education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.1 חינוך למאבק באנטישמיות ובגזענות

(תשעד) 9.1-1  פעילויות חינוכיות לרגל היום הבין-לאומי למאבק בגזענות
 

ארגון האומות המאוחדות קבע את התאריך 21 במרס כיום הבין-לאומי למאבק בגזענות.

בשנת 1966 חתמה מדינת ישראל על האמנה הבין-לאומית הקוראת לבער כל צורה של  אפליה גזעית. מערכת החינוך שותפה למשימה חינוכית וערכית זו כפי שקובעות גם מטרותיו של חוק החינוך הממלכתי: "להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולפתח יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטיים, לשמירת החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, וכן לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים" (סעיף 2(2) לחוק).

השנה יצוין היום הבין לאומי למאבק בגזענות  בסימן הנושא המערכתי  האחר הוא אני. שונות בין בני אדם היא טבעית ומבורכת. אולם כאשר שונות זו משמשת עילה לאפליה או מתבטאת בדעות קדומות, בסטריאוטיפים ובשנאת חינם – יש להוקיעה.

הואיל ומועד היום הבין-לאומי למאבק בגזענות חל השנה ביום שישי, הוחלט להקדים את ציונו במערכת החינוך ליום שלישי, ט"ז באדר ב' התשע"ד, 18.3.2014.

בשל החשיבות הרבה שאנו מייחסים למאבק בגזענות ובאפליה לסוגיה אנו מעודדים את בתי הספר לעסוק בנושא ולקיים דיונים מעמיקים בהשלכותיה של תופעת הגזענות ובאמצעים למניעתה לא רק בשבוע שבו חל היום הבין-לאומי למאבק בגזענות, אלא במהלך החודשים מרס ואפריל, עד יום השואה והגבורה שחל בסוף חודש אפריל.

במסגרת העיסוק החינוכי בנושא אנו מזמינים את בתי הספר לקיים פעילות שיא חווייתית שבמהלכה יתבקשו התלמידים להפיק תוצרים יצירתיים המבטאים מסר חינוכי של מניעת גזענות, כגון כרזה, שירים, תמונה דרמטית מומחזת, ציור, פיסול וכדומה.

 

באתר המטה לחינוך אזרחי מוצע מגוון של פעילויות לבתי הספר:

א.   הצעה למערך שיעור בנושא "מאבק בביטויי גזענות בחברה הישראלית" בסימן הנושא המערכתי האחר הוא אני

ב.  הצעות למערכי שיעור המותאמים לחטיבות הגיל השונות בנושא המאבק בגזענות.

כתובת האתר היא: /EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/mate/.


 

לפרטים אפשר לפנות אל גב' דניאלה פרידמן, מנהלת המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים, דוא"ל danielaf@education.gov.i.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/7, א' אדר ב' התשע"ד, 03 במרץ 2014

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014