education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  תוצאות 1 - 5 מתוך 5
 
  עבור המאפיינים : "מדור : אוכלוסיות מיוחדות' ו- "תת מדור : לקויי למידה'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשעו/1 1.4-1 המרת מקצוע המתמטיקה לתלמידים בעלי דיסקלקוליה– הבהרה לסעיף 4.3-25 בחוזר הוראות הקבע סד/4(ב) הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעד/1 1.4-1 ועדות התאמה מחוזיות: נוהלי הגשת בקשות להתאמות בבחינות הבגרות לתלמידים לקויי למידה הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשעב/1 1.4-1 ועדות התאמה מחוזיות: נוהלי הגשת בקשות להתאמות בבחינות הבגרות לתלמידים לקויי למידה הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסא/2 (סא)1.4-1 נוהל הטיפול בתלמידים עם ליקויי למידה בלשכת הגיוס - תיקון לסעיף 1.4-1 בחוזר "הודעות ומידע" תשס/(9א) הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשס/9 (תשס)1.4-1 נוהל הטיפול בתלמידים עם ליקויי למידה בלשכת הגיוס הודעות ומידע גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014