education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.9 קשר עם התפוצות

(תשסט) 1–9.9  פעילות חינוכית להדגשת הקשר בין יהודי התפוצות וישראל לרגל העצרת הכללית של איחוד קהילות הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה
 

העצרת הכללית GA היא הוועידה השנתית המרכזית של איחוד קהילות הפדרציות של יהדות צפון אמריקה (UJU) המתכנסת בכל שנה בחודש נובמבר בעיר אחרת בצפון אמריקה. מאז 1998 העצרת מתכנסת פעם בחמש שנים בישראל.

השנה תתקיים העצרת הכללית בירושלים, בין התאריכים י"ח-כ"א במרחשוון התשס"ט, 19-16 בנובמבר 2008, ותעמוד בסימן 60 שנות יחסי המדינה והתפוצה היהודית הגדולה והמשפיעה ביותר. לרגל תאריך מיוחד זה מצופים להגיע לארץ אלפי משתתפים מצפון אמריקה, ואליהם יחברו נציגים ישראלים אשר ייקחו חלק פעיל יחדיו בימי הכינוס.

כדי להדגיש את חשיבות הקשר בין יהודי התפוצות וישראל מערכת החינוך מנחה את בתי הספר לקיים "שעת מחנך" בנושא הקשר בין יהדות התפוצות לישראל בכל כיתה בחודש נובמבר. כמו כן מומלץ לעסוק בפעילות חברתית בנושא במסגרות הבלתי-פורמאליות: בתנועות הנוער, בתכניות להכשרת מנהיגות צעירה (מד"צים, מש"צים ונציגי מועצות תלמידים ונוער), במרכזים קהילתיים, במסגרות חינוכיות של הרשויות המקומיות ועוד.

מינהל החברה והנוער הכין חומר חינוכי דידקטי לפעילות עבור מורים, מחנכים ומדריכים, ואפשר לקבלו מרכזי החינוך החברתי בבתי הספר וממנהלי יחידות הנוער ברשויות ובמרכזי ההדרכה של מינהל החברה והנוער במחוזות. כמו כן אפשר להוריד את ההצעות לפעילות בטקסט מלא מאתר האינטרנט של מינהל החברה והנוער, http://noar.education.gov.il.


 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' כרמלה אפטקר במרכז ההדרכה הארצי של מינהל החברה והנוער, טל' 03-9180808, או אל הגב' אטליה נאמן, האחראית על יזמות חינוכיות במינהל החברה והנוער, טל' 050-6283043.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסט/2, ג' בתשרי התשס"ט, 02 באוקטובר 2008

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014