education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  נתוני החיפוש החזירו תוצאות רבות.
מוצגות תוצאות 1 - 10 מתוך 102
 
  עבור המאפיינים : "מתאריך" גדול מ- '01/01/2016' ו- "עד תאריך" קטן מ- '01/01/2018'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשעז/9(א) 9.3-22 הערכת תלמידים ותלמידות בחינוך הגופני בכיתות ג הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
'-י"ב   9. תכניות לימודים 9.3 חינוך גופני 9.3-22  הערכת תלמידים ותלמידות בחינוך הגופני בכיתות ג'-י"ב תוקף ההוראה: החל מ-7 במאי 2017 תאריך הפרסום: י"א באייר התשע"ז, 7 במאי 2017 התחולה: כלל מערכת החינוך בכל ...
תשעז/9(א) 7.6-15 נוהל הטיפול במשלחות היוצאות לחו"ל הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
7.6-15 נוהל הטיפול במשלחות היוצאות לחו"ל   7. חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 7.6 משלחות נוער לחו"ל 7.6-15  נוהל הטיפול במשלחות היוצאות לחו"ל מבוא תוקף ההוראה: החל מ-7 במאי 2017 תאריך הפרסום: י"א באייר התשע"ז, 7 במאי 2017 התחולה: כלל מערכת החינוך, תנועות ...
תשעז/9 9.3-2 מסגרות התחרות הספורטיבית ותאריכי האירועים הארציים והבין-לאומיים בשנת הלימודים התשע"ח הודעות ומידע גרסת הדפסה
9.3-2 מסגרות התחרות הספורטיבית ותאריכי האירועים הארציים והבין-לאומיים בשנת הלימודים התשע"ח   9. תכניות לימודים 9.3 חינוך גופני (תשעז) 9.3-2  מסגרות התחרות הספורטיבית ותאריכי האירועים הארציים והבין-לאומיים בשנת הלימודים התשע"ח 1.      עדכון התאריכים הקובעים ...
תשעז/9 5.4-1 תרגיל התגוננות ארצי במוסדות החינוך בשנת הלימודים התשע"ח הודעות ומידע גרסת הדפסה
5.4-1 תרגיל התגוננות ארצי במוסדות החינוך בשנת הלימודים התשע"ח   5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.4 שעת חירום (תשעז) 5.4-1  תרגיל התגוננות ארצי במוסדות החינוך בשנת הלימודים התשע"ח תרגיל ההתגוננות הארצי במוסדות החינוך ייערך ביום שלישי, ה' באדר התשע"ח, 20 בפברואר ...
תשעז/9 3.7-4 סמסטר קיץ בחינוך העל יסודי בשנה"ל התשע"ז הודעות ומידע גרסת הדפסה
3.7-4 סמסטר קיץ בחינוך העל יסודי בשנה"ל התשע"ז   3. ארגון ומינהל 3.7 מינהל מוסדות חינוך (תשעז) 3.7-4  סמסטר קיץ בחינוך העל יסודי בשנה"ל התשע"ז תכנית "המחצית השלישית – סמסטר קיץ" תופעל בקיץ התשע"ז במרכזי למידה אזוריים בכל רחבי הארץ. התכנית מכוונת לסגירת פערים, ...
תשעז/8(א) 8.5-54 שימוש עובדי הוראה בטלפון הסלולרי הוראות קבע גרסת הדפסה
8. עובדי הוראה ועובדי חינוך 8.5 תנאי שירות 8.5-54  שימוש עובדי הוראה בטלפון הסלולרי תוקף ההוראה: החל מ-4 באפריל 2017 תאריך הפרסום: ח' בניסן התשע"ז, 4 באפריל 2017 התחולה: כלל מערכת החינוך הסטטוס: חדש חוזרים קודמים בנושאים ...
תשעז/8(א) 8.4-23 נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים הוראות קבע גרסת הדפסה
8. עובדי הוראה ועובדי חינוך 8.4 מנהלים 8.4-23  נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים תוקף ההוראה: החל מ-4 באפריל 2017 תאריך הפרסום: ח' בניסן התשע"ז, 4 אפריל 2017 התחולה:  עובדי הוראה ...
תשעז/8(א) 6.3-19 התכנית להשאלת ספרי לימוד הוראות קבע גרסת הדפסה
6. דרכי הוראה 6.3 ספרי לימוד 6.3-19  התכנית להשאלת ספרי לימוד תוקף ההוראה: החל מ-4 באפריל 2017. תאריך הפרסום: ח' בניסן התשע"ז, 4 באפריל 2017. התחולה: בתי הספר הרשמיים והמוכרים שאינם רשמיים, בכל דרגות הגיל ובכל המגזרים, בהתאם ...
תשעז/8(א) 4.3-41 נהלים חדשים בבחינות הבגרות לנבחנים צעירים, מחוננים ומצטיינים מאותרים הוראות קבע גרסת הדפסה
4. בחינות 4.3 בחינות בגרות 4.3-41  נהלים חדשים בבחינות הבגרות לנבחנים צעירים, מחוננים ומצטיינים מאותרים תוקף ההוראה: החל מ-4 באפריל 2017 תאריך הפרסום: ח' בניסן התשע"ז, 4 אפריל 2017 ...
תשעז/8 9.3-1 אירוע ספורט: "אתנה הולכות רחוק" הודעות ומידע גרסת הדפסה
9.3-1 אירוע ספורט: "אתנה הולכות רחוק"   9. תכניות לימודים 9.3 חינוך גופני (תשעז) 9.3-1  אירוע ספורט: "אתנה הולכות רחוק" במסגרת הגברת המודעות לחשיבות הפעילות הגופנית של ילדות, נערות ונשים, מתקיים מדי שנה אירוע רב משתתפות: "אתנה הולכות רחוק", הכולל צעדה, פעילויות ...
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014