education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.3 בחינות בגרות

(תשעא) 4.3-18  חובת לימוד וחובת היבחנות של 2 יח"ל בהיסטוריה לכל התלמידים בחטיבה העליונה בחינוך הערבי והבדואי
 

החל משנה"ל התשע"ב חייבים כל תלמידי כיתות י' בכל בתי הספר הערביים והבדואיים בישראל ללמוד ולהיבחן בשתי יחידות לימוד החובה בהיסטוריה, ואלה הן:

א.      תולדות הערבים והמזרח התיכון, יח"ל אחת, סמל שאלון 913431 (431 אקסטרני)

 

ב.       היסטוריה - יחידה א', יח"ל אחת, סמל שאלון 911551 (551 אקסטרני).

 

תלמידים בחינוך הערבי והבדואי שיתחילו ללמוד בכיתה י' בשנה"ל התשע"ב, לא יהיו זכאים לתעודת בגרות בשנה"ל התשע"ד אם לא ייבחנו בשתי יחידות הלימוד הללו.

תלמידי הנתיב הטכנולוגי בחינוך הערבי והבדואי הלומדים בכיתות  י"א וי"ב בשנת הלימודים התשע"א, שעד כה חויבו להיבחן ביחידה אחת, ימשיכו לקבל זכאות לבגרות  מפני שלא נמסרה הודעה מוקדמת לבתי הספר בעניין זה.


 

בשאלות שעניינן חובת הלימוד וההיבחנות אפשר לפנות לד"ר קאסם דראושה,

מדריך-מרכז בהיסטוריה בחינוך הערבי והבדואי. טל' 04-6477444 ו-050-6282864.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/6, כ"ז בשבט התשע"א, 01 בפברואר 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014