education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

7. חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי

7.9 פעילות חברתית וקהילתית

(תשעה) 7.9-1  יום הילדה והנערה הבין-לאומי במערכת החינוך
 

1.      כללי

ב-19 בדצמבר 2011 החליטה מועצת האו"ם להכריז על 11 באוקטובר כיום הילדה והנערה הבין-לאומי. היחידה לשוויון בין המינים במשרד החינוך מציעה לציין יום זה במוסדות החינוך היסודיים והעל-יסודיים במסגרת הנושא המערכתי "האחר הוא אני".

ברחבי העולם  נשים בכלל וילדות בפרט סובלות מקשיי קיום, כגון עוני, סחר לצורכי זנות, מחלות, נישואין בגיל צעיר, אנאלפביתיות, פערי השכלה שנובעים מייעודן לתחום עבודות הבית ועוד. על כן החליטה מועצת האו"ם לייחד יום לזכויות הילדה והנערה שמטרתו הדגשת חשיבות הנושא בשיח הבין-לאומי ומתן מרחב להכרה, לדיון ולטיפול בסוגיות שונות בחיי ילדות ונערות בעולם.

בהחלטה נכתב: "העצמת ילדות והשקעה בהן חיוניות לצמיחה כלכלית ולהשגת כל יעדי הפיתוח של המילניום, ובכלל זה חיסול העוני והעוני הקיצוני. השתתפות משמעותית של בנות בדיונים על נושאים שמשפיעים עליהן הכרחית. הכרה בכל אלה היא המפתח לשבירת מעגל האפליה והאלימות ולקידום מימוש מלא ויעיל של זכויות האדם שלהן"

(http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/170.

אמנם בישראל מספר מצומצם של נערות הסובלות מן הקשיים שנזכרו לעיל, אך בכל זאת ילדות ונערות שלכאורה נהנות משוויון הזדמנויות, מושפעות אף הן מהבנָיות תרבותיות ומנורמות חברתיות, כמו למשל הצגתן כפסיביות באגדות ילדים, ייצוגן כחפץ וכאובייקט מיני בקליפים ובפרסומות, ערעור דימוי הגוף (לעיון נוסף ראה ספרה של נעמי וולף, "מיתוס היופי" שפורסם בהוצאת הקיבוץ המאוחד ב-2004), ואפילו ניתובן לתפקידים "נשיים" בבית ובעבודה. נורמות אלה – לא די שהן סמויות מן העין בקרב הציבור, אלא הן אף נחשבות אצל חלק לא מבוטל ממנו לתכונות נשיות "טבעיות". 

ביום זה אפשר לעסוק בעניינים שונים ומגוונים הקשורים לנושאים כגון קיפוח, שוויון ושוויון הזדמנויות, בהתאמה לגילים השונים. האירוע  מאפשר יצירתיות ומרחב פעולה למורות ולמורים המעוניינים לעסוק  בנושא זה, מתוך תפיסה פדגוגית של למידה משמעותית ורלוונטית לחיי התלמידים.

מכיוון שבשנת הלימודים התשע"ה תאריך זה (11.10.2014) מתקיים בשבת שבחופשת סוכות, אפשר לציינו בתאריך אחר בסמיכות למועד זה.

 

2.      פעילויות חינוכיות

באתר היחידה לשוויון בין המינים בחינוך אפשר למצוא מערכי שיעור והצעות לפעילות בנושא זה, למשל: פעילות לבית הספר היסודי שמטרתה דיון ביקורתי בהבניות חברתיות, נטיות מולדות וחופש הבחירה, פעילות לחטיבה העליונה שמטרתה דיון ביקורתי באידיאל היופי וכן פעילות המותאמת לכל הגילים בנושא סטראוטיפים מגדריים בספרי ילדים. את הפעילויות האלו ופעילויות נוספות אפשר למצוא בקישור  הזה:

/EducationCMS/Units/Shivion/migdarbeluhshana/International.htm.


 

לפרטים אפשר לפנות אל הגב' אושרת לרר, הממונה על שוויון בין המינים במשרד החינוך, דוא"ל oshrale@education.dov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעה/2, י"ג בתשרי התשע"ה, 07 באוקטובר 2014

 
   תאריך עדכון אחרון:  10/10/2014