education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.2 בטיחות וזהירות בדרכים

(תשעא) 5.2-1  היערכות לחינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים בשנת הלימודים התשע"א
 

1.   מבוא

מערכת החינוך בישראל רואה בחינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים משימה לאומית שמטרתה שמירה על חיי אדם, מניעת תאונות דרכים וחינוך להתנהגות בטיחותית  וסובלנית  המכבדת את בני-האדם ואת חוקי המדינה.

הגוף הממונה במדינת ישראל על החינוך לבטיחות בדרכים הוא האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים במשרד החינוך, והוא האחראי על הובלת הנושא בכל מערכת החינוך. נושא הבטיחות בדרכים במערכת החינוך מחייב מעורבות מתמדת של הנהלת המוסדות החינוכיים, והיערכות מיוחדת לקראת פתיחת שנת הלימודים של כל הצוות החינוכי, החל מגן הילדים ועד לסיום התיכון.

ההיערכות  מחייבת להתייחס  הן לתחום התשתיות והארגון, הן  לתחום הפדגוגי והלימודי, כמפורט בחוזרי הוראות הקבע תשס/1(א), סעיף 3–5.2, ו-סא/10(א), סעיף 7–5.2.

 

2.   בדיקת התשתית הבטיחותית

לפני תחילת הלימודים הנהלת המוסד החינוכי אחראית לבדוק ולוודא שבוצעו בסביבת המוסד החינוכי כל עבודות התשתית הנדרשות להבטחת שלומם של התלמידים:

–        מעברי חצייה צבועים וברורים

–        מעקות בטיחות שלמים וצבועים

–        גדרות שלמות ובטיחותיות סביב בית-הספר, ובכלל זה שערים נעולים

–        שילוט מתאים וברור

–        תמרורים תקינים  המוצבים במקומות הנראים לעין, ובכלל זה

          סימון על הכביש ועל שפת המדרכה.

במקרים שבהם לא הושלמה עבודת התשתית הבטיחותית יפנו המנהלים בעוד מועד ולפני תחילת שנת הלימודים אל האחראים ברשות המקומית ויוודאו את השלמת הדרוש לפני שיחלו הלימודים.

 

3.   הוראת החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים בשנת הלימודים התשע"א

בשנת הלימודים התשע"א נמשיך לתגבר את הוראת הנושא זהירות ובטיחות בדרכים במערכת החינוך תוך הדגשת הערך של שמירה על חיי האדם והחשיבות של פיתוח כישורי חיים.

בגנים יתבסס החינוך לבטיחות בדרכים כנושא חובה, כחלק מארגון הסביבה החינוכית, וכן בפעילויות בגן באופן שוטף, בפעילויות עם ההורים ובהפעלת התכנית "לנוע בעולם מתנועע".

בבתי-הספר היסודיים חובה ללמד את נושא הבטיחות בדרכים שעה בשבוע בכיתות א' (בתכנית "ללמוד תנועה") ובכיתות ה' (בתכנית "עצמאים בשטח"). בכיתות ה' יינתן ציון בזהירות ובבטיחות בדרכים בתעודה.

יודגש כי בנוסף לשתי שכבות גיל אלו בית הספר מחויב ללמד בכל שנה את נושא הזהירות והבטיחות בדרכים לפחות שעתיים נוספות מתוך סל השעות הבית-ספרי על פי תכנית הליבה המחייבת לכיתות א'-ו' וכאחד הדגלים החינוכיים-הערכיים של הנהלת המשרד (ראה בחוזר הוראות הקבע סו/3(א), סעיף 25–3.1).

בחטיבות הביניים תילמד התכנית "אנשים שונים באמצע הדרך"  בכיתות ז'-ח' כחלק משיעורי החינוך והחברה,  והתכנית "בטיחות בדרכים" תילמד בכיתות ט' באמצעות מורים שהוכשרו להוראת התכנית ובשעות שתקצה הנהלת המשרד לקבוצת בתי ספר במשותף. בנוסף לכך ישולב הנושא בשיעורי אזרחות באמצעות יחידת הלימוד "זה"ב של אזרחות".

בחטיבה העליונה ישולב החינוך לבטיחות בדרכים במקצועות הלימוד השונים וכן יילמד במסגרת תכניות מיוחדות. בכיתות י' יילמד הנושא בשעות ייעודיות באמצעות מורים מקצועיים שהוכשרו להוראת הנושא. התכנית "חינוך תעבורתי" תילמד במשך שעה שבועית בכיתות י"א, ויינתן על-כך ציון בתעודה. בכיתות י"ב תופעלנה תכניות הדרכה לנהגים צעירים באמצעות גורמים מקצועיים שאושרו על-ידי האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים, וכן תופעל התכנית "שעה קלה על נהיגה" באמצעות מחנכי הכיתות.

תכניות העשרה:  חוץ מפעילויות ההוראה המחייבות תופעלנה בבתי הספר תכניות העשרה שונות, כמו "אוצרות הבטיחות", "ההפסקה כזמן זה"ב", "הסעות בטוחות" והפעלת נאמני הסעות.

תכניות חונכות בבטיחות בדרכים בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים: בבתי הספר היסודיים תופעל תכנית חונכות שבה תלמידים מכיתות ה'-ו' יחנכו תלמידים מכיתות נמוכות ומהגנים. בבתי הספר העל-יסודיים תופעלנה תכניות חונכות, מחויבות אישית, פעילות עם המשטרה ועוד.

כל פעילויות ההוראה והתכניות החברתיות הנזכרות לעיל תתואמנה עם המדריכים המרכזים לחינוך לבטיחות בדרכים במחוזות. יישומן מחייב היערכות כוללת של מנהלי בתי-הספר, המורים והגננות  וגם היערכות להשתלמויות מורים. המפקחות בגני הילדים והמפקחים הכוללים בבתי-הספר יוודאו שנושא הבטיחות בדרכים נכלל בתכנית העבודה ובמערכת השעות של המוסד החינוכי ושהגננות והמורים משובצים להשתלמויות הייעודיות במחוזות להוראת התכניות בגנים ובכיתות בתי הספר. יש להדגיש כי המפקחים הכוללים לא יאשרו תכניות בית-ספריות ללא שילוב נושא הבטיחות והזהירות בדרכים.

 

4.   הפעלת תלמידי משמרות הזה"ב

פעילות משמרות הזה"ב היא חלק מהפעילות החינוכית של בית-הספר. בשנת הלימודים התשס"ט תוגבר מערך ההדרכה של משטרת ישראל כדי שכל בתי-הספר היסודיים יקבלו הדרכה להפעלת משמרות הזה"ב. משרד החינוך רואה את תלמידי כיתות ו' שהוכשרו להפעלת משמרות הזה"ב על ידי משטרת ישראל כמתאימים להמשיך ולמלא את תפקידם כפי שהיה עד כה, ללא השגחת מורים או מבוגרים אחרים בצמתים, בכפיפות להנחיות ההפעלה של משמרות הזה"ב כפי שהן מופיעות בחוזרי הוראות הקבע תשס/1(א), סעיף 3–5.2,
סג/5(א), סעיף 10–5.2
ו-סג/7(א), סעיף 11–5.2.

יש להדגיש כי רק תלמידי כיתות ו' שהוכשרו להפעלת משמרות הזה"ב רשאים למלא תפקיד זה ולא תלמידים מכיתות נמוכות יותר, גם אם  הוכשרו לכך.

מנהלי בתי הספר יוודאו שכל הציוד הנדרש להפעלת תלמידי המשמרות תקין (אפודות זוהרות ותמרורי "עצור" ניידים, מחוברים למוטות באורך 1.60 מ' וצבועים בצהוב), וייערכו להפעלת תלמידי המשמרות ליד מעברי החצייה שנקבעו בשיתוף עם מנהלי מטות הבטיחות ברשויות המקומיות, עם שוטרי ההדרכה ועם הממונים על החינוך לזהירות בדרכים במחוזות.

 

5.   הפעלת רכזים לבטיחות בדרכים בבתי-הספר

מנהלי בתי הספר יוודאו מינוי של רכז לבטיחות בדרכים בבית-ספרם, שהוכשר לתפקידו ומקבל הדרכה מקצועית מצוות האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים (פרטים נוספים בסעיף (עא 5.2-2 , עמ' 74 להלן).

 

6. פעילויות הסברה והדרכה

6.1  מבצעי הסברה לקראת החזרה ללימודים

       מערכת החינוך משתפת פעולה עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים במבצעי הסברה בטיחותיים בכלל והסברה לקראת החזרה ללימודים בפרט.

עם החזרה ללימודים ולקראת היציאה לחופשות חגי תשרי, הגננות והמורים מתבקשים לחזור ולדון עם תלמידיהם על כללי ההתנהגות הבטיחותית בעת ההליכה ברגל, בעת המשחק, ובכלל זה בחירה מושכלת של מקומות בטוחים למשחק, לרכיבה על אופניים ולגלישה בקורקינט או בגלגליות, וכן בנסיעה ברכב פרטי וציבורי, ובכלל זה שימוש במתקני ריסון ברכב הפרטי. חשוב לחזור ולהדגיש לתלמידים שגם ביום חג וגם ביום הכיפורים, הכביש אינו מקום בטוח למשחקים.

6.2   פעילויות הסברה והדרכה למחנכים

כדי להגביר את מודעותם של הגננות ושל המורים בנושא החינוך לבטיחות בדרכים חשוב לשלב הרצאות ודיונים בנושא במסגרת ימי-ההיערכות, השתלמויות הגננות והמורים וישיבות הצוותים החינוכיים גם לפני תחילת שנת הלימודים וגם במהלך השנה.

המטרה היא לחשוף את כל המחנכים לחשיבות  החינוך לבטיחות בדרכים ולאפשרויות המגוונות של שילוב הנושא במערכת הלימודים בכל שכבת גיל ולהכשיר אותם להדרכת ההורים בנושא.

להכנת ימי השתלמות ולהדרכת הגננות והמורים אפשר להיעזר בתכנית הלימודים "החינוך לבטיחות בדרכים", ברכזי הבטיחות הבית-ספריים ובממונים על החינוך לבטיחות בדרכים במחוזות.

6.3   פעילות הסברה והדרכה להורים

       א.     מערך ההסברה בפתיחת שנת הלימודים מבוסס על עבודה משותפת של התלמידים עם ההורים ועם כל המשפחה בנושא הבטיחות בדרכים. להתנהגותם של ההורים ולעמדותיהם יש מקום מרכזי בחינוך הילדים לבטיחות בדרכים, ולכן חשוב להציג לפניהם את מורכבות הנושא ואת חשיבות תפקידם בהקנייתו לילדים. חשוב לשתף את ההורים בפעילויות במסגרת הגן ובית הספר ולערוך להם היכרות עם חומרי הלימוד ועם הנושאים הבטיחותיים שעוסקים בהם בכיתות.

       ב.     יש להבהיר להורי הילדים הצעירים, ובמיוחד להורים של ילדי הגן, כי לילד קטן אין כישורים מתאימים להתנהלות בדרך ולכן עליהם ללוות את ילדיהם הצעירים לגן ולבית הספר. מומלץ להיעזר בסרט "לילדים אין בלמים"  הנמצא באתר של האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים.

       ג.      בהיערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים מומלץ שהמחנכים יערכו פעילות הסברה להורים באספות ההורים הכלליות, ובפרט להורים של תלמידי כיתה א' החדשים, עוד לפני תחילת הלימודים. בפעילות זו יש להדגיש את תפקידם המכריע של ההורים בחינוך ילדיהם לבטיחות בדרכים, את מקומה של הדוגמה האישית ואת חשיבותם של התרגול והחזרה להפנמת הנושא.

       ד.     רצוי להזמין את תלמידי כיתות א' ואת הוריהם לבית הספר ולקיים אתם סיור במסלול הדרך הבטוחה לבית הספר. הדרך הבטוחה לבית הספר היא הדרך שאינה ראשית, הדרך שיש לחצות בה כבישים מועטים שאינם סואנים והמסומנים במעברי חצייה (רצוי מרומזרים או שתלמידי משמרות הזה"ב מוצבים בהם).

               מומלץ לשתף בפעילות זו גם תלמידים מכיתות ו' כדי לתרגל עם הילדים הצעירים הליכה בטוחה במעבר החצייה עם משמרות הזה"ב.

       ה.     "הדרך הבטוחה"      

               במגמה ללמד את התלמידים לבחור בדרכים בטוחות  בדרכם אל בית הספר ובחזרה ממנו מומלץ להכין בכל רשות מקומית סדרת מפות של בתי הספר והרחובות הסמוכים אליהם. כל תלמיד יקבל מפה של סביבת בית הספר שלו ויסמן עליה את הדרך הבטוחה מביתו אל בית הספר ובחזרה ממנו. המורים ילמדו את נושא "הדרך הבטוחה" לבית הספר בכיתות וימליצו להורים לתרגל את ההליכה בדרך הבטוחה עם ילדיהם.

               הכנת המפות והדרכת המורים וההורים תיעשינה במשותף על-ידי מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות, ראשי מטות הבטיחות והממונים  על החינוך לבטיחות במחוזות.

ו.      רצוי להמליץ להורים של תלמידי הכיתות הנמוכות ללוות את ילדיהם לבית הספר בימים הראשונים ללימודים ולהדריך אותם בהליכה בדרך הבטוחה לבית הספר ובהתנהגות בטוחה בהסעות התלמידים. יש להזכיר כי לילד עד גיל תשע אין עדיין כישורים מתאימים לחציית כביש סואן.

ז.      חשוב להדגיש להורים את תפקידם האחראי של תלמידי משמרות הזה"ב המוצבים במעברי החצייה שליד בית הספר ולבקש מהם לשוחח על-כך גם עם ילדיהם הצעירים וגם עם ילדיהם המוצבים במשמרות הזה"ב.

ח.     מומלץ להכין חוזר מיוחד בנושא הבטיחות בדרכים בדרך לבית הספר ובחזרה ממנו ולשלוח אותו  עם התלמידים אל ההורים.

 

7.   הסעות תלמידים

7.1  ברכב פרטי: באספות ההורים מומלץ שהמורים ידריכו את ההורים המביאים את ילדיהם ברכב פרטי לשמש דוגמה להתנהגות בטיחותית, לחגור חגורת בטיחות בעת הנסיעה ברכב, להישמע להוראות משמרות הזה"ב, לא לעצור במקומות אסורים (ליד מעבר חצייה, ליד צומת, ליד מעקה בטיחות ובמקומות שמוצב בהם תמרור האוסר עצירה) ולהקפיד שהנוסעים יצאו מהרכב רק לכיוון המדרכה או שולי הכביש ולא לכיוון הכביש.

7.2  בהסעות תלמידים: לפני תחילת שנת הלימודים מומלץ להזמין את תלמידי הכיתות הנמוכות ואת הוריהם (ובמיוחד את תלמידי כיתות א' ואת הוריהם) ולתרגל אתם את הנסיעה בהסעה לבית-הספר. על התרגול  לכלול עלייה לאוטובוס בבית הספר, הכרת מסלול הנסיעה, ירידה בתחנה המתאימה ליד הבית ועלייה בתחנה זו. חשוב להבהיר לתלמידים שהעלייה לאוטובוס ההסעה והירידה ממנו תיעשינה רק בדלת הקדמית ושיש לחכות לאוטובוס בתחנה רחוק מהכביש. בירידה מהאוטובוס  יש להתרחק מהכביש ולחכות על המדרכה או על השוליים עד שהאוטובוס ייסע והכביש יהיה פנוי, ורק אז להתחיל בחצייה.

7.3  עלון הסברה בנושא "בטיחות ותרבות התנהגות בהסעות תלמידים" חולק ברשויות המקומיות. מנהלים ורכזי בטיחות המעוניינים לחלק את העלונים לתלמידים ולהורים יפנו אל הממונים על החינוך לבטיחות בדרכים במחוזות.

7.4  ברכב ציבורי: בשיעורים הראשונים של תחילת שנת הלימודים מומלץ שהמורים ידריכו את התלמידים הנוסעים בהסעה ציבורית להתנהגות בטיחותית, ובכלל זה המתנה נכונה רחוק משפת הכביש, עלייה לרכב רק לאחר עצירתו, התנהגות נכונה בזמן הנסיעה, ירידה מהרכב רק לאחר עצירתו וחציית הכביש רק לאחר שהרכב נסע והכביש פנוי.

7.5  מומלץ שההורים והמורים יסבירו לתלמידים את הסכנות הכרוכות בנסיעה בטרמפים ויבהירו להם שאין לנסוע ברכב עם נהגים בלתי מוכרים ושרצוי להעדיף את הנסיעה בתחבורה ציבורית.

7.6  מתחילת שנת התשס"ו  תקנות התעבורה מחייבות את כל הנוסעים בהסעות תלמידים באוטובוסים לחגור חגורות בטיחות בכל נסיעה. המורים ידונו  בנושא עם התלמידים בכיתות ויבהירו להם את החשיבות של חגורות הבטיחות ואת החובה לשמור על שלמותן ועל תקינותן ולהיחגר בהן בכל נסיעה.

 

8.   איסוף נתונים על הוראת החינוך לבטיחות בדרכים בבתי הספר

האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים עורך בדיקה של היקף העשייה החינוכית בבטיחות בדרכים בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים. לשם כך נשלחים מדי שנה טופסי דיווח אל כל בתי הספר בארץ.

מנהלי בתי-הספר מתבקשים למלא בדייקנות את הטפסים האלה ולשלוח אותם אל הממונים על החינוך לבטיחות בדרכים במחוזות עד סוף חודש מרס 2011 לכל המאוחר.

 

9.   דיווח על תאונות דרכים שמעורבים בהן תלמידים

בכל תאונת דרכים שמעורבים בה תלמידים יש למלא טופס דיווח ולשלוח אותו אל מפקח בית הספר ואל הממונה על החינוך לבטיחות בדרכים במחוז.

דוגמת  טופס נשלחה לבתי הספר. כמו כן  אפשר לקבל טופס מהממונים על החינוך לבטיחות בדרכים במחוזות או להוריד אותו מהאתר של האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים.

 

10. הוראת החינוך לבטיחות בדרכים במכללות להכשרת עובדי הוראה

החינוך לבטיחות בדרכים הוא משימה לאומית. משרד החינוך קבע כי יש לשלב נושא זה כנושא חובה גם בתהליכי ההכשרה במסלולים השונים להכשרת עובדי הוראה בכל המגזרים.

החל משנת הלימודים התשס"ה  נכלל החינוך לבטיחות בדרכים במסגרת לימודי החובה בהכשרת מורים, וכל מתכשר להוראה חייב ללמוד לפחות 12 שעות  בנושא כתנאי לקבלת תעודת ההוראה. אפשר לרכז שעות אלו בשני ימי עיון מרוכזים שיינתנו לכלל הלומדים בשנים ג' ו-ד'.

לסיוע בהכנת ימי העיון ולפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' נגה בכרך במחוז חיפה, מרכזת ארצית להכשרת עובדי-הוראה.

 


פרטים נוספים אפשר לקבל מהממונים על החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים

במטה ובמחוזות ובאתר האינטרנט של האגף לזהירות ולבטיחות בדרכים, www.education.gov.il/zahav.

 

 

11. הממונים על החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים במטה ובמחוזות

מס'

השם

המחוז

שכבת הגיל

הכתובת בעבודה

מס' הטלפון בעבודה

1.

רחל רותם

מטה
(מנהלת האגף)

כללי

בניין לב-רם, ירושלים 91911

5602249/09–02
פקס' 5602141–02

2.

אורית לוריא-כהן

מטה (סגנית
מנהלת האגף)

כללי

בניין לב-רם, ירושלים 91911

5602170/3882–02
פקס' 5602542–-02

3.

מקס אבירם

מטה
(מפקח ארצי)

כללי

בניין לב-רם, ירושלים 91911

5602294–02
פקס' 5602542–02

4.

לאה סלע

מטה (מפקחת מעקב, בקרה ופיתוח)

כללי

בניין לב-רם,

ירושלים 91911

02-5602671

פקס' 02-56025425.

יואב שאול

מטה (מפקח זה"ב, חינוך חברתי ובלתי פורמאלי)

כללי

בניין מוסקוביץ, השלושה 2, יד אליהו, ת"א

03-6896637

פקס' 03-6896501

6.

לאה בראל

מטה (מדריכה מרכזת ארצית)

כללי

בניין לב-רם, ירושלים 91911

5602595–02
פקס' 5602542–02

7.

ציונה סקר

מנח"י

יסודי
ועל-יסודי

כנפי נשרים 22,
ג' שאול,  ירושלים

5601483/4–02
פקס' 5601482–02

8.

מאיר אסרף

ירושלים

יסודי
ועל-יסודי

כנפי נשרים 22,
ג' שאול, ירושלים

5601507–02
פקס' 5601482–02

9.

מרגלית רטר

צפון

יסודי
ועל-יסודי

לשכת מחוז צפון, קריית הממשלה, נ"ע  17105

6500366–04
פקס' 6500265–04

10.

נגה בכרך

חיפה

יסודי והכשרת
עובדי הוראה

קריית הממשלה ע"ש יצחק רבין,
פל-ים 15א',
חיפה 33095

8632690/3–04
פקס' 8632694–04

11.

אביבה אלעזרי

חיפה

על-יסודי

קריית הממשלה ע"ש יצחק רבין, פל-ים 15א', חיפה 33095

8632693/1–04
פקס' 8632694–04

12.

רחל פאר

תל-אביב

יסודי ועל-יסודי

בניין מוסקוביץ, השלושה 2,
יד אליהו, ת"א

6806381–03
פקס' 6896805–03

13.

שרית פרידמן

מרכז

יסודי

בניין מוסקוביץ, השלושה 2,
יד אליהו, ת"א

6896528/9–03
פקס' 6896501–03

14.

יעקב נגר

מרכז

על-יסודי

בניין מוסקוביץ, השלושה 2,
יד אליהו, ת"א

6896528/34–03
פקס' 6896501–03

15.

זיוה מקסימוב

החינוך ההתיישבותי

על-יסודי

בניין מוסקוביץ, השלושה 2,
יד אליהו, ת"א

6898835–03
פקס' 6898678–03

16.

שרה וייסלר

דרום

יסודי ועל-יסודי

קריית הממשלה, התקווה 4, באר שבע

6263327–08
פקס'  6263241–08

17.

יצחק אביגזר

דרום

יסודי ועל-יסודי

קריית הממשלה, התקווה 4, באר שבע

6263269–08
פקס' 6263241–08

18.

יוסף אבו-מוך

המגזר הלא יהודי

יסודי ועל-יסודי

קריית הממשלה ע"ש יצחק רבין,
פל-ים 15א',
חיפה 33095

8632695/6–04
פקס' 8632694–04

19.

הרב חניאל פרבר

המגזר החרדי

יסודי ועל-יסודי

דבורה הנביאה 2, בניין לב-רם ירושלים 91911

5602814–02
5602542–02עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/1, כב' באלול תש"ע, 01 בספטמבר 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014