education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.5 מבנה שנת הלימודים

(תשעג) 3.5-2  יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה
 

1.      פעילויות חינוכיות ולימודיות בבתי הספר לקראת יום הזיכרון

כללי: יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה יחול השנה ביום שני, ה' באייר התשע"ג, 15 באפריל התשע"ג. טקסי אזכרה, שידורים מיוחדים ברדיו ובטלוויזיה ופעילויות שונות להנצחת הנופלים מתקיימים ברחבי הארץ כבר בערב יום הזיכרון ואף בימים שלפניו. התלמידים חשופים לאירועים אלו וחשים באווירה המיוחדת המבשרת את בואו של יום זה. על מוסדות החינוך להיערך לקראת יום הזיכרון מבעוד מועד ולעסוק בתכנים הקשורים לזיכרון הנופלים ולעצמאות ישראל לפחות שבוע לפני כן.

הפעילויות הלימודיות והחינוכיות לקראת יום הזיכרון נועדו לבסס את הבנת התלמידים על אודות ערכה של עצמאות ישראל והקרבנות שהיא תובעת מאתנו כחברה וכפרטים. הרחבה והעמקה של הידע ההיסטורי, היכרות עם יצירות תרבות ואמנות והזדהות עם סיפוריהם של הנופלים ועם תחושות השכול של רבים סביבנו יסייעו לתלמידים להבין ולכבד את עומק ההקרבה של הנופלים ואת מסירותם.

תוכני הלימוד: יש להקפיד על התאמת חומרי הלמידה בתחומי הדעת השונים ואופן העיסוק בנושא לגיל התלמידים. חשוב לשלב בין הרחבת הידע ולמידה עיונית לבין  מתן  ההזדמנות  לביטוי אישי בדרכים שונות. כמו כן חשוב לקיים דיונים על סוגיות חברתיות-ערכיות שבהן תינתן לתלמידים ההזדמנות להתלבט, לטעון ולשכנע, לשאול ולהביע רגשות וחששות.

בתי ספר יכולים ליזום פעילות מיוחדת לקראת יום הזיכרון ויום העצמאות, כגון טיול בעקבות לוחמים, ערבי שירה וסיור במוזיאונים העוסקים בנושא.

קישורים אפשר למצוא באתר או"ח בכתובת:

/educationcms/units/moe/zikaronvazmaut/zikaron/1.htm

הנצחת הנופלים מקרב תלמידי בית הספר ותנועות הנוער: צוות בית הספר ייתן את דעתו, יחד עם המוסדות הקהילתיים ביישוב, על הנחלת מורשת הנופלים מקרב בוגרי בית-הספר ובני משפחותיהם. יש לספר על אודות גבורת הנופלים, לשמור קשר עם קרובי משפחתם ועם חבריהם המעוניינים בכך, לאפשר לתלמידים לבקר בפינות זיכרון בבית הספר או באנדרטה יישובית ולטפח אותן  ואף להזמין קרובים או חברים של הנופלים למתן עדות אישית. יש לבצע פעילויות אלה בזהירות רבה ובהתאמה לגיל התלמידים ולרגישות מיוחדת שעשויה להיות לחלק מהם.

הכנה לטקס יום הזיכרון: על הצוות החינוכי בבית הספר להקדים לטקס פעילות חינוכית-ערכית כדי להבטיח שהתלמידים יכבדו את המעמד, יכירו טקסטים מכוננים הנקראים במהלך הטקס וירגישו שייכות לקהילת בית הספר, לעם ולמדינה באבלם. יש לשאוף שהתלמידים יעסקו בכיתה באופן מעמיק בטקסט אחד או שניים לפחות מתוך הטקסטים שאותם הם עתידים לשמוע במהלך הטקס, המתאימים לגילם ולרמת הבנתם.

יש לשתף את תלמידי בית הספר בהכנת הטקס. יחד עם זאת אין לגרוע בשל כך מכבודו של המעמד, והדבר דורש הכנה מדוקדקת של המשתתפים, הקפדה על קריאה מוטעמת ונכונה וביטוי מדויק של שמות הנופלים.

אוכלוסיות תלמידים מיוחדות: ימי הזיכרון שבפתח עשויים לעורר רגישות מיוחדת אצל חלק מהתלמידים. על הצוות החינוכי (יועצים, מורים ומחנכים) להיות ערים לצורכיהם המיוחדים של תלמידים אלה ולפעול בהתאם לאחר התייעצות עם גורמים טיפוליים ומייעצים בבית הספר. בעיקר יש לשים לב לאוכלוסיות התלמידים האלה:

-     תלמידים שחוו שכול או נפגעו בפעולת איבה: ייתכן כי חלק מהתלמידים  שייכים למעגל הראשון של השכול ואיבדו בן משפחה קרוב או אדם משמעותי אחר בחייהם או בחיי הקרובים להם. על המורים לברר אם בין תלמידי הכיתה יש מי שהגיע ממשפחה שכולה, לשוחח אתו ולבחון אם וכיצד ירצה לשתף באבלו. ייתכן כי תלמידים אלה ייעדרו מבית הספר ביום הזיכרון ואולי אף בימים הקודמים לו. אי לכך חשוב מאוד לעקוב אחר תלמידים אלה מבעוד מועד ולוודא שלא יחושו בודדים ביגונם.

       יש לשים לב גם לתלמידים שאיבדו את יקירם באופן אחר. לעתים קרובות האבל הציבורי מעורר את תחושת האבל הפרטי, גם אם האבדן אינו קשור למלחמות ישראל.

-     עולים חדשים: ימי חג ומועד והמסורת הקשורה בציונם הם גורם מאחד והם מחזקים את תחושת השייכות לחברה ולתרבות במדינת ישראל. יחד עם זאת, על רקע זה דווקא, עלולה לגבור תחושת הזרות אצל תלמידים מסוימים. הצוות החינוכי בבית הספר ייזום פעילויות מיוחדות כדי לשתף ככל האפשר את העולים החדשים (וכן ילדי מהגרים אחרים הרוצים בכך) ולסייע להם להרגיש חלק מהחברה בישראל.

-     תלמידים צעירים בגני הילדים: ראו הנחיות באתר האגף לחינוך הקדם יסודי בכתובת

/EducationCMS/Units/PreSchool/Moreshet/Tkasim/
YomzicaronHalaleyZahalRikuz.htm

-     פעילים חברתיים: יש להתחשב בתלמידים נושאי תפקידים הלוקחים חלק פעיל בהכנת אירועים וטקסים מחוץ לבית הספר, כגון בתנועות הנוער או במרכזים הקהילתיים. יש להעביר לתלמידים אלה את המסר כי הם ראויים להערכה על פעילותם גם בתוך כותלי בית הספר ולאפשר להם להשלים את מטלותיהם הלימודיות במועד מאוחר יותר.

 

2.      יום הזיכרון בבית הספר

אירועי יום הזיכרון בבית הספר והאווירה שתשרור בין כתליו יהלמו את אופיו המיוחד של היום ויהיו מתואמים עם אירועי יום הזיכרון הממלכתיים והמקומיים.

על כל התלמידים במערכת החינוך לכבד את מנהגי האבלות ואת רגשות הזולת.

ביום הזיכרון יעסקו הלימודים בעיקר בנושאים הקשורים ליום זה. לפחות אחד מהשיעורים יוקדש לזכר הנופלים במערכות ישראל ולסיפור עלילות גבורתם, והוא יינתן על ידי מחנך הכיתה. כן יוקדש זמן לדיון בבעיות הציונות, היהדות והחברה ובענייני היום על-פי גיל התלמידים.

התלמידים וצוות בית הספר נקראים לכבד יום זה בלבוש הולם ובחולצות לבנות ולענוד על דש בגדם את תג "יזכור" –  פרח "דם המכבים" שהוכן על ידי מרכז "יד-לבנים" בשיתוף עם היחידה להנצחת החייל במשרד הביטחון. כל גן וכל בית ספר יקבלו ממחלקת החינוך של הרשות המקומית כמה מעטפות ובהן תגים כמספר התלמידים בגן ובבית הספר.

לקראת הצפירה ייערך בבית הספר טקס לזכרם של חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. הטקס יכלול עמידת דומייה לזכר הנופלים ודברי הספד מפי מנהל בית הספר, ותלמידים ומורים ישתתפו בו בקטעי נגינה, שירה וקריאה. בטקס יוקראו שמותיהם של הנופלים, בוגרי בית-הספר. מומלץ להזמין לעצרת בני משפחות אשר יקיריהן, תלמידי בית-הספר, נפלו במערכה. הצוות החינוכי יקפיד על קיום אווירה מתאימה ומכובדת, לא רק במהלך הטקס, אלא גם בשלבי הכניסה והיציאה מרחבת הטקס, כראוי למעמד מיוחד זה.

משלחות של תלמידים  מכיתות ח' ומעלה רשאיות לעלות לקברותיהם של חללי צה"ל בבתי הקברות הצבאיים ובחלקות הצבאיות שבבתי הקברות האזרחיים לשם התייחדות עם הנופלים. זאת על-פי החלטת מנהלי המחוזות ומחלקות החינוך והנוער ברשויות המקומיות. בתי-ספר שאימצו אנדרטאות במשך שנת הלימודים יפקדו אותן ביום הזיכרון. במקומות שבהם הדבר אפשרי, רצוי כי כיתות י"א ו-י"ב של בתי הספר העל-יסודיים ומוריהן תשתתפנה בביקורי ההתייחדות. ביקורי התייחדות ייערכו גם ליד אנדרטאות הזיכרון ובבתי "יד-לבנים". מחנכי הכיתות ילוו את התלמידים בהכנת הטקסים ובהנחיות הנוגעות להתנהגות הראויה במקומות אלה.

 

3.      יום הזיכרון במסגרות חינוכיות בלתי פורמאליות 

באתר מינהל החברה והנוער אפשר למצוא את תכניות מינהל החברה והנוער ליום הזיכרון בכתובת http://meyda.education.gov.il/files/noar/zikaron2.doc.

באתר הצעות כיצד לשמר את הזיכרון, רעיונות לעריכת טקסים ומידע על מנהגים, דינים וחוקים. התכניות מיועדות לתלמידי חטיבות הביניים והתיכונים במסגרות חוץ בית ספריות, כגון תנועות נוער, מועצות נוער רשותיות, מסגרות פעולה ומסלולי מנהיגות צעירה.

 

4. חומרי למידה

 גיליון צידה לדרך: יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה

 

 בגיליון זה מבוא כללי העוסק בחוק יום הזיכרון ובמושג "התייחדות עם זיכרון" וכן כולל נושאים ללימוד ולדיון המיועדים לכיתות ו'-ח'.

 לכיתה ו': מסורת וחידוש – זיכרון והנצחה של נופלים

 לכיתה ז': זיכרון – בין זהות יהודית לזהות ישראלית

 לכיתה ח': יום הזיכרון – בין ערכים אישיים לערכים לאומיים.

 

 בגיליון פעילויות המזמנות דיונים כיתתיים, למידה בחברותא ומטלות אישיות.

 הגיליון מצוי באתר המטה לתרבות ישראל בכתובת:
http://meyda.education.gov.il/files/Tarbut/azmaot.pdf

 


 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' ציפי קוריצקי, מנהלת המטה לתרבות ישראל, המזכירות הפדגוגית, טל' 02-5603543.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/7(א), כ"א באדר התשע"ג, 03 במרץ 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014