education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.10 לימודי השואה

(תשסז) 9.10-1  27 בינואר - יום זיכרון בין-לאומי להנצחת קרבנות השואה
 

עצרת האו"ם החליטה בשנה שעברה, לראשונה בתולדותיה, לקבוע יום זיכרון בין-לאומי להנצת קרבנות השואה. בהחלטת האו"ם כלולים בין השאר הסעיפים האלה:
1. האו"ם מעודד את המדינות החברות לפתח תכניות לימוד שתשפענה על הדורות הצעירים ללמוד את לקחי השואה, כדי למנוע פשעים עתידיים.
2. האו"ם דוחה כל ניסיון להכחיש חלקית או באופן מלא את השואה כאירוע היסטורי.
3. האו"ם מגנה כל תופעה של חוסר סובלנות דתית וגילויי גזענות ואלימות נגד קבוצות על בסיס אתני או דתי.
בדיון בעצרת הדגישו נציגים רבים את ייחודיות השואה בהיסטוריה ודיברו על כך שהשואה עזרה להגדיר את המושגים רצח-עם ופשעים נגד האנושות. מזכ"ל האו"ם ציין כי האו"ם עצמו נוסד בעקבות השואה ומלחמת העולם השנייה. העצרת בחרה ביום ה-27 בינואר כתאריך זיכרון בין-לאומי להנצחת קרבנות השואה משום שזהו יום כניסת הצבא האדום אל אושוויץ, המחנה המסמל יותר מכול את הניסיון להשמדה טוטאלית של העם היהודי. משמעותה של החלטה זו היא כי השפעת השואה לא פחתה ולא התעמעמה, שכן העולם עדיין מחפש את הדרך להגיע לכך שהשמדת עם לא תוכל להתרחש שוב.

במדינת ישראל מצוין יום הזיכרון לשואה ולגבורה ב-כ"ז בניסן. לפיכך החליט משרד החינוך להקדיש את ה-27 בינואר לעיון ולהעמקה בהיבטים האוניברסליים של השואה. היבטים אלו אפשר ללמוד רק מתוך לימוד שואת העם היהודי ונושאי הגזענות והאנטישמיות.

השנה חל התאריך 27 בינואר בשבת, ולכן יצוין יום הזיכרון הבין-לאומי ביום חמישי, 25 בינואר 2007, ו' בשבט התשס"ז.

היום יצוין במערכת החינוך בעזרת הפעילויות האלה:

 • יום עיון להנהלת משרד החינוך. יום העיון יתקיים בבית הספר המרכזי להוראת השואה ב"יד ושם", ביום חמישי, ו' בשבט התשס"ז, 25 בינואר 2007, במעמד שרת החינוך.

 • שעת מחנך בחטיבה העליונה. אפשר להשתמש בשני מערכי שיעור המתאימים לצורך זה.

  • מערך שיעור לכיתות ז'-י' בנושא החלטת האו"ם

   השיעור עוסק בסוגיות האלה:
   • מה הביא את האו"ם לקבל את ההחלטה ומדוע דווקא עכשיו?
   • מה משמעות היום הזה לנו ולעולם?
   • כיצד התאפשר רצח היהודים?
   • מה המשמעות של השואה לאדם בחברה המודרנית?

  • קובץ מערכי שיעור לכיתות י"א-י"ב בנושא משפטי נירנברג

   מערכי השיעור מעלים, דרך העיסוק במשפטי נירנברג, שאלות מרכזיות הנוגעות בתשתית קיומה של חברה הדוגלת בערכי צדק ומוסר, ומציבים סימני שאלה על יכולותיה להתמודד עם מעשי רצח המוני ועם מניעתם בעתיד. השיעורים עוסקים בנושאים האלה:
   • משפטי נירנברג: משמעויות היסטוריות ומוסריות - מבט כללי
   • משפטי נירנברג: אחריות מול אשמה
   • מקומה של השואה במשפטי נירנברג
   • משמעותם של משפטי נירנברג לדורות הבאים.

מערכי השיעור יופיעו באתרי האינטרנט של "יד ושם" ושל משרד החינוך.לפרטים, למידע נוסף ולהצעות לפעילות חינוכית אפשר לפנות אל בית הספר המרכזי להוראת השואה, "יד ושם", טל' 02-6443615,
דוא"ל
pedagogic.center@yadvashem.org.il.
כתובת אתר האינטרנט של "יד ושם":
www.yadvashem.org.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסז/5, י'א בטבת התשס'ז, 01 בינואר 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014