education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.10 לימודי השואה

(תשעג) 9.10-1  שבעים שנה למרד גטו ורשה
 

רקע

השנה ימלאו 70 שנה למרד גטו ורשה ולמרידות נוספות בגטאות ובמחנות אחרים.  ציון האירוע מזמן דיון חינוכי בנושא הגבורה על פניה השונים ובמנהיגות שצמחה בקהילות היהודיות בשעה קשה זו.

לנוער היהודי היה תפקיד מיוחד ומוביל במסכת ההתנגדות לנאצים. פעילות זו הגיעה לשיאה ההרואי במרד גטו ורשה. יש להעלות על נס את תושייתם וגבורתם של צעירים, חברי תנועות הנוער השונות, אשר מצאו  עצמם בצומת בלתי אפשרי של הכרעות קשות, מתמודדים עם דילמות מורכבות, מתגברים על הייאוש ויוצאים לפעולה. תגובתם מבטאת עצמה אנושית בתנאים בלתי אפשריים אל מול מדיניות ההשמדה.

יש ללמד את בני הנוער  את סיפור המרד ואת סיפוריהם של מנהיגיו ולחשוף אותם למכשולים ולדילמות אשר עמדו בפניהם ולתהליך קבלת ההחלטות על ידם בזמן ההוא.

התכנית החינוכית בנושא מתקשרת לנושא המרכז השנתי: מנהיגות פורצת דרך. יש להעמיק את הדיון במושגים כמו אומץ, מנהיגות, גבורה, התנגדות, בחירה, ערבות הדדית ומקומו של היחיד בקבלת אחריות כלפי החברה שבה הוא חי.

יש לעסוק בנושא בבתי הספר ובמסגרות חינוכיות בלתי פורמאליות ולדון בו עם התלמידים וחברי המנהיגות הצעירה בשכבות ז'-י"ב ועם צוותי חינוך (מנהלים, מורים, מחנכים ומדריכים, מחנכים מלווים לפולין). יוקצו שיעורים לנושא כמפורט בהמשך ותיבנה תכנית חינוכית בית ספרית כוללת לעיסוק בו.

יתקיימו אירועים רבים לציון המרד. מומלץ לקחת בהם חלק כנדבך של התכנית החינוכית בנושא.

 

מטרות חינוכיות

 • הצבת הגבורה היהודית כערך משמעותי בתקופת השואה ובמהלך הדורות
 • היכרות עם סיפורם של מרד גטו ורשה ומרידות  אחרות כאירועים מכוננים בהיסטוריה של עם ישראל
 • הגבורה פנים רבות לה – חשיפה להיבטים השונים של הגבורה ודיון בהם
 • הקניית ערכים של ערבות הדדית, אומץ לב, מסירות נפש, אחריות אישית, מנהיגות ומחויבות כערכים מובילים בסיפורו של המרד ודיון במשמעותם בעיצוב דור העתיד
 • פיתוח הזדהות של בני הנוער עם גבורתם של הצעירים שהובילו את המרידות ובראשן מרד גטו ורשה
 • חיזוק הזהות היהודית, הציונית והישראלית של בני הנוער
 • דיון בדילמות ערכיות-מוסריות בנושא הגבורה היהודית בשואה
 • עידוד בני הנוער למעורבות ולפעילות בקהילה ובחברה.

 

אירועים לציון 70 שנה למרד גטו ורשה

אירועים לציון המרד יתקיימו החל מ-ב' חנוכה, כ"ו בכסלו התשע"ג, 10 בדצמבר 2012, ועד כ"ח בניסן התשע"ג, 8 באפריל 2013 – יום הזיכרון לשואה ולגבורה.

 • "גבורה בימים ההם בזמן הזה" – אירוע השקה של התכנית לבני הנוער, יתקיים ב- ג' חנוכה, כ"ז בכסלו התשע"ג , 11 בדצמבר 2012.  האירוע  יכלול טקס הדלקת הלפיד בקברות המכבים  שבו יודלקו 70 לפידים אשר יוסעו לבית לוחמי הגטאות  לעצרת המרכזית.
 • אוהלי הידברות במחוז ירושלים – בעשרה בטבת. באוהלי ההידברות  יתקיימו דיונים בדילמות ערכיות בנושא הגבורה היהודית בשואה. האוהלים יפעלו ב-י'- י"א בטבת התשע"ג, 24-23 בדצמבר 2012.
 • מרוץ הלפיד: "מחושך לאור" – ממכוני השואה ל"שביל המחבר" בהר הרצל. העברת הלפיד מהניצולים לדור הצעיר – מתחיל במוצאי עשרה בטבת התשע"ג, 24-23 בדצמבר 2012.
 • קונגרס תנועות הנוער– מוזיאון יד ושם, כ"ז בשבט התשע"ג, 7 בפברואר 2013.
 • אירוע הצדעה ממלכתי באנדרטת רפפורט בוורשה, פולין, כ"ט באדר התשע"ג, 11 במרץ 2013.
 • אירוע מרכזי בארץמשואה לתקומה, מחנה המעפילים בעתלית, י' בניסן התשע"ג, 21 במרץ 2013, בהשתתפות 2000 בני נוער, מהמנהיגות הצעירה. 
 • עצרת תנועות הנוער – יד ושם, יום הזיכרון לשואה ולגבורה. כ"ח בניסן התשע"ג, 8.4.2013.
 • דגלים מעל הגטו – הנפת אלף דגלים בכל רחבי הארץ לציון המרד הגדול בוורשה, ט' באייר התשע"ג, 19 באפריל 2013.
 • כנס ארצי אקדמי – דיון בנושא המרידות, כ"ו באייר תשע"ג, 6 במאי 2013.
 • אירוע בטרבלינקה – לציון סיום אירועי "70 שנה למרד גטו ורשה", יתקיים בנוכחות 500 בני נוער בין התאריכים י"ג-כ' באלול, 19-26 באוגוסט 2013.
 • אירוע בסוביבור –  לציון 70 שנה למרד בסוביבור, יתקיים בין התאריכים י'-י"ג בחשוון התשע"ד, 17-14 באוקטובר 2013.

 

הצעות לפעילות וחומרי למידה בנושא

 • חוברת לשעת מחנך  בנושא "גבורה - בימים ההם בזמן הזה".
  החוברת עוסקת בהיבטים של גבורה לציון 70 שנה למרידות בגטו ורשה ובגטאות ובמחנות נוספים. בחוברת תכנית חינוכית  לתנועות הנוער ולקבוצות מנהיגות נוער.
 • תערוכות בבתי הספר ובמסגרות החינוך השונות בנושא "הגבורה היהודית בתקופת השואה ובשרשרת הדורות – 70 שנה למרד גטו ורשה".
 • מרכזי למידה בנושא יוקמו בבתי הספר במהלך השנה כולה ולקראת יום השואה בנושא "70 שנה למרד גטו רשה".
 • כתיבת חיבורים  בנושא במסגרת שעות החינוך.
 • טקסים בית ספריים ורשותיים לציון המרד שבהם יודגש נושא הגבורה.

 

דרכי הפעולה

 • הרכז החברתי בבית הספר וצוות היגוי בית ספרי יובילו את התכנית הבית ספרית  ויוודאו את  יישומה במסגרת שעות החינוך ושיעורי התנ"ך וההיסטוריה
 • התלמידים היוצאים לפולין ילמדו את הנושא  במשך שעתיים במסגרת תכנית ההכנה   
 • יש לעסוק בנושא במסגרת של שתי שעות חינוך בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות
 • הנושא יילמד במסגרת שיעורי היסטוריה - בכיתות ט' במשך שיעור אחד ובכיתות י"א במשך שני שיעורים.
 • בחטיבות הביניים יילמד הנושא במסגרת שיעור תנ"ך אחד
 • בהשתלמויות המחנכים המלווים לפולין תועבר יחידת תוכן בת שעתיים בנושא זה
 • בקורסי המנהיגות הצעירה: מד"צים, מש"צים, מועצות תלמידים ונוער ותנועות הנוער תילמד יחידת תוכן בת שעתיים בנושא זה 
 • מומלץ לכל בתי הספר בכל הגילים לקיים את טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה בסימן שבעים שנה למרד גטו ורשה בדגש על גבורה
 • לקראת יום השואה מומלץ להקים בבתי הספר חדר נושא שבמרכזו עומד נושא הגבורה והוא מזמן שיח   על הדילמות  שעמדו בפני מורדי הגטאות והמחנות.

 

למידע נוסף אפשר לפנות לבעלי התפקידים האלה במינהל החברה והנוער: מר זאב אלון - יו"ר הוועדה לציון 70 שנה למרד גטו ורשה, מחוז ירושלים, טל' 050-6282024, דוא"ל zeeval@education.gov.il, הגב' יפה צדקיהו - ממונה על תחום החינוך החברתי ערכי, תלמידים ונוער, מחוז ירושלים, טל' 050-6282454, דוא"ל zjafa@walla.co.il, גב' ריקי מנדל - מרכזת הוועדה לציון 70 שנה למרד גטו ורשה, מחוז ירושלים, טל' 050-6283830, דוא"ל rivkame@education.gov.il, גב' חני אפרימוב - מרכזת מטה משלחות הנוער לפולין, טל' 050-7362694, דוא"ל hanniesr@education.gov.il, גב' אילנה רבינוביץ - מנהלת מרכז הדרכה ארצי, טל' 050-6289027, דוא"ל ilanarab@education.gov.il

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/4, י"ח בכסלו התשע"ג, 02 בדצמבר 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014