education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.7 מקצועות הלימוד

(תשעו) 9.7-2  התחרות הארצית של עבודות גמר מכלל תחומי הדעת בנושאי סביבה וקיימות לשנת התשע"ו
 

1.      כללי

משרד החינוך מעודד כתיבת עבודות כחלק מן המהלך הנרחב לקידום למידה משמעותית וחלופות בהערכה. במהלך זה משתלבת תחרות ארצית של עבודות גמר (או פרויקט בהיקף של 5 יחידות לימוד) העוסקות בנושאי סביבה וקיימות. התחרות מיועדת לתלמידי תיכון מכלל תחומי הדעת אשר להם נגיעה לתחומי הסביבה השונים: מדעי הסביבה, פיזיקה, כימיה, אמנות, גאוגרפיה, ביולוגיה וכדומה. התחרות היא תחרות ארצית, בחסות קמפוס ירוק של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ובשיתוף המשרד להגנת הסביבה. הזוכים בתחרות יוזמנו ליום עיון שבו ישמעו הרצאות מדעיות בנושאי סביבה וקיימות בחזית המחקר ויקבלו את הפרס שזכו בו.

השתתפות בתחרות מקנה לבתי הספר:

-          שיתוף פעולה עם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

-          חשיפה באמצעי התקשורת.

בשנת הלימודים התשע"ה זכה בתחרות אלעד קריסטל מהתיכון הישראלי למדעים ולאמנויות בירושלים, על עבודתו בנושא "השפעת שינויי האקלים על הביומסה, יחס הזוויגים והצפיפות של טחבן המדבר (Hemilepistus reaumuri)". העבודה נכתבה בהנחיית מר משה זגורי.

 

2.      קהל היעד, העבודות המשתתפות ונושאי התחרות

התחרות מיועדת לתלמידי כיתה י"ב הכותבים עבודת גמר בנושאי סביבה וקיימות. לא יתקבלו עבודות שנכתבו על ידי יותר מתלמיד אחד. אפשר להגיש לתחרות עבודת מחקר מקיפה ו/או פרויקט גמר ברמה של 5 יחידות לימוד.

דוגמאות לנושאים לעבודות בתחומי דעת שונים אשר הוגשו במחזורים הקודמים:

·     אנרגיה (אנרגיות חלופיות/התייעלות אנרגטית): הפקת אנרגיה על ידי טורבינת רוח אנכית (VAWT) ושימורה

·     עיר וסביבה (בנייה ירוקה/ניהול וצמצום פסולת/תחבורה): השפעת התצורה המרחבית של העיר נהריה על הכדאיות הכלכלית והסביבתית במערכי איסוף פסולת פלסטיק המבוססת על הפרדה במקור

·     איכות אוויר: ההבדלים בכמות חלקיקי הפיח משני צדי צמחייה הגדלה לאורך כביש ויצמן ברעננה

·     מים (מחזור/התפלה/חיסכון): טיפול בשפכים תעשייתיים חומציים

·     בריאות וסביבה: השפעת סוגי רעש שונים על יכולת הריכוז

·     חברה וסביבה: הנגשת מידע בנוגע לפעילות האדם באזור מפרץ אילת והשפעתה על הסביבה

·     מדדים לקיימות: טביעת רגל אקולוגית בישוב שלי

·     חקלאות וסביבה: שריון פולימרים באמצעות פסולת חקלאית מבוססת תאית

·     מגוון ביולוגי ושמירת טבע: השפעת פיתוח עירוני על תפוצת מינים פולשים – טיונית החולות ושיטה מכחילה, בחולות מערב ראשון לציון.

 

3.      הפרסים

-     אם התלמיד הזוכה במקום הראשון יבחר ללמוד באוניברסיטת בן-גוריון ויתקבל כסטודנט מן המניין לפי נהליה, יקבל מן האוניברסיטה מלגת לימודים לשנה (כ-5,000 ש"ח), וכן יזכה למענק כספי בסך של עד 2,000 ש"ח.

-     לזוכים במקום השני והשלישי יוענקו פרסים כספיים של עד 1500 ש"ח לפי שיקול הוועדה.

-     כל בתי הספר והתלמידים שישתתפו בתחרות יקבלו תעודת הערכה ושי.

 

4.      לוח הזמנים והגשת מועמדות

אפשר להירשם לתחרות עד י"ג באדר ב' התשע"ו, 23.03.2016 באמצעות קישור זה.

טקס הסיום יתקיים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב בתאריך כ' בסיוון התשע"ו, 26.6.2016.

 


 

לפרטים אפשר לפנות אל הד"ר אירית שדה,  המפמ"ר למדעי הסביבה, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים, 91911, דוא"ל iritsa@education.gov.il , וכן אל הגב' ברית שי, קמפוס ירוק של אוניברסיטת בן גוריון,  דוא"ל cgreen@bgu.ac.il, טל' 050-9306376.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעו/4, כ"ה בכסלו התשע"ו, 07 בדצמבר 2015

 
   תאריך עדכון אחרון:  10/12/2015