education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.1 בטיחות

5.1-50  הנחיות הבטיחות בפעילות ימית בבתי ספר לחינוך ולספורט ימי

 

חוזר זה בוטל

מבוא

תמצית

חוזר זה מפרט את הנחיות הבטיחות בפעילות הימית בבתי הספר לחינוך ולספורט ימי.

התוקף: החל מ-1 בינואר 2012.

התחולה: בתי הספר לחינוך ולספורט ימי.

הסטטוס: החלפה.

חוזרים קודמים באותו נושא

–     סעיף קטן 21, "הפלגות", בסעיף 5.1-27 של חוזר הוראות הקבע סב/6(ב), "הבטחת הבטיחות בפעילות מים" – מבוטל

–     חוזר מיוחד ח', התשנ"ה, "נוהלי בטיחות וביטחון בהפלגות בתחום חופי הארץ ובאגנים (עד 50 מיל) – מבוטל.   

חוזרים קודמים בנושאים קשורים:

–     סעיף קטן 5, "נוהלי הביטחון בהפלגות של חניכי בתי הספר ומועדונים ימיים",

       בסעיף 6.2-27 בחוזר הוראות הקבע סה/9(ג)בתוקף.

התפוצה: מנהלי בתי הספר לחינוך ולספורט ימי, המורים והמפקחים לחינוך גופני, מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות.

 

הגורם האחראי

א.      שם היחידה: המזכירות הפדגוגית

ב.       בעל התפקיד: המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני

ג.       מספר הטלפון: 03-6896136

ד.      כתובת הדוא"ל: avrahamzu@education.gov.il

 

1.     הגדרות

1.1    בית ספר ממלכתי לחינוך ולספורט ימי: מוסד להוראת החינוך והספורט הימי לתלמידי מוסדות חינוך מכיתה ה' ומעלה הנמצאים בפיקוח משרד החינוך.

1.2    מכללה להכשרת מורים לחינוך ולספורט ימי: מכללה לחינוך גופני המכשירה מורים לחינוך ולספורט ימי.

1.3    כלי שיט: כל דגמי כלי השיט המשמשים לצורכי לימודים ותחרויות והמאושרים בידי הפיקוח הארצי על החינוך הגופני (אם כלי השיט נדרש לרישוי כושר שיט ולביטוח בהתאם לחוק הספנות, יש לדאוג לרישוי ולביטוח).

1.4    מפרשית: כלי שיט המופעל באמצעות מפרשים או משוטים המאושר להפלגה בידי הפיקוח הארצי על החינוך הגופני. יש שלושה סוגים של מפרשיות:

א.   סירת מפרש קטנה: מפרשית המיועדת להפלגה של שני אנשי צוות לכל היותר

ב.    סירת מפרש בינונית: מפרשית שאורכה עד 7 מ' והמיועדת להפלגה של 8 אנשי צוות לכל היותר + מורה (סה"כ 9)

ג.    ספינת מפרש: מפרשית שאורכה מעל 7 מ' (מפרשית זו חייבת ברישוי כושר שיט בהתאם לחוק הספנות).

1.5    כלי שיט לליווי: כלי שיט ממוכן המיועד לליווי פעילות חינוך וספורט ימי ולאבטחתה.

1.6    אחראי בטיחות: מורה מבית הספר לחינוך ולספורט ימי שהוסמך לשמש אחראי בטיחות בבית ספר לחינוך ולספורט ימי ואשר אושר על ידי המחלקה לכלי שיט קטנים ברשות הספנות והנמלים.

1.7    מורה לחינוך ולספורט ימי (בבית ספר לחינוך ולספורט ימי): מורה מוסמך מטעם משרד החינוך להוראת מקצועות החינוך והספורט הימיים ובעל תעודה של משיט ספינה או תעודות של משיט מפרשית וסירת מנוע מהמחלקה לכלי שיט קטנים ברשות הספנות והנמלים.

1.8    אחראי הפלגה: מורה לחינוך ולספורט ימי שמונה על ידי מנהל בית הספר.

1.9    תחום הבית: שטח מלבני שאורכו 3 מילים ורוחבו חצי מיל ואשר הצלע הארוכה שלו נשענת על קו החוף ובסיס היציאה ממנו נמצא במרכז הצלע הארוכה. אם התנאים הטופוגרפיים של בית הספר לחינוך ולספורט ימי אינם מתאימים להגדרה זו יגדיר  מנהל בית הספר לחינוך ולספורט ימי את תחום הבית לפי שיקול דעתו וההגדרה תועבר לאישור הפיקוח הארצי על החינוך הגופני.

1.10   אירועי חינוך וספורט ימיים: הפלגות, תחרויות ואירועים בחינוך ובספורט הימי שאושרו בידי הפיקוח הארצי על החינוך הגופני.

 

2.     דרישות כלליות

2.1    בית הספר לחינוך ולספורט ימי יצויד בציוד עזרה ראשונה ובציוד החייאה, בנוסף לציוד הנדרש בסירות בהתאם לדרישות כושר השיט של הסירה כפי שנקבעו על ידי רשות הספנות והנמלים.

2.2     כל בית ספר לחינוך ולספורט ימי יפרסם הוראות בטיחות (בנוסף להוראות המובאות בנוהל זה) המתאימות לתנאים המיוחדים הקיימים בו ובסביבתו. הוראות אלה יפורסמו רק לאחר אישור הפיקוח הארצי על החינוך הגופני במשרד החינוך.

2.3     המורים לחינוך ולספורט ימי יהיו בעלי תעודת מגיש עזרה ראשונה וישתתפו בהשתלמות רענון עזרה ראשונה הכוללת החייאה פעם בשנתיים ויקבלו אישור לכך.

2.4     בתחילת שנת הלימודים ולפני תחילת הפעילות של הכיתה יש להביא בכתב לידיעת הורי התלמידים את מהות הפעילות במהלך השנה, כולל הפלגות מחוץ לתחום הבית, ולקבל את אישורם בכתב.

2.5     לא ישתתף בשיעורי החינוך והספורט הימי תלמיד שנפסל לכך מטעמי בריאות בידי רופא או תלמיד שהוריו הביעו בכתב את התנגדותם להשתתפותו.

2.6     תלמידים חדשים, שטרם השתתפו בשיעורי החינוך והספורט הימי, יעברו לפני תחילת הלימודים המעשיים מבחן שחייה או ציפה (שהייה של 10 דקות במים עמוקים). מבחן זה יתקיים בברכה או בחוף רחצה מוכרז ובהשגחת מציל. בעת המבחן יהיה נוכח במקום מורה אחד לפחות כנגד כל 10 תלמידים נבחנים. לתלמידים שלא יעמדו במבחן יוקדש זמן אישי כדי להכשירם ולשלבם עם תלמידי הכיתה.

 

3.     היסעים במסגרת פעילות ימית

הנהלת בית ספר לחינוך ולספורט ימי ובית ספר האם ידאגו להגעתם הבטוחה של התלמידים למקום הפעילות ולחזרתם הבטוחה ממנו. מורה ילווה את התלמידים מבית ספר האם  אל מקום הפעילות ובחזרה. הוא ישב ברכב ההסעה יחד עם התלמידים וישגיח שהם יתנהגו בצורה נאותה ובטוחה (בהתאם להוראות בחוזר המנכ"ל להסעות תלמידים).

 

4.     התנאים לפעילות במים

הפעילות במים מותרת בתנאים אלו:

4.1     מזג האוויר ומצב הים אינם מסכנים את התלמידים (לפי שיקול דעתו של מנהל בית הספר לחינוך ולספורט הימי).

4.2     עומס החום הוא בינוני ומטה. באילת ובכינרת, באישור מיוחד של מנהל בית הספר לחינוך ולספורט ימי, יהיה אפשר לפעול עד כשעה בטמפרטורה שאינה עולה על 35 מעלות צלזיוס. במקרה של טמפרטורה כזו יקפידו המורה והתלמידים על שתיית מים לפני הפעילות, במהלכה ואחריה. חובה עליהם לחבוש כובע ולמרוח קרם הגנה.

4.3     אם יש רוח מזרחית, אפשר לקיים את הפעילות בתנאי שמהירות הרוח אינה עולה על 15 קשר (בים התיכון בלבד).

      

5.     לפני תחילת הפעילות השנתית

5.1     כל תלמיד בבית ספר לחינוך ולספורט ימי יקבל דף עם הוראות הבטיחות המתאימות לבית הספר.

5.2     בבית הספר לחינוך ולספורט ימי יוצב שלט ובו הוראות הבטיחות במקום בולט.

5.3     מנהל בית הספר לחינוך ולספורט ימי/אחראי הבטיחות יערוך ביקורת תקינות לכל כלי השיט, ככל שקיימת לו יכולת לאתר פגמים או ליקויים. בדיקה זו לא תכלול אחריות לדברים שאי אפשר לראות בביצוע בדיקה שגרתית ורגילה של מי שאינו בעל מקצוע מומחה.

 

6.     ההכנות לקראת יום פעילות

6.1     בתחילת כל יום פעילות יבדוק מנהל בית הספר לחינוך ולספורט ימי/אחראי הבטיחות את תחזית מזג האוויר.

6.2     מנהל בית הספר לחינוך ולספורט ימי/אחראי הבטיחות יערוך לפני תחילת הפעילות היומית בדיקת מפגעים אפשריים הן בחוף והן במים ויפעל להסרתם.

6.3     מנהל בית הספר לחינוך ולספורט ימי/אחראי הבטיחות יבדוק את תקינות הציוד האמור לשמש את התלמיד באותו יום, ככל שקיימת לו יכולת לאתר פגמים או ליקויים. בדיקה זו לא תכלול אחריות לדברים שאי אפשר לראות בביצוע בדיקה שגרתית ורגילה של מי שאינו בעל מקצוע מומחה.

6.4     כל כיתה המגיעה לבית הספר לחינוך ולספורט ימי תחולק לקבוצות לימוד של עד 10 תלמידים למורה.

6.5     בתחילת כל שיעור יקבלו כל התלמידים הסבר על הפעילות ותדריך בטיחות המצביע על סכנות אפשריות.

6.6     במשרד מנהל בית הספר לחינוך ולספורט ימי/בחדר המורים יימצא "יומן מורה", ובו יכתוב המורה, לפני כל פעילות ימית, את הפרטים האלה:

–     שמות התלמידים הנוכחים

–     שמות התלמידים היוצאים לפעילות בים

–     שמות התלמידים שאינם יוצאים לפעילות בים (על המורה לוודא שהם נשארים בתחום בית הספר לחינוך ולספורט ימי בהשגחה)

–     מצב הים

–     חוזק הרוח וכיוונה (קבלת תחזית מתחנה מוסמכת)

–     שעות היציאה והחזרה המשוערות.

6.7     בכלי השיט הנדרשים לכך יימצאו המסמכים האלה:

–     רישוי כושר שיט מטעם רשות הספנות והנמלים

–     תעודת ביטוח

–     תעודת משיט של המורה

–     תעודה מזהה של המשיט

–     ציוד הצלה בהתאם לרישיון.

6.8     אם נתגלה פגם בכלי השיט יודיע על כך המורה לאחראי במקום ולא יפעיל את הכלי עד שיתוקן הפגם.

6.9     לפני כל הפלגה אל מחוץ לתחום הבית יש לברר באילו שטחים מתקיימים באותה עת מטווחי ירי. אין להיכנס לשטח שנסגר מכל סיבה שהיא; זאת לפי הוראת "צו סגירת שטחים" המופץ בחוזר צו 100 בידי מפקדת חיל הים של צה"ל.

 

7.     הפעילות הימית

7.1     קבוצת פעילות בים תמנה לפחות את מספר אנשי הצוות המותר ברישיון השיט לסירה. לכל קבוצה יהיה מורה. בסירות שאין בהן צורך ברישיון שיט תמנה קבוצת הפעילות בים לא יותר מ-10 תלמידים למורה. בסירות קרוול תמנה קבוצת הפעילות בים לא יותר מ-8 תלמידים למורה.

7.2     מפעיל כלי השיט חייב להיות מורה לחינוך ולספורט ימי.

7.3     מספר האנשים שייכנסו לכלי שיט לא יעלה על המספר המרבי המותר לפי רישיון השיט ולא יפחת מהמספר המזערי הדרוש לפי רישיון זה. בכלי שיט ללא רישיון שיט יהיה מספר השייטים לפי הנחיות הפיקוח הארצי על החינוך הגופני. בהפלגה בספינת מפרש שאורכה מעל 7 מ' יהיו נוכחים בספינה 5 אנשים לפחות; בהפלגה בסירה בינונית יהיו נוכחים 3 אנשים לפחות.

7.4     המורה יערוך מפקד שמי של התלמידים לפני הכניסה לכלי השיט ואחרי היציאה ממנו.

7.5     התלמידים ייכנסו לכלי השיט בחולצת "טי" בעלת שרוולים ובנעלי התעמלות או בסנדלים מתאימים למניעת החלקה שאושרו בידי המורה. אם הם ינעלו נעליים, יהיו אלה נעליים המונעות החלקה. בזמן פעילות בשמש יחבשו התלמידים כיסוי ראש ויצטיידו בבגדים המונעים כוויות שמש.

7.6     כל המפליגים יחגרו אפודי הצלה או אפודי ציפה כנדרש במשך כל זמן שהותם בכלי השיט. בהפלגות בספינות וביכטות אין חובה לחגור אפודי הצלה או אפודי ציפה, למעט באזור שהדבר מתחייב וכן בשעת סערה או מצוקה.

7.7     בעת הפעילות בים יפקח עליה האחראי במקום (מנהל בית הספר או מורה אחראי שמונה ע"י מנהל ביה"ס) ויהיה בקשר עין עם כל כלי השיט. כלי השיט המלווה יהיה בכוננות.

7.8     כלי השיט לליווי יצוידו באמצעי הצלה ובמכשיר קשר ימי נייד/בטלפון נייד על פי הדרישות של משרד התחבורה.

7.9     כל פעילות של 10 קייאקים ליחידים או 5 קייאקים לזוגות תלווה על ידי סירת מנוע.

7.10   כל פעילות של עד 10 סירות מדגם "אופטימיסט" שבכל אחת מהן    תלמיד אחד, או לחלופין פעילות של 5 סירות מדגם "אופטימיסט" שבכל אחת מהן שני תלמידים,  תלווה על ידי סירת מנוע אחת.

7.11   המורה יפעל בהתאם לחוקי הדרך ולתקנות למניעת התנגשות בים.

7.12   אין לפעול בים בסמוך לסירות מנוע שטות או בקרבת אניות מתמרנות, ואין לחסום להן את המעבר בכניסה לנמל וביציאה ממנו. כמו כן אין לפעול בתחומים המיועדים לעגינת אניות ואין להפריע לספינות דיג העוסקות בדיג או בגרירה.

7.13   אין לפעול בנמלים אלא באישור מנהל הנמל ו/או מנהל המעגנה.

7.14   אין להתיר שחייה וצלילה בזמן המוקדש להפלגה אלא בתרגילים מיוחדים או במצב חירום. במקרים אלה יחגרו התלמידים אפוד הצלה או אפוד ציפה.

7.15   אין להתיר שחייה בים ללא הכנות מתאימות להצלה וללא אישור מיוחד מהמורה. אם יש אישור כזה יחגרו התלמידים אפוד הצלה או אפוד ציפה.

7.16   אין להתיר ירידת תלמידים יחפים למים.

7.17   אם חלה הרעה במזג האוויר בים הפתוח, או שהראות נעשתה לקויה, יש לחפש מחסה בטוח לאנשים ולכלי השיט ולדווח על כך לאיש הקשר בחוף.

7.18   בעת ההתקרבות של הסירה לרציף לא יוציאו התלמידים חלק מגופם אל מחוץ לכלי השיט אלא לפי הוראה מפורשת של  המורה.

7.19   בשיעור החתירה ישבו על חרטום הסירה לא יותר משני תלמידים שאינם חותרים, בהתאם למצב הים. הישיבה על החרטום תהיה באישור המורה.

7.20   כל הפלגה אל מחוץ לתחום הבית מחייבת ליווי צמוד של כלי השיט הממונע המלווה.

7.21   כל הפלגה אל מחוץ לתחום הבית טעונה אישור בכתב של מנהל בית הספר לחינוך ולספורט ימי. אם מדובר בהפלגה ארוכה, הנמשכת מעל 6 שעות, יעביר מנהל בית הספר או אחראי הבטיחות לפיקוח הארצי על החינוך הגופני העתק מאישורו וכן את הוראות ההפלגה.

7.22   הפעילות בתחום הבית ולאורך חופי המדינה בתחום המים הריבוניים של מדינת ישראל תתבצע ללא ליווי חמוש. תחום הבית הוא רצועת חוף הצמודה לבית הספר לחינוך ולספורט ימי, שאורכה לאורך החוף עד 3 מילים לכל כיוון מבית הספר הימי, ורוחבה בים התיכון מקו החוף מערבה הוא בהתאם לרישיון השיט של מינהל הספנות והנמלים. באשר למפרץ אילת, האזור המותר הוא 3 מילים דרומה מאילת ומזרחה, עד גבול המים הטריטוריאליים של מדינת ישראל.

7.23   כל יציאה של כלי שיט מחוץ לתחום הבית מחייבת דיווח לבסיסים הימיים של חיל הים, למשטרת החופים הקרובה ולחדר המצב במשרד החינוך שיעדכן את מרכז הדיווח המשטרתי במטה הארצי של משטרת ישראל.

7.24   על כל ההפלגות חלות הוראות הביטחון המתפרסמות מעת לעת בידי משרד החינוך, בידי שלטונות צה"ל ובידי משטרת ישראל.

 

8.     נוכחות מורה בכלי השיט

8.1     אין להתיר כל הפלגה של תלמידים בסירה גדולה או בספינה ללא נוכחות מורה, פרט למקרים מיוחדים אלה:

8.1.1  בעת מבחן מיוחד בתחום הבית לבדיקת ידיעות התלמידים. במקרה כזה חובה שיתמלאו תנאים אלו:

א.    מזג האוויר יתאים לביצוע הבחינה;

ב.    למורה יהיה קשר עין עם כלי השיט;

ג.     כלי השיט לליווי יימצא במים סמוך לסירת התלמידים.     

8.1.2 במהלך אימונים או לקראת תחרות ובמהלכה, כאשר הפיקוד על  כלי השיט הוא בידי התלמידים. במקרה כזה חובה שיתמלאו תנאים אלו:

א.    כלי השיט המלווה יהיה סמוך לסירת התלמידים;

ב.    בכלי השיט המלווה יהיה נוכח מורה.

8.2     בכלי שיט קטנים מותר לקיים פעילות בים גם ללא הימצאות המורה בתוך כלי השיט הקטן. זאת בתנאי שהמורה ילווה את כלי השיט הקטנים בכלי שיט אחר, בסמוך למקום הפעילות, וכן שהמורה יקפיד כי התלמידים יימצאו בטווח ראייתו במשך כל הפעילות.

 

9.     הפלגה ארוכה (הפלגה הנמשכת מעבר ל-6 שעות)

9.1     ההכנות לפני ההפלגה

9.1.1  לפני כל הפלגה ארוכה ימנה מנהל בית הספר אחראי הפלגה.

9.1.2  לפני כל הפלגה ארוכה יברר מנהל בית הספר לחינוך ולספורט ימי את תחזית מזג האוויר אצל השירות המטאורולוגי.

9.1.3  לפני כל הפלגה ארוכה ישאיר האחראי על ההפלגה בבית הספר לחינוך ולספורט ימי את הנתונים האלה:

–     שמות התלמידים המשתתפים בהפלגה, כתובותיהם ומס' הטלפון בבית

–     מספרי הרישום של כלי השיט ומספרי הזיהוי שעל מפרשיהם

–     שמות המורים בכל סירה

–     ממצאי בדיקת התקינות של הציוד ושל הסירות המפליגות.

9.1.4  על כל הפלגה ארוכה יש להודיע לתחנת המשטרה הסמוכה, ליחידת השיטור הימי שההפלגה מתקיימת בתחום פיקוחה וליחידת בט"ש וכוננות של חיל הים. ההודעה תכלול את הפרטים האלה:

–     שמות המפליגים (בדוח היציאה לים)

–     כיוון ההפלגה ותכניתה

–     הירידות הצפויות לחוף

–     שעות היציאה והחזרה המשוערות.

         בנוסף לכך יש להודיע לגורמים שהוזכרו לעיל על סיום השיט.

9.2     ההפלגה

9.2.1  אחראי ההפלגה ילווה את המפרשיות באחד מכלי השיט הממונעים המלווים.

9.2.2  לכל ארבע מפרשיות או פחות יש לצרף כלי שיט ממונע לליווי.

9.2.3  כלי השיט המלווה יהיה מוכן לסייע למפרשיות בזמן מצוקה.

9.2.4  כלי השיט המלווה יאויש בשני אנשים מבוגרים לפחות ויהיה בעל יכולת לשאת 10 תלמידים לפחות במצבי חירום בשעת הצורך.

9.2.5  מלבד הציוד הרגיל הנדרש בהתאם לרישוי כושר השיט יימצאו בכלי השיט המלווה אמצעי גרירה, ציוד עזרה ראשונה והחייאה תקני בהתאם למספר התלמידים המשתתפים וכן מכשיר קשר ימי/טלפון נייד שבעזרתו אפשר יהיה ליצור קשר עם כל תחנות החוף ועם חיל הים.

9.2.6  במשך ההפלגה ייקבע סדר התנועה של הסירות המפליגות. המרחק בין כלי השיט לא יעלה על 400 מ'. סדר זה ייקבע על ידי אחראי ההפלגה.

9.2.7  לפני הכניסה למעגן או הירידה לחוף יבדוק הצוות שבכלי השיט המלווה את שטח הנחיתה. בדיקה זו תוודא שהחוף נקי, ללא מכשולים, ושיש נגישות לחוף, וכן ייבדק כיוון הכניסה בהתאם לגלים ולרוח וכד'.

9.2.8  במשך כל ההפלגה יתנהל קשר בין אחראי ההפלגה לבין מנהל בית הספר לחינוך ולספורט ימי באמצעות נקודות דיווח שייקבעו מראש.

 

10.   אופן הפעולה במקרה של תקלה

10.1   אם בעת ההפלגה מתרחשת תקלה שהמפליגים אינם יכולים לטפל בה בכוחות עצמם, יש למסור מיד הודעה לתחנת החוף באמצעות ערוץ המצוקה שבמכשיר הקשר ולבקש עזרה מיחידת השיטור הימי הסמוכה. היחידה תחליט, בהתאם לנתונים, אם יש לערב גורמים נוספים. אם לא נוצר קשר עם יחידת השיטור הימי, יש ליצור קשר עם יחידת חיל הים הסמוכה.

10.2   בתום הפלגה שהייתה בה תקלה יש לדווח על התקלה לפיקוח על החינוך הימי, לפיקוח הארצי על החינוך הגופני ולממונים על בית הספר לחינוך ולספורט ימי.

 

11.   אופן הפעולה במקרה של תאונה

במקרה של תאונה (כולל תאונה ימית, כגון התנגשות, עלייה על סרטון או טביעה) יש לפעול כדלהלן:

11.1   יש להגיש מיד עזרה ראשונה.

11.2   המורה/אחראי ההפלגה ידווח מיד על התאונה למנהל בית הספר לחינוך ולספורט ימי.

11.3   יש ליידע את הפיקוח הארצי על החינוך הגופני על התאונה. אם מדובר בתאונה ימית יש לדווח על האירוע גם למינהל הספנות.

11.4   יש למלא טופס דוח על תאונה בהתאם להנחיות של משרד החינוך.

                     

12.   מילוי מקום של מורה לחינוך ולספורט ימי

12.1   כעיקרון, בהיעדרו של מורה לחינוך ולספורט ימי אפשר למנות מורה ממלא מקום.

12.2   במקרה של היעדרות המורה לחינוך ולספורט ימי לתקופה ארוכה - שבועות/חודשים - יהיה המורה ממלא המקום מורה לחינוך ולספורט ימי מצוות בית הספר או מחוצה לו.

12.3   אם המורה לחינוך ולספורט ימי נעדר למשך יום או שעות בודדות בתוך יום העבודה ולא נמצא מורה לחינוך ולספורט ימי, אפשר למנות מאמן/מדריך לשיט או מאמן/מדריך קייאקים או מאמן/מדריך חתירה או מאמן/מדריך גלשני רוח כהגדרתם על פי חוק הספורט. מאמן/מדריך זה יועסק אך ורק בהתאם להכשרתו.

12.4   מנהל בית הספר לחינוך ולספורט ימי ינחה את המורה ממלא המקום בכל הקשור להוראות הבטיחות. המורה ממלא המקום יאשר בכתב כי קרא את הוראות הבטיחות וכי קיבל הדרכה ממנהל בית הספר.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/6(א), ח' בשבט התשע"ב, 01 בפברואר 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  24/07/2014