education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.1 חינוך למאבק באנטישמיות ובגזענות

(תשעא) 9.1-1  יום המאבק הבין-לאומי באנטישמיות
 

יום הזיכרון הבין-לאומי להנצחת קרבנות השואה, שנקבע גם כיום המאבק באנטישמיות, יצוין השנה ביום חמישי, כ"ב בשבט התשע"א, 27 בינואר 2011. יום זה הוא יום כניסת הצבא האדום לאושוויץ, המחנה המסמל יותר מכול את הניסיון להשמדה של העם היהודי, ולכן נקבע כיום זיכרון על-ידי העצרת הכללית של האו"ם בנובמבר 2005.

במערכת החינוך הוחלט להקדיש יום זה לעיון ולהעמקה בהיבטים האוניברסאליים של השואה ובנושא הגזענות והאנטישמיות.  לשם כך הפיק המטה לתרבות ישראל ערכת לימוד ייחודית בשם "כי עוד אאמין גם באדם" המיועדת לבתי הספר העל-יסודיים.

 הערכה עוסקת בשני נושאים מרכזיים השלובים זה בזה: הניסיון לשלול מהיהודים את זהותם האנושית ומאבקם של היהודים לשמירה על צלם אנוש. בערכה נעשה שימוש באמצעי המחשה פדגוגיים: קריקטורות, תמונות מקוריות, תיאטרון, ויצירות ספרות.

הערכה כוללת חמישה חלקים:

1.       כרזה המציגה את שמירת צלם אנוש כמענה למאבק באנטישמיות

2.      תקליטור הכולל מערכי שיעור ובהם קריקטורות אנטישמיות המתארות את שלילת הזהות האנושית

3.      תקליטור הכולל קטעים מהמחזה "גטו" מאת יהושע סובול (1983) המבליטים את המורכבות והקשיים שנדרשו כדי לשמור על צלם אנוש נגד כל הסיכויים

4.      תשע יחידות לימוד בדפים נשלפים: שש יחידות לימוד בנושא שמירה על צלם אנוש  ושלוש יחידות בנושא מאבק באנטישמיות. יחידות הלימוד מאפשרות דיון רחב ואקטואלי באמצעות טקסטים ספרותיים אוניברסאליים, מקורות  יהודיים וטקסטים ממקור ראשון: עדויות, תמונות ותעודות.

5.      חוברת הנחיה למורה.

הערכה תשלח לבתי הספר במהלך חודש ינואר 2011  ובו-בזמן תועלה לאתר בכתובת זו:

/EducationCMS/UNITS/mazkirut_pedagogit/mate.


 

לשאלות ולבירורים  אפשר לפנות אל הגב' ציפי קוריצקי, מנהלת המטה לתרבות ישראל,    המזכירות הפדגוגית,  טל' 02-5603537.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/5, כ"ו בטבת התשע"א, 02 בינואר 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014