education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  נתוני החיפוש החזירו תוצאות רבות.
מוצגות תוצאות 1 - 10 מתוך 102
 
  עבור המאפיינים : "מדור : אוכלוסיות מיוחדות'
מיון לפי מספר חוזר מספר חוזר מיון לפי מספר סעיף מספר סעיף מיון לפי כותרת כותרת מיון לפי סוג חוזר סוג חוזר מיון לפי סטטוס סטטוס מיון לפי נתיב הקובץ לקובץ המקור
תשסח/10 6–1.2 יישום חוק החינוך המיוחד – מועדי ההפעלה של תכניות החופשה בהתשס"ט, התעריפים של השתתפות המשרד בהוצאות נלוות ובפעולות העשרה ותעריף ההזנה בהתשס"ט הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסח/7 5–1.2 סייעות במוסדות החינוך המיוחד הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסט/7 4–1.2 תיקון לסעיף 1.2-6 בחוזר "הודעות ומידע" סח/10, ס"ק 1 – "לוח מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד בשנת הלימודים התשס"ט" הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסו/8(ב) 36–1.2 יישום חוק החינוך המיוחד: ועדת שילוב מוסדית, ועדת השמה וועדת ערר הוראות קבע החלפה גרסת הדפסה
תשסט/4 3–1.2 תעריף ההזנה בהתשס"ט – תיקון לסעיף 6–1.2 בחוזר "הודעות ומידע" סח/10 הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסט/3 2–1.2 סייעות במוסדות החינוך המיוחד הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסט/8(א) 1–1.7 היערכות לקליטת מורים עולים בשנה"ל התש"ע הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשע/2 1–1.5 ביצוע מבחני קבלה לתכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסט/1 1–1.5 ביצוע מבחני קבלה לתכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים הודעות ומידע גרסת הדפסה
תשסט/1 1–1.2 הקריטריונים לקבלת עובדים חדשים במקצועות הבריאות במערכת – תיקון לסעיף 25–1.2 בחוזר הוראות הקבע תשס/8(א) הודעות ומידע גרסת הדפסה
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014