education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.1 חינוך למאבק באנטישמיות ובגזענות

(תשעא) 9.1-2  פעילויות חינוכיות לרגל היום הבין-לאומי למאבק בגזענות
 

ארגון האומות המאוחדות קבע את התאריך 21 במרץ כיום הבין-לאומי למאבק בגזענות. מדינת ישראל חתמה בשנת 1966 על האמנה הבין-לאומית הקוראת לבער את כל הצורות של אפליה  גזעית. מערכת החינוך שותפה למשימה חינוכית וערכית זו כפי שקובעות גם מטרותיו של חוק החינוך הממלכתי: "להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולפתח יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטיים, לשמירת החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, וכן לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים" (סעיף 2(2) לחוק).

לרגל היום הבין-לאומי למאבק בגזענות 2011 מומלץ לבתי הספר להקדיש שעתיים לעיסוק בנושא זה באותו שבוע. אנו מציעים מגוון של פעילויות לבתי הספר:

א.   שיעורים סינכרוניים ברשת האינטרנט

לתלמידי החטיבה העליונה ולמוריהם מוצע להשתתף בשיעור מקוון סינכרוני שיוקדש לנושא זה. השיעורים יופקו על ידי מט"ח.

-     שיעור בשפה העברית בנושא "אנטישמיות וגזענות בעולם כיום" יתקיים ביום שלישי, ט"ז באדר ב' התשע"א, 22.3.2011, בין השעות 11:45-11:00. השיעור יועבר על-ידי הליגה נגד השמצה בישראל (ADL).

-     שיעור בשפה הערבית  בנושא "היום הבין-לאומי למאבק בגזענות" יתקיים ביום שני, ט"ו באדר ב' התשע"א, 21.3.2011, בין השעות 11:45-11:00. השיעור יועבר על-ידי האגודה לזכויות האזרח.

-     הרצאה למורים בנושא "מבט ישראלי על המאבק בגזענות" תתקיים ביום רביעי, י' באדר ב' התשע"א, 16.3.2011, בין השעות 21:15-20:30. ההרצאה תועבר על-ידי פרופ' רות גביזון, נשיאת ארגון מציל"ה, ופרופסור למשפטים באוניברסיטה העברית.

השיעורים יופקו על-ידי מט"ח ויתבצעו באמצעות טכנולוגיית האינטרוויוז. את התוכנה הנדרשת לשם כך אפשר להוריד מרשת האינטרנט בקלות וללא תשלום. השיעורים ישודרו לכיתות ברחבי הארץ באמצעות מקרן ומחשב המחובר לאינטרנט.  זו התנסות ייחודית והיא מחייבת היערכות ורישום מראש.

יש להירשם לשיעורים באמצעות אתר מט"ח בכתובת http://cet.eteacher.co.il. לאתר יועלו חומרי למידה כהכנה לשיעורים אלו וכן הצעות לעיבוד ודיון לאחר השיעור. פרטים נוספים יועלו לאתר ויישלחו לבתי הספר.

ב.    הצעות למערכי שיעור

הצעות למערכי שיעור במקצועות הלימוד השונים וכן הצעות של ארגונים ועמותות מהחברה האזרחית בנושא הזה יועלו לאתרי המשרד ויעמדו לשימוש המורים בחטיבות הגיל השונות.


 

לפרטים אפשר לפנות אל  מר אדר כהן, מפמ"ר אזרחות ומנהל המטה לחינוך אזרחי, טל'  02-5603599, דוא"ל adarcoh@education.gov.il, או אל הרפרנטיות המחוזיות של המטה לחינוך אזרחי.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/7, כ"ה באדר א' התשע"א, 01 במרץ 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014