education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

7. חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי

7.1 הכנה לצה"ל

(תשסח) 7.1-1  הפרויקט "שילוב מנצ"ח" – פרויקט הכנה וליווי לשירות משמעותי בצה"ל
 

 

משרד החינוך, משרד הביטחון, צה"ל, משרד הרווחה, המוסד לביטוח לאומי, הג'וינט, "אשלים" ועמותת "אתגרים" שותפים ליזמה "שילוב מנצ"ח", שבמסגרתה מתקיים תהליך הכנה וליווי משמעותי לצה"ל לבני נוער בעלי צרכים מיוחדים. היזמה כוללת קורס הכנה לצה"ל, התאמת תפקיד צבאי טרם השירות וליווי במהלך השירות הצבאי.

 

היזמה, בהמשך לפרויקט "אתגרים במדים", נולדה כדי לאפשר לתלמידים ולתלמידות אלה הזדמנות שווה ובמטרה להפיק תועלת מיכולותיהם ומכישוריהם הרבים על ידי שילובם בתפקידים משמעותיים בצבא.

 

שרת החינוך ומנכ"לית המשרד מברכות על היזמה המאפשרת מתן הזדמנות שווה לבני הנוער בעלי הצרכים המיוחדים והמעודדת את שילובם כאזרחים תורמים בחברה הישראלית. עמותת "אתגרים" מקיימת קורס הכנה צבאי לתלמידים אלו.

 

מנהלי בתי הספר נקראים לעודד תלמידים בכיתות י"א-י"ב להצטרף כבר השנה לקורסי ההכנה כדי לאפשר להם להשתתף במיזם חשוב זה.

 


לפרטים נוספים אפשר לפנות ישירות אל הגב' איה נח, מובילת הפרויקט "שילוב מנצ"ח", טל' 054-8131280, דוא"ל ayan@etgarim.org


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסח/6, כ"ה בשבט התשס"ח, 01 בפברואר 2008

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014