education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.3 חינוך גופני

(תשעד) 9.3-3  אירוע ספורט: "אתנה הולכות רחוק"
 

במסגרת הגברת המודעות לחשיבות הפעילות הגופנית של ילדות, נערות ונשים, מתקיים מדי שנה אירוע רב משתתפות: "אתנה הולכות רחוק", הכולל צעדה, פעילויות ספורט מגוונות ומופעי תרבות ובידור.

האירוע מיועד לתלמידות מכיתות ז' ומעלה וייערך השנה בגני התערוכה בתל-אביב ביום שישי, ט"ז באייר התשע"ד, 16 במאי 2014, בין השעות 13:00-08:00.

המורות הפנויות מעבודת ההוראה ביום זה מוזמנות להצטרף אל הצועדות. מומלץ גם לעודד תלמידות מבית הספר שאינן לומדות ביום זה לקחת חלק באירוע. להרשמה קבוצתית של בתי ספר יש לפנות אל הגב' טל אנקונה, רכזת "אתנה" בהתאחדות הספורט לבתי הספר, טל' 03-5619080, דוא"ל tal@isa.2000.org.il.


 

לפרטים אפשר לפנות אל
מר אברהם זוכמן, המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני,
טל' 050-6282958, דוא"ל anatpi@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/9, ז' באייר התשע"ד, 07 במאי 2014

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014