education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

7. חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי

7.9 פעילות חברתית וקהילתית

(תשעג) 7.9-10  יישום תכנית הליבה לשעות חינוך לכיתות ז'-י"ב לטיפוח שייכות, מימוש עצמי ומעורבות חברתית בחודש אדר (מרס)
 

1.      חברות ושיתוף פעולה, מחוברים למציאות, חינוך פיננסי

תאריכים: יום הזיכרון ליוסף טרומפלדור - י"א באדר, פורים - י"ד-ט"ו באדר, יום האישה הבין-לאומי - 8.3, יום הצרכן הבין-לאומי - 15.3

ערכים: חברות, נתינה, תלות הדדית, שיתופיות, אמינות, התחשבות 

מיומנויות: שיתוף פעולה, ניהול תקציב, ניהול משא ומתן, קבלת החלטות, קביעת סדר קדימויות.

שעות חינוך בחודש אדר יתמקדו בחברות, בשימוש באינטרנט ובניהול פיננסי וצרכנות נבונה. במהלך החודש תעסוק כל שכבה בנושאים אלה בהקשר לנושא השנתי שלה.

חברות ושיתוף פעולה

חברות היא צורך אנושי אך גם מיומנות נרכשת. להיות חבר פירושו לקיים אינטראקציה עם הזולת, להיות רגיש לרגשותיו של הזולת, לסמוך עליו, להתחשב בו, לקבל אותו ולתמוך בו ללא קשר למידת הסכמתך אתו וכן ליהנות מיכולת ההענקה ההדדית. חברות מחייבת פיתוח אינטליגנציה בין-אישית ויכולת הזדהות עם האחר וכן רכישת מיומנויות חברתיות מגוונות, כגון שיתוף פעולה ונתינה.

שימוש באינטרנט

האינטרנט תופס מקום הולך וגדל בחיי הנוער. חלק גדול מהתקשורת הבין-אישית וההמונית על מרכיביהן השונים  מתרחש באמצעות רשת האינטרנט. בשנים האחרונות, כאשר רבות מן האינטראקציות מתקיימות ברשתות החברתיות במקום בקשר בלתי-אמצעי פנים אל פנים, החברות בין בני נוער מקבלת פנים חדשות, שלה היבטים שונים, לחיוב ולשלילה, שיש להביא למודעותם של בני הנוער. האינטרנט משמש גם כלי מרכזי לצריכת מידע חדשותי ולהתארגנות חברתית ופוליטית. חשוב ללמד את בני הנוער לעשות בו שימוש מושכל וביקורתי.

חינוך פיננסי וצרכנות נבונה

החינוך הפיננסי הוא מרכיב חשוב בהכנת בני הנוער לניהול כספם ולהתמודדות מוצלחת בתחום הכלכלי. הוא ישרת אותם כבני נוער וכבוגרים בחברה. יש לחנך לשימוש מושכל בכסף ולצרכנות נבונה ואחראית וליידע את התלמידים בדבר זכויותיהם הצרכניות.

 

2.      תכנים והדגשים שכבתיים

כיתה ז': אני חבר – חברות ונתינה

בחודש זה תתמקד הפעילות בערכי החברות והנתינה ובמשמעותם לנותן ולמקבל. הפעילות תקושר למנהגי משלוח המנות והמתנות לאביונים בחג הפורים. במסגרת החינוך הפיננסי ילמדו התלמידים  לנהל תקציב אישי.

כיתה ח': אנחנו מְתַקשרים

הפעילות עוסקת בזהותם החברתית של התלמידים כפי שהיא באה לידי ביטוי ביחסיהם עם חברים בעידן האינטרנט והרשתות החברתיות, וכן בצריכה נבונה של תקשורת וירטואלית. היא מזמנת התנסות בתהליכי קבלת החלטות תוך שיקול דעת כלכלי.

כיתה ט': התרבות שלנו

במסגרת גיבוש זהותם התרבותית של התלמידים וכחלק מחינוכם כצרכני תרבות, יעסקו התלמידים במשמעותו של המושג "תרבות", במאפייני תרבות הנוער, בגיבורי תרבות ובמשמעותה של צריכת מותגים.

כיתה י': להיות אזרח מיודע

במסגרת העיסוק במחויבות אזרחית יעסקו התלמידים  בצרכנות נבונה  ובצריכה נבונה של אמצעי התקשורת. הם יוכנו לקראת יציאתם לעבודה בשכר וילמדו על זכויותיהם ועל חובותיהם בהקשר זה.

כיתה י"א: תקשורת ותקציב

התלמידים ידונו בתפקידה של התקשורת במדינה דמוקרטית ובקריטריונים המנחים את בניית תקציב המדינה. התלמידים ישתתפו בפעילויות הקשורות להכנה לשירות צבאי ולאומי-אזרחי משמעותי, כמו דיון  בגורמי החוזק של צה"ל.

כיתה י"ב: לקראת חיים חדשים

ברוב בתי הספר ההתארגנות של כיתות י"ב לסיום בית הספר התיכון מתחילה בשלב זה של השנה. לפיכך תתמקד הפעילות בפרידה מבית הספר ובהכנת התלמידים לחייהם כבוגרים בתחומים שונים, כולל בתחום ניהול כספים.

 

פעילות ייחודית לחמ"ד: בחודש אדר (מרס) יעסקו התלמידים (בנוסף על תכנים מתוך תכנית הליבה הכללית) בנושא כבוד האדם בחיי היום יום, בבית ובחברה.

 

לפרטים נוספים בנושא יש לפנות לממונים המחוזיים לחינוך חברתי קהילתי תלמידים ונוער:

ממונה ארצית, חינוך חברתי קהילתי – חיה שפירא

050-6283573

hayasha@education.gov.il

 

מחוז צפון  –  אברהם בן שושן

050-6282678

avrahambe@education.gov.il

 

מחוז חיפה  –  גילה בורנשטיין

 

050-6283577

gilabo@education.gov.il

מחוז ת"א – ורד פינקלשטיין

 

050-6282219

veredfi@education.gov.il

 

מחוז מרכז  –  תמר שלמה

050-6283435

tamarshlomo@gmail.com

tamarshl@education.gov.il

חברה ערבית – עלי הייכל

050-6282384

aliha@education.gov.il

מחוז ירושלים – יפה צדקיהו

050-6282454

zjafa@walla.co.il

yafati@education.gov.il

מחוז דרום  –  רינה מסיקה

 

050-6282795

rinamesika@walla.com

rinama@education.gov.il

מגזר התיישבותי  – ענת זמל

050-6225287

anatz@kfar-olami.org.il

 

יחידת החמ"ד – שוש שפיגל

050-6282923

shoshishp@education.gov.il

 


 

למידע נוסף אפשר לפנות אל הגב' עמליה לואין, מפקחת ארצית, 
אגף תכנים, תכניות, הכשרה והשתלמויות, מינהל החברה והנוער 
טל' 03-9180816, דוא"ל
amaliale@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/7(א), כ"א באדר התשע"ג, 03 במרץ 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014