education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  תוצאות 1 - 4 מתוך 4
 
  עבור המאפיינים : "מתאריך" גדול מ- '01/03/1998' ו- "עד תאריך" קטן מ- '01/8/2017' ו- "מספר חוזר : תשעז/11א'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשעז/11(א) 7.6-16 משלחות נוער לפולין הוראות קבע גרסת הדפסה
7. חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 7.6 משלחות נוער לחו"ל 7.6-16  משלחות נוער לפולין הוראה זו מבוטלת תוקף ההוראה: החל מ-4 ביולי 2017 תאריך הפרסום: י' בתמוז תשע"ז, 4 ביולי 2017 התחולה: בתי ספר, מרכזים קהילתיים, תנועות נוער וכל מוסד או ...
תשעז/11(א) 5.4-12 הדרכת תלמידי כיתות י הוראות קבע גרסת הדפסה
' לחילוץ קל בעת רעידת אדמה   5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.4 שעת חירום 5.4-12  הדרכת תלמידי כיתות י' לחילוץ קל בעת רעידת אדמה תוקף ההוראה: החל מ-4 ביולי 2017 תאריך הפרסום: י' בתמוז תשע"ז, 4 ביולי 2017 התחולה: בתי הספר העל-יסודיים בכל ...
תשעז/11(א) 4.3-43 התוכנית הלאומית ללמידה משמעותית – החטיבה העליונה: זכויות של תלמידים תושבים חוזרים ושל אוכלוסיות מיוחדות בהיבחנות בבחינות הבגרות הוראות קבע גרסת הדפסה
4. בחינות 4.3 בחינות בגרות 4.3-43  התוכנית הלאומית ללמידה משמעותית – החטיבה העליונה: זכויות של תלמידים תושבים חוזרים ושל ...
תשעז/11(א) 4.3-42 התוכנית הלאומית ללמידה משמעותית – החטיבה העליונה: זכויות של תלמידים עולים הנבחנים בבחינות הבגרות הוראות קבע גרסת הדפסה
4. בחינות 4.3 בחינות בגרות 4.3-42  התוכנית הלאומית ללמידה משמעותית – החטיבה העליונה: זכויות של תלמידים עולים הנבחנים בבחינות הבגרות הוראה זו מבוטלת תוקף ...
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014