education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.1 חינוך למאבק באנטישמיות ובגזענות

(תשעב) 9.1-1  ערכת לימוד לקראת יום המאבק הבין-לאומי באנטישמיות
 

יום הזיכרון הבין-לאומי להנצחת קרבנות השואה, שנקבע גם כיום המאבק באנטישמיות, יצוין השנה ביום שישי, ג' בשבט התשע"ב, 27 בינואר 2012.  בתאריך זה בשנת 1945 נכנס הצבא האדום לאושוויץ, המחנה המסמל יותר מכל את ניסיון ההשמדה של העם היהודי, ולכן הוא נקבע כיום זיכרון על ידי העצרת הכללית של האו"ם בנובמבר 2005.

המטה לתרבות ישראל הפיק ערכת לימוד "כי עוד אאמין גם באדם", העוסקת בשני נושאים מרכזיים השלובים זה בזה: האנטישמיות והגזענות. בערכה מוצג האופן שבו ביקשו לשלול מהיהודים את זהותם האנושית,  ומולו -  מאבקם של היהודים לשמור  על צלם אנוש  ועל רוח האדם שבהם.

מטרות הערכה:

  •       לימוד נושא האנטישמיות: ביטוייה בעבר ובימינו והסכנות הנשקפות ממנה
  •       דילמות קיומיות וערכיות העולות בדיון  
  •       היכרות עם תעודות היסטוריות, טקסטים ספרותיים, מחזה דרמטי וטקסטים חזותיים
  •       טיפוח חשיבה ביקורתית ומיומנויות דיון בסוגיות ערכיות
  •       פיתוח אוריינות חזותית ומיומנויות למידה בכתב ובעל פה.

הערכה כוללת חמישה חלקים:

  1.          תקליטור הכולל מערכי שיעור ובהם קריקטורות אנטישמיות המתארות את שלילת זהותם האנושית של היהודים.
  2.          תקליטור הכולל קטעים מהמחזה "גטו" מאת יהושע סובול (1983), המבליטים את המורכבות והקשיים בשמירה על צלם אנוש בתקופת השואה.
  3.          תשע יחידות לימוד בדפים נשלפים: שש יחידות לימוד בנושא השמירה על צלם האנוש ושלוש יחידות בנושא המאבק באנטישמיות. יחידות הלימוד מכילות טקסטים ספרותיים אוניברסאליים, מקורות  יהודיים וטקסטים ממקור ראשון: עדויות, תמונות, קריקטורות, קטעי תיאטרון ותעודות, והן מזמנות דיון רחב בנושא ובהיבטיו האקטואליים.
  4.           כרזה "כי עוד אאמין גם באדם", המדגישה את המאבק לשמירת צלם האנוש והערכים כביטוי למאבק באנטישמיות.
  5.          חוברת הנחיות למורה.

לכל חטיבת ביניים יישלחו 3 ערכות לימוד. אנו ממליצים לייעד להוראת הנושא לפחות 3 שעות.

 

 


 

בשאלות  אפשר לפנות אל הגב' ציפי קוריצקי, מרכזת המטה לתרבות ישראל,
טל' 02-5603543

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/5, ו' בטבת התשע"ב, 01 בינואר 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014