education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  תוצאות 1 - 8 מתוך 8
 
  עבור המאפיינים : "מספר חוזר : תשסב/6ב'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשסב/6(ב) 5.1-32 הבטחת הבטיחות בקייטנות ובמחנות קיץ* הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5. בטיחות 5.1 הבטחת הבטיחות בקייטנות ובמחנות קיץ* 5.1‎-32 1 בפברואר 2002   תאריך תחולה   החלפת פרק 3 בסעיף 7.11.4 של חוזר הוראות הקבע תשס/8(ב) ופרק 3 בסעיף של אותו חוזר   מטרת הפרסום    רקע   1.  מראשיתו ...
תשסב/6(ב) 5.1-31 הבטחת הבטיחות במעבדות הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
5.1‎-31 1 בפברואר 2002   תאריך תחולה  החלפת נוהל 6 בחוזר המיוחד ז', התשנ"ז   מטרת הפרסום   1. תקן בטיחות מעבדה בבית הספר העל-יסודי ...
תשסב/6(ב) 5.1-29 הבטחת הבטיחות במטבח הכללי והלימודי ובהוראת תזונה וכלכלת בית הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5. בטיחות 5.1 הבטחת הבטיחות במטבח הכללי והלימודי ובהוראת תזונה וכלכלת בית 5.1‎-29 1 בפברואר 2002   תאריך תחולה  החלפת נוהל 5 בחוזר המיוחד ז', התשנ"ז   מטרת הפרסום   1. ...
תשסב/6(ב) 5.1-28 הבטחת הבטיחות במקצועות הטכנולוגיה והמלאכה הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5. בטיחות 5.1 הבטחת הבטיחות במקצועות הטכנולוגיה והמלאכה 5.1‎-28 1 בפברואר 2002   תאריך תחולה  החלפת נוהל 3 בחוזר המיוחד ז', התשנ"ז   מטרת הפרסום   1. דרישות כלליות כללי התנהגות ...
תשסב/6(ב) 5.1-27 הבטחת הבטיחות בפעילויות מים הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
5.1‎-27 1 בפברואר 2002   תאריך תחולה  מטרת הפרסום   1. הנחיות בטיחות כלליות הוראה זו מפרטת את כללי ההתנהגות ואת נוהלי הבטיחות ...
תשסב/6(ב) 5.1-26 הבטחת הבטיחות בטיולים, בסיורים ובפעילויות שדה ושטח הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
חוזר זה מבוטל שימו לב: לחוזר זה פורסם עדכון.   בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5. בטיחות 5.1 הבטחת הבטיחות בטיולים, בסיורים ובפעילויות שדה ושטח 5.1‎-26 1 בפברואר 2002   תאריך תחולה   החלפת פרק 5 של החוזר המיוחד ...
תשסב/6(ב) 5.1-25 נוהלי שגרה, רשימות בקרה ומפרטים טכניים הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
5.1‎-25 1 בפברואר 2002   תאריך תחולה  החלפת סעיף בחוזר תשנח/10(א) והחלפת פרקים א'-י"ד ו-י"ח בנוהל ...
תשסב/6(ב) 5.1-24 מדריך לניהול הבטיחות במערכת החינוך הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
5.1‎-24 1 בפברואר 2002   תאריך תחולה  חדש   מטרת הפרסום   מבוא ההנחיות במדריך זה מבוססות על עקרונות כלליים לניהול ולקיום נכון של הוראות הבטיחות המיועדות ...
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014