education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.8 הנושא המרכז והנושא השנתי

(תשעא) 9.8-5  תחרות בין-לאומית ותערוכת עבודות במוזיאון מכבי בתחומי האמנות החזותית, כתיבה יוצרת, קולנוע ותקשורת, בזיקה ללשון העברית
 

לרגל  שנת השפה העברית במערכת החינוך  יערכו תנועת מכבי העולמית ומוזיאון מכבי, בתיאום עם המזכירות הפדגוגית, המפמ"ר לאמנות והמפמ"ר לתקשורת, תחרות בין-לאומית באמנות חזותית (ציור וצילום), בכתיבה יוצרת  ובקולנוע ותקשורת. התחרות מיועדת  לתלמידים מגיל 6 עד 18 במערכות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי בישראל ובתפוצות.

בכל תחום תורכב ועדה אשר תבחר את העבודות הזוכות. העבודות הטובות ביותר תוצגנה בתערוכה במסגרת משחקי מכבי לנוער  שיתקיימו ביולי 2011, ובעליהן יזכו בתעודות הוקרה. 

נושאי משנה לעבודות

–       כרזות על אירועי ספורט

–       חידושי הלשון העברית בספורט

–       כבוד והגינות בספורט

–       לא לאלימות מילולית בספורט !

–       ביטוי חזותי לאמרה: "גבוה יותר, מהר יותר, רחוק יותר"

–       ציורי קומיקס (שילוב של דימוי ציורי עם טקסט)

–       איור ספרי ילדים בנושאי ספורט

–       חוויות של עולה חדש בלימוד השפה העברית

–       השפה העברית כמשאב לאומי

–       השפה היא הנרתיק שבו מונחת חרב הרוח.

 

הקריטריונים להשתתפות בתחרות 

א.      בתחום האמנות חזותית (ציור או צילום)

תתקבלנה לתחרות עבודות ציור, רישום, הדפס, צילום ועבודות מחשב ועליהן לעמוד בקריטריונים  האלה: 

–       העבודה יכולה להיות פרי יצירת יחיד או קבוצה

–       אפשר להשתמש בכל השיטות, האמצעים והחומרים לביצוע העבודה, כולל טכניקות מעורבות

–       גודל הנייר יהיה מחצי גיליון (50/70 ס"מ) ועד גיליון (70/100 ס"מ)

–       אין להדביק את הציור, הרישום או ההדפס על נייר קרטון, ואין למסגר אותו

–       בצד הקדמי יש לרשום רק את שם היוצר

–       על גב העבודה יש להדביק ספח ובו הפרטים האישיים (באותיות דפוס),

         בדף נוסף אפשר להוסיף פרטים על העבודה

–       לכל עבודה יש לצרף טופס ויתור על זכויות יוצרים (מצ"ב). 

כל מוסד או מסגרת חינוכית רשאי/ת להגיש עד עשר עבודות נבחרות.

ב.      בכתיבה יוצרת 

לתחרות יתקבלו רשימות, מאמרים, סיפורים ושירים, שיענו על הקריטריונים  האלה:

–       העבודות תוגשנה בלשון ברורה ותקינה

–       העבודות תתבססנה על רעיונות מקוריים

–       העבודות תוגשנה מודפסות בעברית או באנגלית

–       על כל עבודה יש לציין שם פרטי ושם משפחה, כתובת, גיל,

         מרכז קהילתי/בי"ס

–       אפשר לצרף דף ובו פרטים נוספים על הכותב או על המוסד. 

כל מוסד או מסגרת חינוכית רשאי/ת להגיש עד שלוש עבודות.

ג.       בתחומי הקולנוע והתקשורת 

המתחרים יפיקו סרטים שנושאם המרכזי: "ב'מכבי' שפות רבות - מחווה לעברית". נושאי המשנה: ספורט וספורטאים, אתגרים, ערכים ומפגשים בין-אישיים שהספורט מזמן לבני הנוער.

         ג.1     הסרטים יענו על הקריטריונים האלה:

–       אורכו של כל סרט לא יעלה על 15 דקות

–       הסרטים יופקו על- ידי תלמידים

–       הסרטים יהיו באחת מן הקטגוריות: סרט תיעודי, כתבה תיעודית, סרט

         עלילתי, וידאו קליפ או כל סגנון מקורי אחר

–       לסרטים שאינם בעברית יש לצרף תמליל עבור התרגום

–       הסרטים יוגשו לתחרות בפורמט של DVD

–       כל סרט יוגש על תקליטור נפרד. יש לרשום באופן ברור על התקליטור וכן במסמך מצורף את שם הסרט, שם בית הספר, שמות התלמידים שהפיקו אותו, שם הרכז/איש הקשר ומספר טלפון.

כל מוסד או מסגרת חינוכית רשאי/ת לשלוח עד שלושה סרטים. 

ג.2     קריטריונים להפקת תכניות רדיו: 

–       תכנית באורך של חמש דקות

–       התכנית תופק על-ידי תלמידים מכל שכבות הגיל. 

ג.3     קריטריונים לכתיבת כתבות ומאמרים עיתונאיים: 

–       אורך הכתבות והמאמרים 700-500 מילים.

–       הכתבות והמאמרים ילוו בצילום עיתונאי.  

יש לשלוח את העבודות ל"מוזיאון מכבי ע"ש פייר גילדסגיים", רחוב ברנשטיין 7, כפר המכבייה, רמת גן 52105.

העבודות לא תוחזרנה לבעליהן. למוזיאון מכבי ע"ש פייר גילדסגיים ולמשרד החינוך תהיה הזכות להציגן ולפרסמן בארץ ובחו"ל תוך ציון שמות היוצרים.

 


 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' דורית באלין, מפמ"ר תקשורת וקולנוע, המזכירות הפדגוגית, טל' 050-6282396. 

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' רבקה רבינוביץ, היסטוריונית וסגנית כבוד של נשיא התנועה, טל' 03-6715786,

דוא"ל  rivka@maccabiworld.org.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/5, כ"ו בטבת התשע"א, 02 בינואר 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014