education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  תוצאות 1 - 10 מתוך 17
 
  עבור המאפיינים : "מדור : עובדי הוראה' ו- "תת מדור : מנהלים'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשסו/8(א) 8.4-8 נוהל מינוי מנהלים במוסדות חינוך רשמיים הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
תשסו/4 8.4-1 התכנית להכשרת מנהלים לבתי-הספר בשנות הלימודים התשס"ז-התשס"ח הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסה/9(א) 8.4-7 נוהל מינוי מנהלים במוסדות חינוך רשמיים הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
תשסה/3 8.4-1 התכנית להכשרת מנהלים למערכת החינוך בשנות הלימודים התשס"ו-התשס"ז הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסד/6 8.4-3 קורסים להכשרת מנהלים בשנות הלימודים התשס"ה-התשס"ו - תוספת של מוסדות המועמדים לקיים קורסים - תיקון לסעיף 8.4-2 בחוזר "הודעות ומידע" סד/5 הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסד/5 8.4-2 קורסים להכשרת מנהלים בשנות הלימודים התשס"ה-התשס"ו - תוספת של מוסדות המועמדים לקיים קורסים הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסד/4 8.4-1 קורסים להכשרת מנהלים למערכת החינוך בשנות הלימודים התשס"ה-התשס"ו הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסג/5(א) 8.4-5 נוהל כהונת מנהלי המכללות להכשרת עו"ה לפי קדנציות שעוגן בהסדר קיבוצי הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
תשסג/3 8.4-1 קורסים להכשרת מנהלים למערכת החינוך בשנות הלימודים התשס"ד-התשס"ה הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסג/10(א) 8.4-6 נוהל כהונת מנהלי המכללות להכשרת עו"ה לפי קדנציות שעוגן בהסדר קיבוצי הוראות קבע חדש גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014