education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  תוצאות 1 - 7 מתוך 7
 
  עבור המאפיינים : "מדור : עובדי הוראה' ו- "תת מדור : רישוי'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשסו/8(א) 8.6-7 רישיונות הוראה במקצוע מדעי המידע (מערכות מידענות ממוחשבות) הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
תשסו/7 8.6-1 רישיונות הוראה - תיקון לסעיף 6-8.6 בחוזר הוראות הקבע סו/(3א) הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסו/3(א) 8.6-6 רישיונות הוראה הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
תשסה/9(א) 8.6-5 רישיונות הוראה הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
תשסה/1(א) 8.6-4 רישיונות להוראה ולייעוץ חינוכי הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
תשסא/1(א) 8.6-2 הערכת תארים אקדמיים מחו"ל לעו"ה לצורך דירוג שכר הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
תשסא/1 8.6-2 הערכת תארים אקדמיים מחו"ל לעו"ה לצורך דירוג שכר הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014