education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

7. חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי

7.9 פעילות חברתית וקהילתית

(תשעג) 7.9-13  יישום תכנית הליבה לשעות חינוך לכיתות ז'-י"ב לטיפוח שייכות, מימוש עצמי ומעורבות חברתית בחודש אייר (מאי)
 

 

1.      נושא מרכזי בחודש אייר: מחויבות למדינת ישראל כמדינה יהודית-דמוקרטית

תאריכים: יום ירושלים (כ"ח באייר), שבועות (ו' בסיוון) 
ערכים: מחויבות למדינת ישראל ולאופיה כמדינה יהודית-דמוקרטית, אחריות ומעורבות חברתית ואזרחית, כבוד למורשת ולתרבות.

חודש אייר העמוס במועדים הקשורים לציונות ולהקמת מדינת ישראל מתמקד במחויבות למדינה בהיותה מדינה יהודית-דמוקרטית. במהלך החודש תעסוק כל שכבה במחויבות זו בהתאמה לנושא השנתי שלה.

מחויבות למדינת ישראל ולאופיה כמדינה יהודית-דמוקרטית

במהלך החודש יעסקו התלמידים בתרבות הישראלית, בסמלי המדינה ובהישגיה וכן במחויבותם כלפיה. התלמידים ידונו בתהליכים שעברו על הציונות, על החברה ועל המדינה בעשרות השנים האחרונות וכן בנושאים המעסיקים אותנו בימים אלה: חזון מול מציאות, זיקה לעבר ההיסטורי מול קִדמה וחדשנות, ייחודה של המדינה מול השתלבותה במשפחת העמים, המאבק על קיום המדינה ודמותה של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית.

 

2.      תכנים והדגשים שכבתיים

כיתה ז': אני ילד ישראלי

במסגרת בירור זהותם היהודית כחוליה בשרשרת הדורות  יתמקדו התלמידים במקומה של ירושלים כבירת העם היהודי ומדינת ישראל ויבחנו את משמעותה של העיר בחיי העם לאורך הדורות.

כיתה ח': אנחנו ישראלים

התלמידים יעסקו בסמלי המדינה ובטקסיה ובמקורותיהם השאובים מההיסטוריה ומהמסורת של העם היהודי.

כיתה ט': תרבות ישראלית

התלמידים יעסקו באפיקיה השונים של התרבות הישראלית לאורך השנים: ספרות, שירה, אדריכלות, אפנה וכדומה.

כיתה י': זהות וזיכרון

התלמידים יעסקו בחשיבותם של טקסי זיכרון ובדרכים השונות לציון ימי זיכרון ועצמאות בישראל ובמדינות אחרות.

בחודש זה תתקיימנה גם פעילויות לסיכום שנת המחויבות האישית.

כיתה י"א: ארצנו הקטנטונת

התלמידים יעסקו בחזון מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי   מול התגשמותו במציאות וכן בהישגי המדינה ובאתגרים שניצבו לפניה במהלך שנות קיומה כמדינה יהודית ודמוקרטית.

כיתה י"ב: גאווה לאומית

כחלק מההכנה לשירות צבאי או לאומי משמעותי יעסקו התלמידים  בייחודם של החיים במדינת ישראל ובחשיבות ההגנה על קיומה.

 

3.      פעילות ייחודית לחמ"ד

פעילויות החמ"ד לחודש זה עוסקות בהקמת מדינת ישראל, בדמותה, בהישגיה  ובערכיה.

 

 


 

למידע נוסף אפשר לפנות אל הגב' עמליה לואין, מפקחת ארצית,
אגף תכנים, תכניות, הכשרה והשתלמויות, מינהל החברה והנוער,
טל' 02-5603105, דוא"ל
amaliale@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/9, כ"א באייר התשע"ג, 01 במאי 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014