education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.1 חינוך למאבק באנטישמיות ובגזענות

(תשעג) 9.1-1  פעילויות חינוכיות לרגל היום הבין-לאומי למאבק בגזענות
 

ארגון האומות המאוחדות קבע את התאריך 21 במרס כיום הבין-לאומי למאבק בגזענות. מדינת ישראל חתמה בשנת 1966 על האמנה הבין-לאומית הקוראת לבער את כל הצורות של אפליה גזעית. מערכת החינוך שותפה למשימה חינוכית וערכית זו כפי שקובעות גם מטרותיו של חוק החינוך הממלכתי: "להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולפתח יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטיים, לשמירת החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, וכן לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים" (סעיף 2(2) לחוק).

במוקד היום הבין-לאומי למאבק בגזענות יעמוד השנה הנושא "מהדרה להכלה". אזרחים וקבוצות מיעוט רבות במדינת ישראל חווים הדרה מהחברה הישראלית וחשים כי השתתפותם בדמוקרטיה הישראלית חלקית ומוגבלת מבחינות רבות. תופעת ההדרה משקפת דעות קדומות. לעיתים היא מבוססת על נטיות גזעניות, והיא עלולה במקרים רבים להיות תחילתו של מדרון חלקלק המוביל את החברה והתרבות לגזענות.

בשנים האחרונות נעשים מאמצים מצד מוסדות המדינה ומצד גופים בלתי פורמאליים (התקשורת, המגזר השלישי והמגזר העסקי) להכיל את  אותם אזרחים וקבוצות ולשתפם במרקם החברתי, התרבותי והפוליטי במדינה. יש להעלות את הנושא לדיון בשיעורים ולהדגימו באמצעות בחינת מצבן של קבוצות מיעוט בחברה, היום ובעבר.

הואיל ובמועד היום הבין-לאומי יוצאים בתי הספר במגזר היהודי  לחופשת הפסח  ובמגזר הערבי - לחופשת האביב,  הוחלט להקדים את ציונו במערכת החינוך ליום ראשון, כ"ח באדר התשע"ג, 10.3.2013. מומלץ לבתי הספר להקדיש שעתיים לעיסוק בנושא בשבוע הזה.

באתר המטה לחינוך אזרחי מוצע מגוון של פעילויות לבתי הספר:

א.    הצעות למערך שיעור בנושא "מהדרה להכלה" בסימן בנושא המרכז השנתי

ב.     הצעות למערכי שיעור המותאמים לחטיבות הגיל השונות בנושא המאבק בגזענות.

כתובת האתר: /EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/mate/ 

כמו כן, אפשר לפנות למטה לחינוך אזרחי בעניין קיום מפגשי השתלמות בנושא לחדרי המורים.


 

לפרטים אפשר לפנות אל הגב' ציונה כסיף, רפרנטית מחוז מרכז במטה לחינוך אזרחי, המזכירות הפדגוגית, דוא"ל kassifzl@gmail.com, טל' 052-2748268.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/6, כ"א בשבט התשע"ג, 01 בפברואר 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014