education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.3 בחינות בגרות

(תשסח) 4.3-2  תוספת לסעיף 31–4.3 בחוזר הוראות הקבע סז/8(א), 'זכויות של תלמידים עולים ותושבים חוזרים הנבחנים בבחינות הבגרות'
 

בחוזר הוראות הקבע סז/8(א) פרסמנו את סעיף 31–4.3 העוסק ב"זכויות של תלמידים עולים ותושבים חוזרים הנבחנים בבחינות הבגרות". מחוזר זה נשמטו שתי הקלות הניתנות בהיבחנות בעברית לתלמידים עולים חדשים:

1.    התלמידים העולים החדשים זכאים להתעלמות משגיאות כתיב.

2.    תלמידים עולים שהחלו את לימודיהם בישראל בכיתות י"א או י"ב יוכלו להיבחן בעל-פה במקצועות החובה ספרות, תנ"ך, אזרחות והיסטוריה. על היבחנות בעל-פה לא תינתן תוספת נקודות.

כמו כן יש לציין כי לעולה ותיק יותר שימוש במילון אנגלית-שפת-אם בעת ההיבחנות בבחינות בכתב באנגלית.

בחוזר הוראות הקבע הקרוב נעדכן את הוראות הקבע בנושא.

 


בשאלות אפשר לפנות אל מנהלת אגף הבחינות, טל' 5603301–02.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסח/4, כ''ב בכסלו התשס''ח, 02 בדצמבר 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014