education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  תוצאות 1 - 10 מתוך 18
 
  עבור המאפיינים : "מספר חוזר : תשסו/3א'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשסו/3(א) 8.6-6 רישיונות הוראה הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
8. עובדי הוראה ועובדי חינוך 8.6 רישוי 8.6-6  רישיונות הוראה 1. מבוא 1.1 תמצית בנושא "רישיונות הוראה". בגלל טעות דפוס שנפלה בסעיף זה אנו מפרסמים אותו שוב, בצורתו המתוקנת. בחוזר זה מתפרסמים תיקונים לתנאים ולנהלים לקבלת ...
תשסו/3(א) 8.6-6 רישיונות הוראה הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
8.6-6 בנושא "רישיונות הוראה". בגלל טעות דפוס שנפלה בסעיף זה אנו מפרסמים אותו שוב, בצורתו המתוקנת. 1. מבוא 1.1 תמצית בחוזר זה מתפרסמים תיקונים לתנאים ולנהלים לקבלת רישיונות הוראה שפורסמו בחוזר מיוחד ה' ...
תשסו/3(א) 7.6-11 הנחיות להכנה ולשיגור של משלחות רשמיות וציבוריות לחו"ל הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
חוזר זה מבוטל. חינוך חברתי וחינוך בלתי-פורמאלי .7 משלחות נוער לחו"ל 7.6 הנחיות להכנה ולשיגור של משלחות רשמיות וציבוריות לחו"ל 7.6-11 1. מבוא 1.1 תמצית חוזר זה מרכז את ההנחיות ואת הנהלים המחייבים בנושא ההכנה והיציאה של משלחות רשמיות של תלמידים וצעירים היוצאות לחו"ל מטעם משרד ...
תשסו/3(א) 7.3-5 חידון התנ הוראות קבע ביטול גרסת הדפסה
"ך הארצי לנוער יהודי   7. חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 7.3 חידונים 7.3-5  חידון התנ'ך הארצי לנוער יהודי 1. מבוא 1.1 תמצית חוזר זה מבוטל חידון התנ"ך הארצי לנוער יהודי מתקיים בארבעה שלבים בכל אזורי הארץ. סעיף זה מנחה את המורים ואת ...
תשסו/3(א) 7.3-5 חידון התנ"ך הארצי לנוער יהודי הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
חינוך חברתי וחינוך בלתי-פורמאלי .7 חידונים 7.3 חידון התנ"ך הארצי לנוער יהודי 7.3-5 1. מבוא 1.1 תמצית חידון התנ"ך הארצי לנוער יהודי מתקיים בארבעה שלבים בכל אזורי הארץ. סעיף זה מנחה את המורים ואת המפקחים האחראים לקיים את החידונים באופן הוגן ואחיד. החלפת החוזר הקודם נובעת ...
תשסו/3(א) 6.3-8 הוראות לאישור ספרי לימוד הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
6. דרכי הוראה 6.3 ספרי לימוד 6.3-8  הוראות לאישור ספרי לימוד 1. מבוא 1.1 תמצית שימו לב: סעיף קטן 5.1 בחוזר זה בוטל. הוראות אלה מיועדות למי שמגישים בקשה לאישור ספר כספר לימוד ומעוניינים שספרם ייבדק ויאושר לשימוש ...
תשסו/3(א) 6.3-8 הוראות לאישור ספרי לימוד הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
6.3-8 1. מבוא 1.1 תמצית הוראות אלה מיועדות למי שמגישים בקשה לאישור ספר כספר לימוד ומעוניינים שספרם ייבדק ויאושר לשימוש במערכת החינוך. החוזר מבהיר מה הם הקריטריונים והנהלים שעל פיהם יוערך הספר. הוראות קבע חדשות ...
תשסו/3(א) 5.1-41 הוראות בטיחות בניווט תחרותי הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.1 בטיחות 5.1-41  הוראות בטיחות בניווט תחרותי 1. מבוא 1.1 תמצית חוזר זה מבוטל סעיף זה מכיל את הוראות הבטיחות בניווט תחרותי. הסעיף מחליף את בגלל הנחיות נוספות בעקבות הניסיון ...
תשסו/3(א) 5.1-41 הוראות בטיחות בניווט תחרותי הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
5.1-41 1. מבוא 1.1 תמצית סעיף זה מכיל את הוראות הבטיחות בניווט תחרותי. הסעיף מחליף את בגלל הנחיות נוספות בעקבות הניסיון שהצטבר מתחרויות שהתקיימו (השינויים הם בסעיפים 8.8, 8.9 ו-10.2) . 1.2 ...
תשסו/3(א) 5.1-41 הוראות בטיחות בניווט תחרותי הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.1 בטיחות 5.1-41  הוראות בטיחות בניווט תחרותי 1. מבוא 1.1 תמצית חוזר זה מבוטל סעיף זה מכיל את הוראות הבטיחות בניווט תחרותי. הסעיף מחליף את בגלל הנחיות נוספות בעקבות הניסיון ...
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014