education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  תוצאות 1 - 5 מתוך 5
 
  עבור המאפיינים : "מדור : אוכלוסיות מיוחדות'ו-"תת מדור : חינוך מבוגרים'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשעד/12 1.1-1 חדשון בעברית קלה במרשתת הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשע/7 1–1.1 תיקון לסעיפים 1–1.1 ו-2–1.1 בחוזר הוראות הקבע סג/9 (א) העוסקים בנהלים למתן היתר למוסדות לקיים קורסים לגמול השתלמות הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסה/1(א) 1.1-1 מידעון בנושא השכלה תיכונית ללומד המבוגר הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסד/6(א) 1.1-3 הנוהל למתן היתר למוסדות לעניין גמול השתלמות והנוהל לאישור קורס לעניין גמול השתלמות - תיקון לסעיפים 1.1-1 ו-1.1-2 בחוזר הוראות הקבע סג/(9א) הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
תשסג/9(א) 1.1-1 הנוהל למתן היתר למוסדות לעניין גמול השתלמות הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014