education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.8 הנושא המרכז והנושא השנתי

(תשעא) 9.8-4  חידון ארצי לכבוד שנת השפה העברית
 

לכבוד שנת השפה העברית ייערך חידון ארצי למילים, לניבים ולביטויים לתלמידי כיתות ז'. שלב הגמר יתקיים בראשון לציון במעמד שר החינוך ביום ג',  24.05.11,  כ' באייר התשע"א, בשעה 10.30 בבוקר.

החידון שמתקיים זו השנה הרביעית במסגרת "לשון ראשון - כנס ראשון לציון השפה העברית", החל  כחידון עירוני בשנת התשס"ט, המשיך כחידון מחוזי בשנת התש"ע והשנה, לרגל שנת השפה העברית, הופך להיות חידון ארצי המיועד לכל התלמידים בכיתות ז' בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי.

שלבי החידון

שלב ראשון -  עד  יום ב', כ"ד באדר א' התשע"א, 28.02.11: כל התלמידים בכיתות ז' ילמדו מאגר של  170  מילים, ניבים וביטויים מלשון המקורות ומלשון ימינו וייבחנו עליו בכיתותיהם. המורים יבחרו תלמיד אחד מכל בית ספר  שייצג את המוסד החינוכי בשלב הבא.

המאגר הוכן על-ידי מפמ"ר עברית, הגב' מזל שיניאק, בשיתוף עם מפמ"ר תנ"ך, הגב'  דרורה הלוי, ועם מפמ"ר תורה שבעל-פה, הגב' יוספה דוד, והועבר למורים באמצעות מדריכות הפיקוח על הוראת העברית. 

שלב שני - ביום א', כ"ח באדר ב' התשע"א, 4.4.2011, יתקיים חידון מחוזי באמצעות מחשב. התלמידים שנבחרו לייצג את  בתי הספר ייבחנו  על מאגר של  120 מילים, ניבים וביטויים. פרטים נוספים וכן ססמה לתלמיד הנבחן יישלחו בהמשך.

מכל מחוז ייבחרו  המצטיינים שיעלו לשלב הגמר. מספר העולים לשלב הגמר בכל מחוז נקבע   בהתאם לגודלו ויהיה כדלקמן: מחוז  מרכז – 11 תלמידים, מחוז דרום – 7 תלמידים, החינוך ההתיישבותי – 6 תלמידים, מחוז תל אביב – 5 תלמידים, מחוז ירושלים – 4 תלמידים,  מחוז חיפה – תלמידים, מחוז צפון – 4 תלמידים, מנח"י –  3 תלמידים.

שלב הגמר: העולים לשלב הגמר  ייבחנו על מאגר נוסף של כ- 85 מילים, ניבים וביטויים. שלב הגמר יתקיים באולם התרבות של ראשון לציון בהשתתפות בכירי משרד החינוך והרשות המקומית.

 

 

להלן טבלה המסכמת את שלבי החידון:

השלב

חומר הלימוד

אופן ביצוע החידון

המשתתפים

הגורם האחראי

לוח הזמנים

ראשון

מאגר בן 170 מילים וביטויים מלשון המקורות ומלשון ימינו

מבחן בית- ספרי בכיתות

תלמידי כיתות ז' בכל רחבי הארץ

בתי הספר -

המנהלים והמורים   ללשון; 

המדריכות המחוזיות ללשון והבעה

עד כ"ד באדר א', 28.02.11

שני

מאגר בן 120 מילים וביטויים נוספים

מבחן מחוזי ממוחשב

נציג אחד מכל בית ספר

הגב' אסתי רוסט - מרכזת שנת השפה העברית, המזכירות הפדגוגית, משה"ח

כ"ט באדר ב',  4.4.11

שלישי - גמר

כ-85 מילים וביטויים נוספים

חידון ארצי בראשון לציון

 כמה נציגים מכל מחוז

הגב' אסתי רוסט - מרכזת שנת השפה העברית, המזכירות הפדגוגית, משה"ח,

והגב' רות מקבי, מנהלת האגף לתרבות ואמנות בעיריית ראשון לציון

 

כ' באייר,

24.5.11


 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' מזל שניאק מפמ"ר עברית,

טל' 02-5603605, ואל הגב' אסתי רוסט, מרכזת המזכירות הפדגוגית ומרכזת שנת השפה העברית, טל' 050-6282162.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/5, כ"ו בטבת תשע"א, 02 בינואר 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014