education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

8. עובדי הוראה ועובדי חינוך

8.5 תנאי שירות

8.5-54  שימוש עובדי הוראה בטלפון הסלולרי

 

הוראה זו הועברה לאתר החדש של חוזרי מנכ"ל

                                              למעבר להוראה  

 

תוקף ההוראה: החל מ-4 באפריל 2017

תאריך הפרסום: ח' בניסן התשע"ז, 4 באפריל 2017

התחולה: כלל מערכת החינוך

הסטטוס: חדש

חוזרים קודמים בנושאים קשורים

-          סעיף 3.6-12 בחוזר הוראות הקבע עז/1(א), "שימוש תלמידים באמצעי קצה לצרכי למידה" –  בתוקף

הגורם האחראי

א.             שם היחידה: אגף בכיר כח-אדם בהוראה

ב.             בעל התפקיד: סגנית מנהלת אגף בכיר (כח-אדם בהוראה)

ג.              מספר הטלפון: 02-5604747

ד.             כתובת הדוא"ל: daliami@education.gov.il

 

עובד הוראה לא יעשה שימוש פרטי מכל סוג שהוא בטלפון סלולרי במהלך שעות ההוראה. *

 

 

 

*הוראה זו תוקנה בתאריך 05/04/2017 בעקבות טעות שנפלה בנוסח שפורסם ב-04/04/2017


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/8(א), ח' בניסן התשע"ז, 04 באפריל 2017

 
   תאריך עדכון אחרון:  06/03/2019