education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.2 בטיחות וזהירות בדרכים

(תשעו) 5.2-2  פרס לבתי ספר מצטיינים בחינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים
 

הודעה זו מבוטלת

למעבר להוראה המעודכנת

1.      הרקע

הפרס ניתן מדי שנה לבתי ספר מצטיינים שהתמקדו בפעילות חינוכית מוגברת בנושא הזהירות והבטיחות בדרכים, תוך שימוש באמצעים חינוכיים מגוונים ובשילוב מקצועות הלימוד העיוניים והטכנולוגיים ותוך יישום הבטיחות בדרכים בהתנהלות היום-יומית של בית הספר.

החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים רלוונטי מאוד לתלמידים, הן בהיבט העיוני והן בהיבט המעשי ונמצא בהלימה לעקרונות הלמידה המשמעותית.

בשנת הלימודים התשע"ו יעסוק הפרס גם בקשר שבין החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים לבין היחס לאחר ולהתחשבות באחרים המשתמשים בדרך. בבסיס שילוב הנושאים עומדת המחשבה שעל כל השותפים בסביבה התעבורתית  להתנהל באופן מודע וזהיר ולקבל אחריות לבטיחותם, תוך התחשבות בשותפים האחרים בדרך ובשונות שבין בני האדם.

 

2.      מטרות הפעילות

2.1      העמקת המודעות לנושא זה"ב ובטיחות  במערכת החינוך

2.2     העמקת העשייה בתחום החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים בבתי הספר ובקהילה

2.3     עידוד המצוינות בתחום החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים

2.4     מתן הזדמנויות ליזמות מיוחדת והרחבתם של מעגלי הפעילויות בתחום החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים

2.5     חיזוק מעמדו של המקצוע זהירות ובטיחות בדרכים בבית הספר והעלאת יוקרתו במערכת החינוכית והציבורית

2.6    מתן הזדמנות לבתי-ספר מצטיינים להציג את פעילותם ברמה יישובית, מחוזית וארצית, לשמש בתי-ספר מדגימים ולפתוח את שעריהם לפני מחנכים עמיתים מבתי-ספר אחרים באזור, רכזים לזהירות ולבטיחות בדרכים ואנשי חינוך המעוניינים ללמוד כיצד להעלות את רמת הפעילות בחינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים בבית הספר ובקהילה

2.7     הענקת הערכה וגמול לבתי-ספר מצטיינים ולצוותיהם החינוכיים על פעילויות ייחודיות בתחום הזהירות והבטיחות בדרכים בנוסף על הוראה סדירה של הנושא בכיתות.

 

3.      אמות המידה לבחירת בתי הספר המצטיינים

3.1     לימוד נושא הזהירות והבטיחות בדרכים בהתאם למיקום בית הספר ולצורכי אוכלוסיית התלמידים והקהילה ושילוב תכניות לימודים חדשות

3.2     יישום מעטפת הבטיחות בכניסה וביציאה מבית הספר הלכה למעשה

3.3     לימוד נושא הזהירות בדרכים בהתאם לעקרונות הלמידה המשמעותית והחינוך הערכי – בדגש על התחשבות באחר המשתמש בדרך

3.4     לימוד נושא הזהירות והבטיחות בדרכים בהיקף של שעה שבועית במערכת על-פי תכנית הלימודים ובהתאם לאמור בסעיף 5.2-4 בחוזר "הודעות ומידע" עד/12 "היערכות לחינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים בשנה"ל התשע"ו"

3.5     קביעת ציון בזהירות ובטיחות בדרכים בתעודה

3.6     יזמות ופעילויות חדשניות בנושא הבטיחות בדרכים

א.    הוראה באמצעות התנסויות (מגרשי הדרכה, פארקים מוטוריים, יציאה לתצפית ולתרגול בחצר בית הספר או ברחוב וכדומה)

ב.     שימוש בשיטות הוראה עדכניות ושילוב טכנולוגיות ואמצעי הוראה מגוונים  המותאמים להוראת נושא הזהירות והבטיחות בדרכים בבתי הספר, כגון מיקוד הלמידה, חקר וגילוי, שימוש באינטרנט, מצגות מחשב וכיו"ב

ג.     בניית מודלים ומיזמים שמטרתם לקדם את נושא הזהירות והבטיחות בדרכים בבית הספר וביישוב

ד.     פיתוח יזמות חדשניות שמטרתן לענות על הצרכים של אוכלוסיות שונות בבית הספר ובקהילה

ה.    הפעלת תלמידי הכיתות הגבוהות כחונכים בזה"ב לתלמידי הכיתות הנמוכות ולילדי גנים

ו.     הפעלת הפסקה פעילה בזה"ב.

3.7  שילוב הזהירות והבטיחות בדרכים כנושא אינטגרטיבי במקצועות הלימוד השונים בבית הספר במסגרת העיסוק בנושא המערכתי

א.    הכנת תכנית לימודים אינטגרטיבית בית-ספרית שכבתית וכיתתית (גרעינית והיקפית)

ב.     הכנת חומרי למידה ייחודיים תוך שילוב תחומי הדעת השונים

ג.     יצירת סביבות למידה בנושא בטיחות בדרכים בכיתות, במרחב בית הספר ובחצר

ד.     שילוב פעילויות יצירתיות ואמנותיות בהוראת הנושא (ריקוד, תנועה, המחזה, משחק, קולנוע  וכדומה).

 3.8    מערך הפעילות הנעשית בבית הספר בנושא הזהירות והבטיחות בדרכים

א.    משך הפעילות בשנת הלימודים הנוכחית ובשנים קודמות

ב.     בניית תכנית להמשך הפעילות

ג.     מספר הכיתות והתלמידים המשתתפים בהתאמה לגודלו של בית הספר

ד.     שיתוף ומעורבות ההורים בפעילויות

ה.    למידה באמצעות פרויקט חברתי – תרומה לקהילה

ו.     פעילות  לאחר שעות הלימוד בבית הספר

ז.     מעורבות של צוות המורים ופעילות הרכז לזהירות ולבטיחות בדרכים

ח.   פעילויות ייחודיות  העוסקות  ביום הזהירות והבטיחות בדרכים.

3.9     יישום מעטפת הבטיחות על כל מרכיביה      

א.    הפעלת משמרות זה"ב ו/או משמרות הסעות בבית הספר ובכיתות   וקיום תכנית חונכות של התלמידים הצעירים על ידי התלמידים הבוגרים בבית הספר

ב.     בדיקת תקינות הציוד של משמרות הזה"ב ומשמרות ההסעות ואחסונו במקום מוסדר

ג.     לימוד "הדרך הבטוחה" לתלמידים ההולכים ברגל לבית הספר וממנו

ד.     הפעלת פרויקטים כגון "נשק וסע" כחלק מההסדרים המתבקשים במעטפת הבטיחות

ה.    הסדרת הסעות מאורגנות

ו.     בבתי הספר העל יסודיים – מתן פתרונות לתלמידים המגיעים על אופניים חשמליים.

3.10  פעילות משותפת עם גורמים העוסקים בנושא הזהירות והבטיחות בדרכים בקהילה: הרשות העירונית, המקומית והארצית, משטרת ישראל, המשמר האזרחי, מטה הבטיחות העירוני, מגן דוד אדום, מכבי אש, עמותות וארגוני מתנדבים ועוד.

 

4.     אמות המידה להצטיינות בחינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים בבתי הספר לחינוך מיוחד

4.1     לימוד נושא הזהירות והבטיחות בדרכים בהתאם ליכולות התלמידים, לאפשרויות התנהלותם בדרכים ולהשתלבותם בקהילה

4.2     מערך הפעילות הנעשית בבית הספר בנושא הזהירות והבטיחות בדרכים

א.    משך הפעילות בשנת הלימודים הנוכחית ובשנים קודמות

ב.     בניית תכניות להמשך הפעילות

ג.     מספר הכיתות והתלמידים המשתתפים בהתאמה לגודלו של בית הספר

ד.     שיתוף ומעורבות ההורים בפעילות

ה.    שמירה על התנהגות נאותה בהסעות

ו.     מעורבותו של צוות המורים ופעילות הרכז/המורה המוביל את נושא הזהירות והבטיחות בדרכים, ובכלל זה הכשרה והשתלמויות עדכניות

ז.     פעילות משותפת עם גורמים העוסקים בבטיחות בדרכים בקהילה

ח.    פעילויות ייחודיות  העוסקות ביום המחויבות הלאומית לבטיחות בדרכים.

4.3     יזמות ופעילויות חדשניות בנושא הזהירות והבטיחות בדרכים

א.    שילוב טכנולוגיות עדכניות (אינטרנט, מצגות מחשב וכיו"ב)  

ב.     פיתוח יזמות חדשניות שמטרתן לקדם את הוראת הנושא בבית הספר

ג.     פיתוח יזמה ייחודית לבנייה או להתאמה של עזרים וציוד לצרכים ייחודיים של התלמידים.

4.4     לימוד נושא הזהירות והבטיחות בדרכים על פי תכנית הלימודים וכנושא אינטגרטיבי במקצועות הלימוד השונים בבית הספר (כמפורט בסעיף 3 לעיל).

 

5.      נהלים כלליים

5.1     פרס ארצי ניתן לבית-ספר פעם אחת בלבד. במקרים מיוחדים יוגש לפרס בית ספר שזכה בעבר בפרס הארצי, רק לאחר שעברו עשר שנים מיום זכייתו ולאחר שהוכיח התמדה והצטיינות יתרה בשנים אלו וקיבל אישור על-כך מהוועדה הארצית.

5.2     בתי ספר יכולים להגיש את מועמדותם לפרס לכל המוקדם בתום השנה השנייה לפעילותם בנושא החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים.

5.3     בתי ספר רשאים להגיש את מועמדותם בתנאי שהחינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים נלמד בכל הכיתות ובהתאם לתכניות החובה.

5.4     בחירת בתי הספר המצטיינים מתבצעת בשני שלבים: מחוזי וארצי, בשני מסלולים: לבתי הספר היסודיים ולבתי הספר העל-יסודיים.

5.5     בתי הספר ייבחרו על-פי מידת עמידתם בדרישות החינוכיות, הלימודיות והניהוליות המפורטות במחוון ובדפי הדיווח לפרס (ראה סעיף 6 להלן).

 

6.   מחוון לפעילות ולהצטיינות בחינוך לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח

6.1     על פי אמות המידה להצטיינות בחינוך לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח הוכן מחוון המפרט תחומים ותחומי משנה שבהם מצופה שתתקיים פעילות של בתי הספר בזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח. המחוון ככלי להערכה פנימית מאפשר לבתי הספר לבחון את פעילותם לגבי מידת הצטיינותם, וככלי להערכה חיצונית משמש את הממונים באגף זה"ב להעריך את מידת המצוינות בעשייה הבית-ספרית בתחום. המחוון מפורסם באתר אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח.

6.2     מנהלי בתי ספר שיחליטו להשתלב בפעילות יבדקו את מידת התאמתם בהתאם למחוון ויציעו את מועמדותם למדריך המרכז המחוזי בזה"ב על גבי דפי הדיווח לפרס.

6.3     המדריך המרכז המחוזי ירכז את דפי הדיווח, יבדוק אותם ויגיש אותם לוועדה המחוזית.

 

7.      השלב המחוזי

7.1    ועדת ההערכה המחוזית ומרכז הוועדה ימונו על ידי מנהל המחוז. את הוועדה המחוזית ירכז הממונה על החינוך לבטיחות בדרכים במחוז, ויהיו חברים בה מפקחים כוללים, נציג המנהלים במחוז שזכה בפרס בשנה הקודמת, נציג של משטרת ישראל, נציג של מטה הבטיחות העירוני או הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ונציג ועד ההורים.

7.2     הוועדה תקיים ישיבה לבחירת בית ספר אחד מתוך 5-3 בתי ספר מצטיינים שהגישו את מועמדותם בדפי הדיווח.

7.3    הוועדה המחוזית תבקר בבתי הספר עד יום שני, י"ג באדר א' התשע"ו, 22 בפברואר 2016, ותקבע את דירוג בתי הספר המצטיינים ואת בית הספר שיוגש לשלב הארצי של הפעילות.

7.4    הוועדה תסכם את החלטותיה בכתב ותשלח מכתבים אל בתי הספר.

7.5    יושב ראש הוועדה המחוזית ישלח אל יושב ראש הוועדה הארצית את המחוון ואת דפי הדיווח של בית הספר שייבחר כמצטיין לשלב הארצי בצירוף נימוקי הוועדה המחוזית לבחירתו, ויתאם אתו את מועד הביקור של הוועדה הארצית במחוזו. כמו כן יוגשו לוועדה הארצית סיכומי הביקורים בבתי הספר והסבר מנומק על בחירת בית הספר המצטיין לשלב הארצי.

7.6    דפי הדיווח והמחוון יגיעו אל יושב ראש הוועדה הארצית עד יום שני, כ' באדר א' התשע"ו, 29 בפברואר2016.

7.7     בסיום שנת הלימודים יתקיימו במחוזות טקסים להענקת פרסים ותעודות לבתי הספר המצטיינים במחוז.

 

8.      השלב הארצי

8.1     לשלב הארצי יוגשו בית ספר יסודי אחד ובית ספר על-יסודי אחד מכל מחוז. כמו-כן יוגשו שני בתי ספר מהחינוך המיוחד: בית ספר יסודי ובית ספר על יסודי. בנוסף יוגש בית ספר אחד מהמגזר החרדי.

8.2    הנהלת אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח תמנה ועדה ארצית לבחירת בתי הספר היסודיים ובתי הספר העל-יסודיים. הוועדה תורכב מנציגי הגופים האלה: משרד החינוך – אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח, אגפי הגיל והאגף לחינוך מיוחד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, המשטרה, ארגון ההורים הארצי וגופים רלוונטיים נוספים.

8.3     יושב ראש הוועדה הארצית יקבל מהממונה על החינוך לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח במחוז את המחוונים ואת דפי הדיווח של בתי הספר שנבחרו כמצטיינים במחוזם ואת סיכומי הוועדות המחוזיות.

8.4     חברי הוועדה הארצית יבדקו את המחוונים של בתי הספר הנבחרים, יבקרו בהם ויאשרו את זכייתם או אי זכייתם בפרס, ובהתאם לכך יאשרו את השתתפותם בטקס הממלכתי הארצי להענקת הפרס.

 8.5    הוועדה הארצית רשאית להחליט שבית הספר שנבחר כמצטיין במחוזו אינו ראוי לפרס ארצי. במקרה כזה יודיע על כך יושב ראש הוועדה הארצית לממונה על החינוך לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח במחוז. במקרים של חילוקי דעות וחוסר הסכמה יובאו הדברים להחלטת מנהל אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח.

8.6     הביקורים של הוועדה הארצית בבתי הספר המצטיינים יתקיימו בתיאום עם הממונים על החינוך לזה"ב במחוזות עד יום חמישי, ו' בניסן התשע"ו, 14 באפריל 2016.

8.7     הוועדה הארצית תודיע למדריכים המרכזים המחוזיים על אישור בתי הספר המצטיינים עד יום שלישי, כ"ה בניסן התשע"ו, 3 במאי 2016.

8.8     בחירת בתי ספר מצטיינים – הוועדה הארצית  תבחר את בתי הספר המועמדים להצטיינות  על פי דפי הדיווח שיגישו בתי הספר לממונים על החינוך לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח, כפי שמצוין בסעיפים לעיל ולאחר סיור וביקור בבתי הספר. הממונים במחוזות יעבירו את דפי הדיווח והמחוונים לוועדה הארצית.

          מהחינוך המיוחד ייבחרו שני בתי ספר לשלב הארצי ומהמגזר החרדי ייבחר בית ספר אחד לשלב הארצי. יש חשיבות לכך שבוועדה הארצית יקחו חלק נציגים מהחינוך החרדי וכן נציגים מהחינוך המיוחד.

8.9     הטקס הממלכתי הארצי – טקס הענקת הפרסים לבתי הספר המצטיינים ברמה הארצית יתקיים במעמד ממלכתי ביום שני, כ"ט בסיוון התשע"ו, 6 ביוני 2016.


 

פרטים נוספים ומחוון להערכה של איכות החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים אפשר למצוא באתר אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח. אפשר גם לפנות אל הממונים על החינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים במחוזות באמצעות דרכי ההתקשרות המפורסמות באתר.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעו/5, כ"ב בטבת התשע"ו, 03 בינואר 2016

 
   תאריך עדכון אחרון:  22/08/2018