הנפטרים:

-     יום הזיכרון לרחבעם זאבי ז"ל: יום חמישי, כ"ט בתשרי התשע"ב, 27 באוקטובר 2011 (10 שנים להירצחו).

-     יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל: יום רביעי, י"ב במרחשוון התשע"ב, 9 בנובמבר 2011 (16 שנים להירצחו).

-     יום הזיכרון לדוד בן גוריון ז"ל: יום חמישי, ה' בכסלו התשע"ב, 1 בדצמבר 2011.

-     ציון יום זאב ז'בוטינסקי ז"ל במערכת החינוך:* יום חמישי, י' בטבת התשע"ב, 5 בינואר 2012.

-     יום הזיכרון ליוסף טרומפלדור ז"ל: יום שני, י"א באדר התשע"ב, 5 במרס 2012.

-     יום הזיכרון לשואה ולגבורה: יום חמישי, כ"ז בניסן התשע"ב, 19 באפריל 2012.

-     יום הזיכרון לחללי צה"ל (הוקדם): יום רביעי, ג' באייר התשע"ב, 25 באפריל
2012.

-     ציון יום בנימין זאב הרצל ז"ל במערכת החינוך:** יום רביעי, י' באייר התשע"ב, 2 במאי 2012.  


_____________________________

 

*   יום הזיכרון הממלכתי לז'בוטינסקי חל במהלך חופשת הקיץ, ביום חמישי, כ"ט בתמוז התשע"ב, 19 ביולי 2012.

     

**  יום הזיכרון הממלכתי להרצל חל במהלך חופשת הקיץ, ביום שלישי, כ' בתמוז התשע"ב, 10 ביולי 2012.

 


 

בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר מיכאל כהן, מנהל האגף לשיפור מעמד המורה וסגן מנהל המינהל לכוח-אדם, תיאום ובקרה, טל' 02-5604706.    

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/10(ב), א' באב התשע"א, 01 באוגוסט 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014