education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.7 מקצועות הלימוד

(תשעז) 9.7-1  השתלמויות ארציות בחינוך הלשוני בבית הספר היסודי בשנה"ל התשע"ז
 

1.       בשנת הלימודים התשע"ז מוצעות השתלמויות ארציות מתוקשבות בחינוך הלשוני, בנוסף על ההשתלמויות שמתקיימות במרכזי הפסג"ה. ההשתלמויות נועדו להעמקה במרכיבי החינוך הלשוני, כגון דיבור, כתיבה, הבנת הנקרא, ספרות ילדים – ומיועדות למדריכות, לרכזות בית ספריות ולמורות ותיקות שכבר למדו בהשתלמויות המחוזיות.

2.      ההשתלמויות קושרות בין ידע אקדמי-עיוני לבין ידע מעשי בהוראה ובהדרכה ומתבססות על הרצאות מצולמות של מומחים מן האקדמיה, קריאה, דיונים סינכרוניים וא-סינכרוניים וכן על מטלות יישומיות ושיתוף בהתנסויות במהלך ההשתלמות.

3.      מדריכות או רכזות שישתתפו בהשתלמויות יוכלו בהמשך להיעזר בחומרים – בהרצאות, במאמרים, במצגות, בשאלות לדיון  ובמטלות היישומיות – כדי להעביר את הנושאים הללו בהדרכה או בהשתלמות בית ספרית.

4.      ההרשמה לכל ההשתלמויות באמצעות אתר הפיקוח על הוראת העברית בקדם-יסודי וביסודי במזכירות הפדגוגית.

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/tochniyot_limudim/
chinuch_leshoni/chinuchleshoni/hodaot.htm

5.      להלן פירוט ההשתלמויות המוצעות:

א.    הבנת הנקרא (30 שעות)

       מנחה: ד"ר דולי לוי

       קהל היעד: מדריכות שפה

       רכזות בית ספריות על-פי הפנייה של מדריכה מחוזית

        ההרשמה לקורס באמצעות אתר מרכז פסג"ה רחובות

בקורס "הבנת הנקרא" נעמיק ונבסס ידע אקדמי-תיאורטי בתחום הבנת הנקרא ונחשוב על יישומו בתהליכי העבודה של המורים בשדה.  במהלך הקורס נאזין להרצאות מומחים ונקיים מפגשי דיון על טיפוח הבנת הנקרא כחלק מהוראת העברית בבית הספר היסודי. בין השאר נחשוב על דרכים לקידום תלמידים שונים בכיתה הטרוגנית.

בין ההרצאות שיינתנו  בקורס:

פרופ' מיכל שני – "הערכה רב-רכיבית של הבנת הנקרא" – רציונל תיאורטי ומודל הערכה

פרופ' מיכל שני – "אבחון קשיים בהבנת הנקרא באמצעות מודל רב רכיבי"

פרופ' תמי קציר – "קידוד ואוצר מילים" - מודלים תיאורטיים והצעות יישומיות להעשרת אוצר מילים

ד"ר אורלי ליפקה – "שטף, פרוזודיה ותיאטרון קריאה" – על החשיבות של שטף הקריאה ועל דרכים לטיפוחו

ד"ר מני יערי – תפקיד  הידע הקודם בהבנת הנקרא.

 

ב.     הוראה בכיתה הטרוגנית משולבת תלמידים ממשפחות עולים (30 שעות)

מנחה: ד"ר מיכל מישר

קהל יעד: מורים או רכזות שפה בחינוך הממלכתי והממ"ד

הרשמה לקורס באתר מרכז פסג"ה רחובות

מדינת ישראל היא מדינה  קולטת עלייה, ומערכת החינוך שלה מתמודדת עם סוגיות לשוניות מורכבות הבאות לידי ביטוי בין השאר בהוראת עברית כשפה שנייה לתלמידים עולים ולתלמידים ותיקים שעברית אינה שפת אמם.

בקורס נעמיק את הידע התאורטי  והמעשי על אודות מאפיינים לשוניים, תרבותיים וחברתיים של תלמידים שעברית אינה שפת אמם. נזהה קשיים צפויים של תלמידים אלה ונדון בדרכי הוראה בכיתה הטרוגנית שבה משולבים תלמידים ממשפחות עולים.

בין ההרצאות שיינתנו  בקורס:

ד"ר ענת פריאור – הבנת הנקרא בקרב דוברים שעברית אינה שפת אמם

ד"ר מיכל שלייפר – מאפייני למידה-הוראה - הערכה בקרב תלמידים יוצאי אתיופיה

ד"ר מיכל מישר – קידום ופיתוח השיח הדבור

ד"ר טלי יניב – ספרות כגשר בין תרבויות.

 

ג.     הוראת ספרות בבית הספר היסודי - משולב (30 שעות)

מנחה: סיגל חסון

קהל היעד: מדריכים פדגוגיים, מדריכות שפה, רכזות מובילות

השתתפות מורות ותיקות - בהמלצת מדריכה או מנהלת בית הספר

ההרשמה לקורס באמצעות אתר מרכז פסג"ה נתניה (קורס מספר 138)

המשתתפים בהשתלמות יבססו ויעמיקו את הידע המקצועי לגבי הוראת ספרות לתלמידים צעירים, ידונו בדרכים להוראת ספרות בבית הספר היסודי ויבחנו את התאמתן של יצירות לשכבות הגיל השונות. ההשתלמות תזמן חיבור בין ידע אקדמי לידע מעשי ותציע למשתתפים מרחב של חשיבה, לימוד ועיון.

הקורס יעסוק בנושאים הללו:

המייחד את הוראת הספרות במסגרת החינוך הלשוני

נושאים בספרות ילדים

דיון בדרכי הוראה להוראת ספרות בבית הספר היסודי

הערכה של יצירת ספרות טובה

יצירות ספרות בתכנית הלימודים ובספרי הלימוד החדשים.

בין ההרצאות שיינתנו  בקורס:

פרופ' אילנה אלקד-להמן – על קריאת ספרות

פרופ' מירי ברוך – האם אנחנו שומעים מה אנחנו קוראים?

פרופ' מירי ברוך – על שירה לירית לילדים

ד"ר שי רודין – ילדים גיבורים בספרות הילדים והנוער

ד"ר טלי יניב – על הוראת ספרות באמצעות ספרי הלימוד

ד"ר טלי יניב – על ספרות כגשר בין תרבויות.

 

ד.     קידום השיח הדבור בבית הספר היסודי, למורים – (30 שעות)

        מנחה: אורית רוזנמן

        קהל היעד: מורים לעברית ולכל תחומי הדעת בבית הספר היסודי

        קישור להרשמה

כמורים וכמחנכים מוטלת עלינו האחריות לקדם את כישורי התלמידים בדיבור ובהאזנה לא פחות מאשר בקריאה ובכתיבה. היכולת של אדם לבטא עצמו היטב בדיבור ולנהל שיח אורייני היא חשובה כשלעצמה, ובגיל בית הספר היא גם תשתית לקידום השפה הכתובה. לשון הכתיבה ההולכת ונבנית אצל ילדים בשנות בית הספר נשענת על לשון הדיבור;   בו בזמן, הכתיבה תומכת  בשכלול כישורי השיחה היום-יומית של התלמידים הצעירים לכדי היכולת להשתתף כדוברים וכמאזינים בשיח אורייני מורחב. תהליכים אלה מצריכים התערבות מקצועית, מתוכננת וממוקדת של המורים. מטרות המפגשים הן להכיר אסטרטגיות הוראה המיועדות לטפח שיח איכותי בכיתה, לדון במאפייני האינטראקציה האיכותית בכיתה ובחשיבותה, להיחשף לידע אקדמי עדכני, להתלבט בשאלות מקצועיות ולהעלות רעיונות חדשים.

הקורס בנוי משלושה חלקים: ניהול שיח כיתה איכותי, אסטרטגיות הוראה לניהול דיון בכיתה, טיפוח כישורי דיבור בפני קהל. הקורס ילווה בהתנסות מעשית אינטנסיבית וייעשה בו שימוש בחומרים שהמשתלמים יביאו מן הכיתה.

בין הנושאים שידונו בקורס:

תרבות של שיח דבור

ניהול שיח איכותי בכיתה

דיון בין תלמידים

ניהול דיון בכיתה

דיבור בפני קהל.

בין ההרצאות שיינתנו בקורס:

פרופ' יהושע גתי – השיח בכיתה.

 

ה.    קידום השיח הדבור בבית הספר היסודי - קורס מתקדם, למנחים (30 שעות)

        (במודל  "איחוד מול ייחוד" של המזכירות הפדגוגית)

        מנחה: אורית רוזנמן

        קהל היעד: מדריכות שפה, רכזים בית-ספריים  ומדריכי מפמ"רים בתחומי הדעת

נעמיק את התוכן הבסיסי המתואר בקורס למורים (סעיף ד' לעיל) ונעסוק בכישורי הנחייה למורים. המטרה היא להכשיר רכזים ומדריכים להשתמש בחומרים שבקורס להנחיה בית ספרית.

הקורס ילווה בהתנסות מעשית אינטנסיבית וייעשה בו שימוש בחומרים שהמשתלמים יביאו מן המפגשים עם המורים.

ההרשמה תיפתח במהלך חודש נובמבר. פרטים נוספים באתר הפיקוח על הוראת העברית.

 

ו.     "מאחורי הקלעים השקופים של הוויקיפדיה" – למורי  בית הספר היסודי (30 שעות)

(במודל  "איחוד מול ייחוד" של המזכירות הפדגוגית)

      מנחה: סיגל חסון

        קהל היעד: מורים המלמדים מקצועות רבי מלל  בכיתות ד'-ו'

         קישור להרשמה

זמינות המידע בתקופתנו מחייבת את המורים להקנות לתלמידים כלים להתמודדות עם שפע המידע הזמין במרשתת. עליהם לדעת להבחין בין עיקר לטפל, בין מידע מהימן למידע שאינו מהימן ולהיות מסוגלים לקרוא ללמוד מתוך מאגרי המידע והטקסטים הדיגיטליים.

לוויקפידיה תפקיד חשוב בבניית מאגר ידע אנושי על פלטפורמה דיגיטלית שיתופית.

ההשתלמות תחשוף את המורים לעשייה המתרחשת "מאחורי הקלעים" של הוויקיפדיה ובמסגרתה יבחנו המשתלמים שילוב של ויקימדיה בשיעורי העברית בבית הספר היסודי. כמו כן נרחיב את היריעה לגבי תהליכי קריאה בסביבה מתוקשבת. בין השאר נכיר אסטרטגיות קריאה של טקסט מידעי ושל רב-טקסט, נתלבט כיצד להקנות כלים לקריאה ביקורתית באתרי המרשתת בכלל ובאתרי הוויקמדיה בפרט.

בין הנושאים שידונו בקורס:

קריאה ביקורתית של ערך בסביבה מתוקשבת

מאפיינים של טקסט מידעי בסביבה מתוקשבת מיומנויות הבנת הנקרא בטקסט מסורתי ובהייפרטקסט

תרבות שיתוף בידע היכרות עם מיזמי ויקימדיה וויקיפדיה ובחינת התאמתם להעמקת הלמידה בבית הספר היסודי.

בין ההרצאות שיינתנו בקורס:

פרופ' אילנה אלקד-להמן – אינטרטקסטואליות בתרבות ובספרות

ד"ר גן בן יהודה – תהליכים קוגנטיביים בהבנת הנקרא בטקסט מודפס ובטקסט דיגיטלי.


 

לפרטים אפשר לפנות אל הגב' דליה הלוי, מנהלת תחום דעת עברית בקדם-יסודי וביסודי, טל' 02-5602985, דוא"ל daliahl@education.gov.i וכן אל המדריכות המחוזיות בשפה.  כמו כן אפשר להתעדכן באתר הפיקוח על הוראת העברית בקדם-יסודי וביסודי.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/2, י"א בתשרי התשע"ז, 13 באוקטובר 2016

 
   תאריך עדכון אחרון:  15/10/2016